Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
17618z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa siłowni zewnętrznej

Przedmiot:

Budowa siłowni zewnętrznej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
Rynek 15
26-006 Nowa Słupia
powiat: kielecki
tel. (41) 31-78-700, fax. (41) 31-77-221
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487727
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Nowa Słupia
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (41) 31-78-700,
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
RGI.ZO.271.72.2021 ,,Budowa siłowni zewnętrznej przy szkole Podstawowej w Jeleniowie na działce nr.502/2 obręb Jeleniów-Gmina Nowa Słupia "
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 ,,Budowa siłowni zewnętrznej przy szkole Podstawowej w Jeleniowie na działce nr.502/2 obręb Jeleniów-Gmina Nowa Słupia " ,,Budowa siłowni zewnętrznej przy szkole Podstawowej w Jeleniowie na działce nr.502/2 obręb Jeleniów-Gmina Nowa Słupia " 1 robota budowlana 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Gmina Nowa Słupia
Rynek 15
26-006, Nowa Słupia

Dokument nr: ID 487727, RGI.ZO.271.72.2021

Otwarcie ofert: Otwarcia : 28-07-2021 14:30:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487727
Składania : 28-07-2021 14:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/487727

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji - 20.08.2021r.

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
ZAPYTANIE OFERTOWE
Znak sprawy: RGI.ZO.271.72.2021
I. Zamawiający: Gmina Nowa Słupia
ul. Rynek 15, 26 - 006 Nowa Słupia
tel. (41) 31-78-700, fax. (41) 31-77-221
NIP 657-24-64-005 REGON 291010406
Niniejsze postępowanie zwolnione jest z zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019), na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1.
,,Budowa siłowni zewnętrznej przy szkole Podstawowej w Jeleniowie na działce nr.502/2 obręb Jeleniów-Gmina Nowa Słupia " w ramach zadania ,,Zaprojektowanie i zamontowanie siłowni zewnętrznej dla dorosłych na placu przy szkole Podstawowej w Jeleniowie wraz z zewnętrznym stołem do ping-ponga". z Funduszu Sołeckiego miejscowości Jeleniów."
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 80% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Okres gwarancji 20% -
3 Warunki udzialu w postępowaniu - IX. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym: 9.1.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. 1)Wykonawca musi wykazać, ze w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 2 roboty budowlane w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. polegające na montażu urządzeń siłowni zewnętrznych lub placu zabaw o wartości minimum 20 000,00 zł (w jednym zamówieniu) - wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania. 9.2.Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedłoży; 1) dowody potwierdzające, iż roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg. załączonego wzoru Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego; 3) kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej w którym jest wskazany rodzaj działalności wykonywany przez oferenta oraz osoby uprawnione do reprezentacji -- wystawionego nie wcześniej niż1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; Wskazane dokumenty i oświadczenia mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów. (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
4 Warunki udzialu w postępowaniu - Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca przedłoży: załączniki nr 2 ,nr 3(referencje) oraz kopię z właściwego rejestru CEIDG. (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
wykaz_robot_zalaczni [...].doc
Załacznik.2 Oświdcze [...].docx
5 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
6 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
7 Termin realizacji - 20.08.2021r. "Akceptuję"

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Anna Wiecha
Urząd Miasta i Gminy Nowa Słupia
Rynek 15
26-006 Nowa Słupia
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.