Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie digitalizacji materiałów wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych...

Przedmiot:

Wykonanie digitalizacji materiałów wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych w systemie Ośrodek FB

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce
powiat: Kielce
tel. (41) 200-12-00, tel. (41) 200-12-08 fax (41) 200-12-10
kowalczyk.p@powiat.kielce.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (41) 200-12-00,
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ROZEZNANIE RYNKU W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach
zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej wykonania usługi polegającej na: Wykonaniu digitalizacji materiałów PZGiK wraz z utworzeniem rejestrów przestrzennych dokumentów źródłowych w systemie Ośrodek FB w ramach projektu ,,e-GEODEZJA - cyfrowy zasób geodezyjny powiatów: Buskiego, Jędrzejowskiego, Kieleckiego
i Pińczowskiego" w części dotyczącej Powiatu Kieleckiego.
1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, określający wymagania dotyczące przeprowadzenia ww. analizy stanowi Załącznik nr 1 do Rozeznania.
2. Zamówieniem planuje się objąć digitalizację 1 200 000 (w zależności od oferowanej ceny za digitalizację 1 strony +/- 25 % tej ilości) stron dokumentów pzgik przeliczonych do formatu A4.

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać mailowo do dnia 2 sierpnia 2021 roku, do godz. 15:00, na adres e-mail: kowalczyk.p@powiat.kielce.pl , w formie wypełnionego formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Rozeznania.

Wymagania:
Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.
Przedstawiona wycena posłuży Zamawiającemu do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).
II. PLANOWANE WARUNKI UDZIAŁU W PLANOWANYM ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają na poziomie poniżej opisanym warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

A. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca powinien wykazać się dokumentami potwierdzającymi (zobowiązać się), że jest (lub będzie) ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego - na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 PLN.

B. Zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że:

1. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał (zakończył),
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 3 usługi polegające na skanowaniu materiałów państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego wraz z zasileniem nimi informatycznego systemu zarządzającego zasobem geodezyjnym (systemu PZGiK), a każda z nich dotyczyła digitalizacji minimum 300 tysięcy stron przeliczonych do formatu A4. przy czym minimum jedna z tych usług dotyczyła zasilenia systemu PZGiK prowadzonego z wykorzystaniem programu Ośrodek FB.

2. Dysponuje lub będzie dysponował następującym zespołem osób, który skieruje do realizacji zamówienia:

a. Kierownik projektu -co najmniej jedna osoba odpowiedzialna za kierowanie pracami związanymi z realizacją niniejszego zamówienia w zakresie dotyczącym geodezyjnej analizy, oceny, określenia zakresów obszarowych i działkowych, opisu metadanymi oraz włączania do systemu PZGiK digitalizowanych materiałów geodezyjnych, zatrudniona
na umowę o pracę, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie rozgraniczania i podziału nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych (art. 43 pkt 2 ustawy
z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. z 2020 roku poz. 2052 z późn. zm.);
Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. z 2020 roku poz. 2052 z późn. zm.) lub inne ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów pozwalające na wykonywanie określonych powyżej samodzielnych funkcji w geodezji i kartografii, z uwzględnieniem postanowień art. 45g ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. z 2020 roku poz. 2052 z późn. zm.).
b. Osoby realizujące zamówienie:
- co najmniej 5 osób zatrudnionych na umowę o pracę, posiadających (każda z nich) minimum roczny staż pracy przy skanowaniu materiałów zasobu geodezyjnego oraz minimum roczny staż pracy (każda z nich) z systemem Ośrodek FB firmy GEOBID.

3. Dysponuje odpowiednim wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi w postaci:

a. minimum 5 urządzeń skanujących przelotowych, wyposażonych w skaner płaski
o formacie minimum A3,
b. minimum 1 skanera szybowego płaskiego o formacie minimum A1,
c. systemów zabezpieczeń chroniących udostępniane w związku z realizacją zamówienia materiały zasobu przed zniszczeniem, w szczególności przed pożarem, powodzią lub kradzieżą oraz dostępem do nich osób nieuprawnionych, w tym:
- sprawnego system sygnalizacji pożaru, potwierdzonego stosownym certyfikatem/dokumentem oraz
- sprawnego system sygnalizacji napadu i włamania, potwierdzonego stosownym certyfikatem/dokumentem.

4. Posiadaj wdrożony Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji SZBI, zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 lub równoważną, potwierdzony stosownym certyfikatem, wydanym, przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Posiadanie wdrożonego SZBI poparte musi być stosownym certyfikatem. Zamawiający wymaga aby wystawcą certyfikatu - Podmiotem Certyfikującym była niezależna uznawana jednostka certyfikująca, posiadająca odpowiednią akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub akredytację Unii Europejskiej.
2. W tytule maila należy wpisać: Oferta na digitalizację- szacowanie wartości.

Kontakt:
3. W przypadku pytań dotyczących rozeznania i jego załączników, uprzejmie prosimy o kontakt z p. Paweł Kowalczyk (adres e-mail: kowalczyk.p@powiat.kielce.pl;
nr telefonu: 041 200 14 01 lub 690 258 491).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.