Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
81z dziś
4604z ostatnich 7 dni
17700z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie aktualizacji dokumentacji przedprojektowej i wniosku o dofinansowanie oraz...

Przedmiot:

Opracowanie aktualizacji dokumentacji przedprojektowej i wniosku o dofinansowanie oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kładki dla pieszych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie
Targowa 74
03-734 Warszawa
powiat: Warszawa
Joanna.Nachman-Skoczynska@plk-sa.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60779
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPLU.08.03.00-06-0001/20 - Rewitalizacja linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów - Parczew

Opis
Opracowanie aktualizacji dokumentacji przedprojektowej i wniosku o dofinansowanie oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kładki dla pieszych w Lubartowie w ramach projektu: ,,Rewitalizacja linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów - Parczew". Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie Zamawiającemu, w terminach określonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, aktualizacji dokumentacji przedprojektowej i wniosku o dofinansowanie oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi Prawem opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji niezbędnymi do zrealizowania robót budowlanych oraz świadczenie usług przewidzianych na etapie przetargu i na etapie robót budowlanych, w tym pełnienie nadzoru autorskiego.
Okres gwarancji
36 miesięcy

CPV: 71000000-8

Dokument nr: 2021-26169-60779, IREZA1.294.17.2021.f, 9090/IREZA1DZ/14102/

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-12

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
lubartowski
Gmina
Lubartów
Miejscowość
Lubartów
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2023-09-29
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Okres realizacji Zamówienia na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego wynosi: do 29.09.2023 r. zgodnie z Harmonogramem rzeczowo finansowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do Tomu II - Projekt Umowy, w tym: I Faza projektowa do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy, II Faza postępowania przetargowego oraz realizacji robót budowlanych do 29.09.2023 r.

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewidział udzielania zamówień uzupełniających.
Warunki zmiany umowy
Określa wzór umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
W zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.2. IDW wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę:
a) wykonanie w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), co najmniej jednej usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji przedprojektowej i wniosku o dofinansowanie albo jednej usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej, dla budowy kładki dla pieszych/ mostu/ wiaduktu/ estakady;
b) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
1. Główny Projektant
Doświadczenie w kierowaniu zespołem projektowym, który w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert opracował co najmniej 1 (jedno) opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej (obejmujące co najmniej projekt budowlany lub projekt wykonawczy w zakresie minimum 2 (dwóch branż) dla budowy lub przebudowy linii kolejowej w zakresie łącznie co najmniej 1 (jednego) szlaku i 1 (jednej) stacji kolejowej obejmującej przynajmniej 2 (dwa) tory główne, w oparciu o które to dokumentacje projektowe uzyskano ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę lub inne umożliwiające realizacje prac budowlanych (w szczególności ZRID i zgłoszenie robót).
Uprawnienia budowlane do:
- projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, lub
- projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej, lub
- projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.
2. Koordynator w branży mostowej
W okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert opracował w charakterze projektanta w danej branży co najmniej:
- 1 (jedna) dokumentacje projektowa (obejmująca projekt budowlany i/lub projekt wykonawczy) w zakresie budowy lub
przebudowy mostu lub wiaduktu lub estakady o rozpiętości najdłuższego przęsła min 5 m, albo
- 1 (jedna) dokumentacje projektowa (obejmująca projekt budowlany i/lub projekt wykonawczy) w zakresie budowy lub przebudowy przejścia pod torami lub drogami.
W oparciu o powyższe dokumentacje projektowe uzyskano ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę.
UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza wskazywania przez Wykonawców w ,,Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia" - Załączniku nr 5 do oferty, tej samej osoby na wiecej niż jedno stanowisko.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
W zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.3 IDW, wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:
a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres,
minimalny roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie minimalnej 170 000,00 PLN,
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytowa - w wysokości nie mniejszej niż 43 856,00 PLN.
Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni
kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego.
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
1. Zamawiający nie precyzuje opisu dokonywania oceny spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 8.2.1. IDW, w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
2. W postepowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do odrzucenia oferty na podstawie § 24 Regulaminu udzielania zamówień unijnych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (dalej: Regulamin) oraz spełniający warunki udziału dotyczące:
2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
2.2. zdolności technicznej lub zawodowej;
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-23
Data ostatniej zmiany
2021-07-23

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - 100,00%

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Joanna Nachman - Skoczyńska
tel.:
e-mail: Joanna.Nachman-Skoczynska@plk-sa.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.