Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
107z dziś
4630z ostatnich 7 dni
17725z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru, dot. rozbudowy drogi powiatowej

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru, dot. rozbudowy drogi powiatowej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
ul. Pucka 11
84-200 Wejherowo
powiat: wejherowski
tel. 58 774 32 88
sekretariat@zarzaddrogowy.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Wejherowo
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 58 774 32 88
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe - pełnienie nadzoru, dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 1479G (Tartaczna-Przemysłowa) - Etap I
Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej dla zadania pn.:
Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479G (Tartaczna - Przemysłowa) - Etap I"
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.), dla zadania pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479G (Tartaczna -Przemysłowa) - Etap I".
Wartość robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim: 5 502 991,01 zł brutto
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

CPV: 71000000-8

Dokument nr: ZP-22/2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2021 r. godz. 9:30 w siedzibie Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie, przy Ul. Puckiej 11. Protokół z przeprowadzenia zapytania ofertowego opublikowany w BIP Zamawiającego

Składanie ofert:
Sposób przygotowania oferty, termin, miejsce oraz sposób złożenia oferty
Ofertę należy złożyć wraz ze wskazanymi załącznikami:
- w wersji papierowej do siedziby Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie, Ul. Pucka 11, 84-200 Wejherowo
- w terminie do 30.07.2021 r. godz. 9:00 (decyduje termin i godz. dostarczenia)

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia
Planowany termin zakończenia realizacji robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim to grudzień 2021 r.

Wymagania:
. Warunki jakie musi spełniać Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia
a) Wykonawca winien mieć do dyspozycji minimum:
o minimum 1 inspektora branży drogowej, legitymującego się posiadaniem stosownych uprawnień na dzień składania ofert oraz ważnych zaświadczeń z właściwego Oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzających przynależność do Izby przed podpisaniem umowy;
o minimum 1 inspektora branży elektrycznej, legitymującego się posiadaniem stosownych uprawnień na dzień składania ofert oraz ważnych zaświadczeń z właściwego Oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzających przynależność do Izby przed podpisaniem umowy;
o minimum 1 inspektora branży sanitarnej, legitymującego się posiadaniem stosownych uprawnień na dzień składania ofert oraz ważnych zaświadczeń z właściwego Oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzających przynależność do Izby przed podpisaniem umowy;
o minimum 1 inspektora branży teletechnicznej, legitymującego się posiadaniem stosownych uprawnień na dzień składania ofert oraz ważnych zaświadczeń z właściwego Oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzających przynależność do Izby przed podpisaniem umowy;
b) Wykonawca musi wykazać, że wykonywał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 nadzory inwestorskie nad robotami budowlanymi o podobnym zakresie, złożoności (zamówienia, których przedmiotem była budowa, przebudowa lub remont drogi publicznej o nawierzchni bitumicznej) o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 5 500 000,00 zł każda
7. Kryteria oceny ofert
-Cena - 100%
Ocena oferty będzie dokonywana w niżej określony sposób:
a) maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: C = 100 pkt.;
b) oferta z najniższą oferowaną ceną ,,CN" otrzyma 100 pkt.;
c) każda inna oferta ,,COB" otrzyma ilość punktów wynikającą z wyliczenia wg wzoru:
C
d) C = ---- x 100 (max liczba punktów w ocenianej pozycji) Gdzie:
e) C - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena
0 CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
g) COB - cena zaoferowana w ofercie badanej

9. Unieważnienie postępowania
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania.

Kontakt:
8. Kontakt z Zamawiającym
a) W prowadzonym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się może za pośrednictwem poczty elektronicznej: inwestycje@zarzaddrogowy.pl
b) Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:
Małgorzata Niżnik - tel. 58 774 32 88

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.