Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
10z dziś
4466z ostatnich 7 dni
19354z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa znaków drogowych i elementów pionowego oznakowania dróg wraz z ocynkowanymi...

Przedmiot:

Dostawa znaków drogowych i elementów pionowego oznakowania dróg wraz z ocynkowanymi uchwytami do mocowania, śrubami, nakrętkami, podkładkami

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich
ul. Stanisława Staszica 2
26-200 Końskie
powiat: konecki
nr telefonu 41 375 08 50 (55)
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Końskie
Wadium: ---
Nr telefonu: nr telefonu 41 375 0
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,DOSTAWA znaków drogowych i elementów pionowego oznakowania dróg wraz z ocynkowanymi uchwytami do mocowania, śrubami, nakrętkami, podkładkami w ilości niezbędnej do prawidłowego mocowania znaków do słupków spełniających wymagania określone w załączniku Nr 1 - 4 z dnia 23 grudnia 2003r. do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181)"
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
DOSTAWA znaków drogowych i elementów pionowego oznakowania dróg.
Ofertę cenową należy złożyć na formularzu, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Dokument nr: OD.5442.133.2021

Składanie ofert:
Ofertę należy przekazać pisemnie na adres - Zarząd Dróg Powiatowych w Końskich, Ul. Stanisława Staszica 2, 26 - 200 Końskie, pokój 327, z dopiskiem na kopercie:
,,DOSTAWA znaków drogowych i elementów pionowego oznakowania dróg"
do dnia 3 sierpnia 2021r. do godz. 11.00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji:
21 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
Oferta cenowa musi zawierać:
1. cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia oferty.
Wybór oferty:
1. Wybór najkorzystniejszej oferty cenowej nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
lp. nazwa kryterium znaczenie kryterium (w %)
1 cena 100%
2. Zamawiający dokona oceny ofert cenowych przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert cenowych, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
3. Punkty za kryterium ,,Cena" zostaną obliczone według wzoru: cena oferty najtańszej
.................-------------x 100 % = liczba punktów
cena oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. z najniższą ceną.
Zamawiający zaprosi do podpisania umowy firmę, która zaproponowała najniższą cenę, spośród firm, które złożyły oferty cenowe odpowiadające przedmiotowi zamówienia określonemu w niniejszym zaproszeniu.
Zamawiający zastrzega prawo odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Przesłana przez Państwa oferta cenowa nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami).

Kontakt:
Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, pod nr telefonu 41 375 08 50 (55), osoba do kontaktów Jerzy Michalski.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.