Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji wykonawczej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji wykonawczej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o
Wardyń Górny 35
78-320 Połczyn-Zdrój
powiat: świdwiński
533321108
j.kujawska@mpgo.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60869
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Połczyn-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: 533321108
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji wykonawczej dla zadania:
,,Modernizacja instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym i utworzenie Regionalnego Centrum Odzysku i Recyklingu"
Powstaje w kontekście projektu
POIS.02.02.00-00-0040/19 - Modernizacja instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym i utworzenie Regionalnego Centrum Odzysku i Recyklingu

Część 1
Opracowanie dokumentacji wykonawczej

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej - wykonawczej dla zadania pn.: ,,Modernizacja instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym i utworzenie Regionalnego Centrum Odzysku i Recyklingu"
Zamówienie obejmuje w szczególności:
1. Projekt wykonawczy (w oparciu o umowę, PFU, Projekt Budowlany oraz wytyczne Zamawiającego).
2. Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót.
3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.
Opracowania muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności:
1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz.U. 2020 poz. 1333.
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 1389).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) - tekst jednolity.
Okres gwarancji
minimalnie 36 miesięcy

CPV: 71220000-6

Dokument nr: 2021-26014-60869

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-06

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość

Wymagania:
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, należy wykazać się doświadczeniem
w opracowaniu jednej dokumentacji projektowej, która obejmowała co najmniej: sporządzenie projektu wykonawczego, sporządzenie Kosztorysu Inwestorskiego oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Na potwierdzenie należytego wykonania wymagania w zakresie wiedzy i doświadczenia, należy przedłożyć stosowne dowody z których jednoznacznie wynikać będzie potwierdzenie należytego wykonania (np. referencje lub protokół odbioru usługi).
Wzór formularza na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu stanowi zał. nr 1.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbędzie się na zasadach: Spełnia / Nie spełnia. Oferta Wykonawcy, którego oferta nie spełni warunków udziału w postępowaniu zostanie odrzucona.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-23
Data ostatniej zmiany
2021-07-23

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1. Kryterium cena - 80%
Zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie
C = (C min / C o ) x 80 pkt
gdzie:
C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (PLN)
C o - cena brutto oferty badanej (PLN)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
2. Kryterium okres gwarancji i rękojmi - 20%
36 miesięcy: 0 pkt; 37 - 44 miesięcy: 5 pkt;45 - 52 miesiące: 10 pkt; 53 - 59 miesięcy: 15 pkt; 60 miesięcy i więcej: 20 pkt;
36 miesięcy jest minimalnym okresem. W przypadku braku wskazania w ofercie, zostanie przyjęty okres minimalny.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Justyna Kujawska
tel.: 533321108
e-mail: j.kujawska@mpgo.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.