Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Radzanów
Plac Piłsudskiego 26
06-540 Radzanów
powiat: mławski
236798033-35, faks 236798033 wew. 31
sekretariat@radzanow.com
Województwo: mazowieckie
Miasto: Radzanów
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 236798033-35, faks 2
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Radzanów
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część pierwsza zamówienia dotyczy budynku Gminnego Ośrodka Kultury (GOK) w Radzanowie Ul. Mławska 4, 06-540 Radzanów i obejmuje:
a) Roboty sanitarne:
? Modernizację instalacji centralnego ogrzewania: wymiana źródła ciepła na kocioł gazowy kondensacyjny, wymiana instalacji c.o.
? Modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej: wymiana źródła ciepła na dwufunkcyjny kocioł gazowy kondensacyjny, wymiana instalacji c.w.u.
b) Roboty budowlane:
? Ocieplenie stropodachu warstwą izolacji np. granulatem wełny o grubości 24 cm o współczynniku przewodzenia ciepła ? = 0,040 W/mK
? Usunięcie luxferów i wstawienie okna zewnętrznego o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/m2K
? Wymianę drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku przenikania ciepła U = 1,3 W/m2K
c) Roboty elektryczne:
? Modernizację instalacji oświetlenia: wymiana opraw oświetleniowych na nowe oprawy LED
? Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne budynku

Część druga zamówienia dotyczy budynku Ośrodka Zdrowia (OZ) w Radzanowie Ul. Raciążska 33, 06-540 Radzanów i obejmuje:
a) Roboty sanitarne:
? Modernizację instalacji centralnego ogrzewania: wymiana źródła ciepła na kocioł gazowy kondensacyjny, wymiana instalacji c.o.
? Modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej: wymiana źródła ciepła na dwufunkcyjny kocioł gazowy kondensacyjny, wymiana instalacji c.w.u.
b) Roboty budowlane:
? Ocieplenie stropodachu warstwą izolacji np. wełną granulowaną o grubości 25 cm o współczynniku przewodzenia ciepła ? = 0,040 W/mK
? Wymianę drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku przenikania ciepła U = 1,3 W/m2K
c) Roboty elektryczne:
? Modernizację instalacji oświetlenia: wymiana opraw oświetleniowych na nowe oprawy LED
? Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne budynku.

CPV: 45000000-7, 45300000-0, 45310000-3, 45321000-3, 45331100-7, 45331110-0, 45453000-7, 71220000-6, 45450000-6

Dokument nr: 2021/BZP 00125549, RIN.271.4.2021.JR

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.radzanow.biuletyn.net
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl lub https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 10:00
Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Radzanów, Ul. Plac Piłsudskiego 26, 06-540 Radzanów pok. 21

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.