Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
534z dziś
5057z ostatnich 7 dni
18152z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja linii sortowniczej odpadów komunalnych

Przedmiot:

Modernizacja linii sortowniczej odpadów komunalnych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Hajnówce
ul. Łowcza 4
17-200 Hajnówka
powiat: hajnowski
Tel.: +48 856822357, Faks: +48 856822357
sekretariat@puk-hajnowka.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Hajnówka
Wadium: 15 000 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 856822357,
Termin składania ofert: 2021-08-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja linii sortowniczej odpadów komunalnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce

Numer referencyjny: PUK/PN/3/MLS/2021
II.1.2)Główny kod CPV
43411000 Maszyny sortujące i przesiewające
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż maszyn dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w ramach Modernizacji linii sortowniczej odpadów komunalnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Hajnówce.

Na przedmiot zamówienia składają się następujące elementy:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej w szczególności projektu technologicznego,

2) DOSTAWA maszyn i urządzeń,

3) Modernizacja i dostosowanie istniejącego wyposażenia instalacji,

4) Wykonanie kompletnego systemu sterowania i wizualizacji,

5) Montaż i uruchomienie,

6) Integracja i uruchomienie wszystkich systemów i urządzeń zmodernizowanej sortowni,

7) Przeprowadzenie prób odbiorowych i końcowych,

8) Szkolenie w zakresie obsługi i konserwacji,

9) Dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i powykonawczej,

10) Przyjęcie odpowiedzialności gwarancyjnej,

11) Zapewnienie serwisu gwarancyjnego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42417200 Przenośniki
42996100 Rozdrabniarki
44210000 Konstrukcje i części konstrukcji
45223100 Montaż konstrukcji metalowych
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45314320 Instalowanie okablowania komputerowego
45315100 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
48151000 Komputerowy system sterujący
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Ul. Szosa Kleszczelowska 35 17-200 Hajnówka

II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera OPZ, stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż maszyn dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce w ramach przedsięwzięcia ,,Modernizacja linii sortowniczej odpadów komunalnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Hajnówce" i dotyczy bezpośrednio hali sortowni. Ze względu na konieczność zmodernizowania linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych oraz pochodzących ze zbiórki selektywnej, koniecznym jest wymiana oraz rozbudowa początkowego odcinka linii. Odcinek ten rozpoczyna się przenośnikiem załadowczym, a kończy sitem bębnowym.

Zakres modernizacji winien uwzględniać wszystkie założenia opisane w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej OPZ). W ramach przedsięwzięcia należy rozbudować istniejącą linię do sortowania odpadów i doposażyć ją w szereg maszyn i urządzeń opisanych w OPZ oraz w maksymalnym zakresie wykorzystać istniejące maszyny i urządzenia Zamawiającego. Obszary ingerencji w istniejącą instalację oraz obszar hali przeznaczonej na lokalizację podstawowej części przedmiotu zamówienia linii sortowania zostały zdefiniowane w OPZ.

Po realizacji modernizacji powstanie kompleksowa instalacja składająca się z elementów i urządzeń linii dotychczas eksploatowanych oraz dostarczonych w ramach niniejszego postępowania przetargowego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja jakości / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 5
Cena - Waga: 90
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 120 dni od dnia zawarcia umowy. Szczegółowe określenie terminu zawarte w dziale VI SWZ.

CPV: 43411000, 42417200, 42996100, 44210000, 45223100, 45310000, 45314320, 45315100, 48151000, 71320000

Dokument nr: 372606-2021, PUK/PN/3/MLS/2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 25/08/2021
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. Cały proces odszyfrowania odbywa się na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

J,w.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Ul. Szosa Kleszczelowska 35 17-200 Hajnówka

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/07/2021

Kontakt:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Łowcza 4
Hajnówka
Kod NUTS: PL841 Białostocki
17-200
Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Kośko
E-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
Tel.: +48 856822357
Faks: +48 856822357

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.