Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
76z dziś
4532z ostatnich 7 dni
19420z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej

Przedmiot:

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA TRZCINICA
ul. Jana Pawła II 47
63-620 Trzcinica
powiat: kępiński
tel. (62) 78 15 000 fax (62) 78 15 001, tel. (62) 78 15 010
gmina@trzcinica.com.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Trzcinica
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (62) 78 15 000
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości
Piotrówka - etap II".
1. Zakres rzeczowy robót obejmuje budowę 50 m odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, montaż 1 szt. studzienki
przyłączeniowej oraz 1 szt. przyłącza wodociągowego.
2. Zakres robót objętych zamówieniem przewiduje w szczególności:
1) budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Ul. Lipowej w m. Trzcinica - odcinek od
St 1 do St 185, zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacjami technicznym wykonania i odbioru
robót ,,Budowa rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych z Piotrówki do Trzcinicy wraz z budową
fragmentu kanalizacji grawitacyjnej w Ul. Lipowej w Trzcinicy" oraz przedmiarem, w tym:
a) roboty przygotowawcze i roboty ziemne,
b) wykonanie kanałów z rur PCV SN 8 łączonych na wcisk o śr, zewn. 315 mm - długość 50 m,
c) montaż studni rewizyjnych o śr. 1000 mm -- 2 szt.,
2) montaż 1 szt. studzienki kanalizacyjnej na dz. ewid. nr 189/1 - Piotrówka 52, zgodnie z projektem
budowlanym i specyfikacjami technicznym wykonania i odbioru robót ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Piotrówka" oraz przedmiarem,
3) budowę przyłącza wodociągowego na dz. 189/1 -- Piotrówka 52, zgodnie z projektem budowlanym
i specyfikacjami technicznym wykonania i odbioru robót ,,Budowa sieci wodociągowej wraz
z przyłączami w miejscowości Piotrówka" oraz przedmiarem, w tym:
a) roboty przygotowawcze i roboty ziemne,
b) wykonanie przyłącza wodociągowego - długość 13,7 m,
c) przed przystąpieniem do robót budowlanych należy uzyskać oceną higieniczno-sanitarną przez
akredytowane laboratorium dla użytych materiałów i armatury dla sieci wodociągowej,
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również zapewnienie przez Wykonawcę:
1) obsługi geodezyjnej:
- geodezyjne wytyczenie w terenie,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (dostarczenie Zamawiającemu 3 egz. map),
2) kierownika budowy - osoby posiadającej stosowne, wymagane przez obowiązujące prawo kwalifikacje
zawodowe i uprawnienia budowlane do wykonywania i kierowania robotami objętymi umową.
4. Szczegółowy zakres robót określają:
1) Projekty budowalne
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
3) Przedmiary robót
stanowiące załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego.

Dokument nr: RRS-VI.271.12.2021

Składanie ofert:
11. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.
Sposób prowadzenia korespondencji w sprawie niniejszego zamówienia:
a) pisemnie na adres: Urząd Gminy Trzcinica, Ul. Jana Pawła II 47,63-620 Trzcinica
b) faxem: (62) 78 15 001
c) e-mailem: gmina@trzcinica.com.pl
d) osoby uprawnione do kontaktu:
Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do 10.08.2021r. do godz. 15;00 w formie pisemnej
(osobiście lub listownie) w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Trzcinica, Ul. Jana Pawła II 47,
63-620 Trzcinica, parter, pok. 1 z dopiskiem ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej
w miejscowości Piotrówka - etap II ".

Miejsce i termin realizacji:
7. Termin realizacji zamówienia: do 29.10.2021r.

Wymagania:
Przedmiar robót ma wyłącznie charakter pomocniczy. Mając na uwadze, że w niniejszym postępowaniu
przyjęto cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia, Wykonawca przygotuje ofertę na podstawie
dokumentacji technicznych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących
załączniki do Zapytania ofertowego.
5. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji jakości na okres 84 m-cy.
6. Zamawiający informuje, że posiada pozwolenia na budowę:
- Nr 210/2016 z dnia 20.04.2016r. na budowę rurociągu tłocznego ścieków sanitarnych z Piotrówki do
Trzcinicy wraz z budową fragmentu kanalizacji grawitacyjnej w ul. Lipowej w Trzcinicy,
- Nr 667/2015 z dnia 22.12.2015r. na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości
Piotrówka,
- Nr 582/2015 z dnia 27.10.2015r. na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości
Piotrówka.
8. Termin płatności: 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
9. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty-cena 100%.
10. Oferty przygotowywane są na wyłączny koszt Wykonawcy.
Oferty złożone w inny sposób, niekompletne lub z wykorzystaniem innego wzoru formularza ofertowego oraz
złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Kontakt:
Aleksandra Fusek, tel. (62) 78 15 010, e-mail: aleksandra.fusek@trzcinica.com.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.