Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prace geodezyjne polegające na podziale działki i ustaleniu granic działki

Przedmiot:

Prace geodezyjne polegające na podziale działki i ustaleniu granic działki

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Nowa Ruda
ul. Niepodległości 2
57-400 Nowa Ruda
powiat: kłodzki
tel: (+48-74) 872 0900 tel: (+48-74) 872 0901, 748720915
sekretariat@gmina.nowaruda.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Nowa Ruda
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: (+48-74) 872 09
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PN.:

Prace geodezyjne polegające na podziale działki i ustaleniu granic działki.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

a) podział działki nr 76/35 obr. Włodowice gm. Nowa Ruda, zgodnie z załącznikiem mapowym nr 1
b) ustalenie granic dz. nr 308 obr. Dzikowiec gm. Nowa Ruda, wraz z obliczeniem ogólnej powierzchni działki w wyniku nowego pomiaru.

Dokument nr: GNG.271.8.2021..E

Otwarcie ofert: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10 sierpnia 2021 r., o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Oferta na zadanie pn. (patrz pkt.1) " bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego lub przesłać e-mailem na adres: sekretariat@gmina.nowaruda.pl*.
1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10 sierpnia2021 r., do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego (57-400 Nowa Ruda, Ul. Niepodległości 2) lub wysyłając na adres mailowy: sekretariat@gmina.nowaruda.pl*.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 80 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Proszę podać cenę oddzielnie dla zad. a) i zad. b).
3. Informacja, czy zamówienie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej*: NIE

4. Przy wyborze oferty do realizacji, Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: (cena - 100 % - jeżeli będą miały zastosowanie inne kryteria , to należy je podać)

5. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
1) formularz oferty wg załączonego wzoru
2) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu,
3) zaparafowany wzór umowy,

1. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
Cena powinna zawierać:
1) wartość dostawy* /usługi*/roboty budowlanej* określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
1. Zamawiający wybierze ofertę z najkorzystniejszą ceną oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.

2. Opis sposobu przygotowania oferty:

Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz składany drogą pocztową należy wypełnić czytelną i trwałą techniką. W przypadku oferty składanej drogą elektroniczną powinna być ona przygotowana w formacie uniemożliwiającym edycję (np. pdf).*
2) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w zaproszeniu nie będzie brana pod uwagę, a dodatkowo - oferta złożona drogą pocztową zostanie Wykonawcy zwrócona bez otwierania.
3. Informacje dotyczące zawierania umowy.
Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.*

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są :

Dorota Król, 748720915, d.krol@gmina.nowaruda.pl
( imię i nazwisko, nr telefonu, adres mailowy)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.