Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wyposażenia do pracowni dydaktycznych

Przedmiot:

Dostawa wyposażenia do pracowni dydaktycznych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni
Wojska Polskiego 2a
62-300 Września
powiat: wrzesiński
sekretariat@wsckziu-wrzesnia.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Września
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA wyposażenia do pracowni dydaktycznych WSCKZIU we Wrześni

II.1.2)Główny kod CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: ,,Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych" realizowanego w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, poddziałania 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

-- część 1 - wyposażenie pracowni informatycznej, pracowni reklamy (fotograf) oraz sal dydaktycznych - zakup i dostawa sprzętu informatycznego i elektronicznego oraz zakup i dostawa licencji oprogramowania do obróbki graficznej,

-- część 2 - wyposażenie pracowni reklamy (fotograf) - zakup i dostawa ploterów, aparatów fotograficznych, kamery oraz sprzętu pomocniczego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wyposażenie pracowni informatycznej, pracowni reklamy (fotograf) oraz sal dydaktycznych - zakup i dostawa sprzętu informatycznego i elektronicznego oraz dostawa licencji oprogramowania

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest ,,Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych" realizowanego w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, poddziałania 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

-- część 1 - wyposażenie pracowni informatycznej, pracowni reklamy (fotograf) oraz sal dydaktycznych - zakup i dostawa sprzętu informatycznego i elektronicznego oraz zakup i dostawa licencji oprogramowania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.09.03.02-30-0027/20

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wyposażenie pracowni reklamy (fotograf) - zakup i dostawa ploterów, aparatów fotograficznych, kamery oraz sprzętu pomocniczego

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38650000 Sprzęt fotograficzny
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest ,,Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych" realizowanego w ramach Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, poddziałania 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

-- część 2 - wyposażenie pracowni reklamy (fotograf) - zakup i dostawa ploterów, aparatów fotograficznych, kamery oraz sprzętu pomocniczego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.09.03.02-30-0027/20

II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 30236000, 38650000

Dokument nr: 372593-2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 25/08/2021
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://wsckziu-wrzesnia.pl/biuletyn-informacji-publicznej/

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/07/2021

Kontakt:
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni
Krajowy numer identyfikacyjny: pl
Wojska Polskiego 2a
Września
Kod NUTS: PL418 Poznański
62-300
Polska
Osoba do kontaktów: Urszula Kropaczewska
E-mail: sekretariat@wsckziu-wrzesnia.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.