Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa istniejącego Systemu Sygnalizacji Włamania (SSW) na drugą kondygnację

Przedmiot:

Rozbudowa istniejącego Systemu Sygnalizacji Włamania (SSW) na drugą kondygnację

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Kaliszu
Al. Wolności13
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
tel. (62) 765-77-78, tel. (62)765-79-03
gospodarczy@kalisz.sr.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (62) 765-77-78,
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
INFORMACJA O PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA
Sąd Rejonowy w Kaliszu
zwanym dalej ,,Zamawiającym"
zleca: Rozbudowa istniejącego Systemu Sygnalizacji Włamania (SSW) na drugą kondygnację w budynku przy Ul. Kilińskiego 13 w użyczonych pomieszczeniach przeznaczonych na archiwum zakładowe Sądu Rejonowego w Kaliszu.
1. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego Systemu Sygnalizacji Włamania (SSW) na drugą kondygnację w budynku przy Ul. Kilińskiego 13 w użyczonych pomieszczeniach przeznaczonych na archiwum zakładowe Sądu Rejonowego w Kaliszu.
2. Obecny System Sygnalizacji Włamania na pierwszej kondygnacji w budynku przy Ul. Kilińskiego 13: a) System oparty na Centrali Satel z elementami:
? Czujniki PIR w 11 pomieszczeniach
? 2 czujniki na korytarzu głównym
b) System zapewnia ochronę drzwi pierwszych przez zastosowanie kontaktrona bramowego.
c) Manipulator (klawiatura) do obsługi systemu zamontowany w bezpośrednim sąsiedztwie przełącznika kluczykowego rolety wejścia pierwszego oraz wejścia drugiego. Dostęp do klawiatury zabezpieczony poprzez umieszczenie jej w obudowie metalowej z zamkiem.
d) System wyposażony w wewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny zamocowany do podwieszanego sufitu korytarza głównego. Sygnalizacja włamania i sabotażu również transmitowana za pomocą CLIP i wiadomości SMS na telefony komórkowe wyznaczonych osób przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Kaliszu.
e) Centrala alarmowa przystosowana do pracy z awaryjnym podtrzymaniem zasilania i zainstalowana w suficie podwieszanym korytarza głównego.
f) elementy składowe obecnego systemu SSW: ? Centrala alarmowa Satel Integra 32- 1szt; ? Expandery wejść INT - 1szt; ? Sygnalizator optyczno-akustyczny SPW 210R - 1szt;
2
? Manipulator INT-KLCDL - 2szt; ? Czujniki PIR TOPAZ - 13szt; ? Czujniki magnetyczne B4-M - 2szt; ? Akumulator 7Ah- 1szt; ? Komunikator INT-GSM - 1szt;
3. Elementy składowe, niezbędne do rozbudowy systemu SSW:
a) Centrala alarmowa Satel 64- 1szt;
b) Expandery wejść INT-E - 1szt;
c) Czujniki PIR TOPAZ - 20szt;
d) Kontaktron - 2 szt.;
e) Manipulator INT-KLCDL-G - 1 szt,;
f) Sygnalizator optyczno-akustyczny SPW 210R - 1szt;
4. Czynności do wykonania w związku z rozbudową Systemu Sygnalizacji Włamania (SSW):
a) Montaż i instalacja 2-giej strefy alarmowej obejmującej pomieszczenia na drugiej kondygnacji budynku
b) Instalacja czujników w pomieszczeniach oraz na korytarzu na drugiej kondygnacji budynku,
c) Instalacja kontaktronów bramowych rolet zamykających (antywłamaniowych),
d) Montaż manipulatora do obsługi systemu - ma być zamontowana w bezpośrednim sąsiedztwie przełącznika kluczykowego rolety wejścia pierwszego oraz wejścia drugiego. Dostęp do klawiatury ma zostać zabezpieczony poprzez umieszczenie jej w obudowie metalowej z zamkiem,
e) System ma zostać wyposażony w wewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny zamocowany do podwieszanego sufitu korytarza głównego. Sygnalizacja włamania i sabotażu musi być również transmitowana za pomocą CLIP i wiadomości SMS na telefony komórkowe wyznaczonych osób z Dyrektora Sądu Rejonowego w Kaliszu.
f) Centrala alarmowa ma być przystosowana do pracy z awaryjnym podtrzymaniem zasilania i ma być zainstalowana w suficie podwieszanym korytarza głównego

CPV: 45312200-9

Składanie ofert:
9. Miejsce składania ofert - Ofertę (formularz ofertowy - załącznik nr 1 do informacji o przedmiocie zamówienia) należy złożyć osobiście w Sądzie Rejonowym w Kaliszu, Al. Wolności 13, 62-800 Kalisz, pok. 351 lub pocztą elektroniczną na adres: gospodarczy@kalisz.sr.gov.pl
10. TERMIN SKŁADANIA ofert - upływa w dniu 29.07.2021r. do godz. 12:00.s

Miejsce i termin realizacji:
3. Przewidywany termin wykonania zamówienia - najpóźniej do dnia 31.08.2021r.

Wymagania:
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych, ani w formie zaliczek na poczet realizacji niniejszego zamówienia.
11. Kryterium wybory oferty: cena = 100%. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione powyżej kryterium i jego znaczenie w następujący sposób: Kryterium I - cena - 100 pkt
2. Wymagania od oferenta:
3
? oferent winien posiadać potencjał i uprawnienia w zakresie wymaganym do wykonania przedmiotu zamówienia oraz prowadzenia działalności gospodarczej,
? oferent winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;
? oferent winien zobowiązać się do wykonania zleconego mu zakresu prac w sposób zgodny z zaleceniami producentów urządzeń wchodzących w skład systemu, będącego przedmiotem zamówienia oraz zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i z należytą starannością, ? oferent ma udzielić gwarancję na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesiące, licząc od terminu wykonania robót.
? oferent winien zobowiązać się do zachowania tajemnicy służbowej związanej z wykonywaniem przedmiotu zamówienia; ? Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia miejsca robót, włącznie z wywozem i utylizacją wszystkich
4. Termin płatności przelewem 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

Kontakt:
12. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami w imieniu zamawiającego są:
Maria Wioletta Owczarek tel. (62) 765-77-78 - w zakresie merytorycznym
Michał Sradomski tel. (62)765-79-03 - w zakresie proceduralnym
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.