Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu
ul. Grudziądzka 159B
87-100 Toruń
powiat: Toruń
telefon 566577500
zamowienia@zgm.torun.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: telefon 566577500
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dotyczy: naboru ofert na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. ,,remont
dwóch budynków mieszkalnych przy Ul. M. Skłodowskiej - Curie 39 w Toruniu wraz z modernizacją systemów
ogrzewania oraz wykonaniem robót towarzyszących".
Zakres prac projektowych obejmuje:
Wykonanie dokumentacji projektowej (wszystkie wymagane branże i zakresy):
-- wielobranżowy projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego, w tym:
? projekt remontu budynków i lokali wraz z termomodemizacją- zaprojektowanie po dwa niezależne lokale
w każdym budynku - polegający na remoncie ścian i sufitów, podłóg, wymianie stolarki okiennej i
drzwiowej, wymianie instalacji wód - kan wraz z armaturą, wymianie instalacji elektrycznej wraz z
osprzętem i zabezpieczeniami (montaż instalacji domofonowej i sieci TV), instalacja odgromowa,
modernizacja systemów ogrzewania w lokalach polegająca na likwidacji istniejących systemów ogrzewania
i wyposażeniu lokali w dwufunkcyjne kody gazowe wraz z robotami towarzyszącymi;
? projekt remontu klatek schodowych;
? projekt wjazdu na posesję w nowej wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji wraz z drogą wewnętrzną i
chodnikami (dojazd i dojście do budynków - z uwzględnieniem odprowadzania wód opadowych oraz
miejscem przeznaczonym na pojemniki na śmieci);
? projekt rozbiórki budynków gospodarczych, garażu, Bam oraz innych elementów po uzgodnieniu z
Zamawiającym;
- projekt naprawy ogrodzenia;
--> opinia kominiarska;
-- przedmiar robót;
-- kosztorys inwestorski;
--> informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przypadku, gdy jej opracowanie jest
wymagane na podstawie odrębnych przepisów;
-- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;
-- uzgodnienie projektu z Miejskim Konserwatorem Zabytków, jeżeli będzie wymagane;
Zamawiający dysponuje aktualną inwentaryzacją architektoniczno - budowlaną przedmiotowych budynków
i udostępni ją wybranemu w postępowaniu wykonawcy.
Uwaga: w ramach przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany będzie, na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa, uzyskać w imieniu Zamawiającego wymagane decyzje administracyjne i uzgodnienia, w
tym decyzję o pozwoleniu na budowę/lub gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane - zgłoszenie
zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych i innych wymaganych przy projektowaniu i realizacji
zamierzenia. Do obowiązków wykonawcy należy przygotowanie dokumentów i pism niezbędnych do
uzyskania decyzji administracyjnych i uzgodnień/lub gdy pozwolenie na budowę nie jest wymagane -
zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych/ lub inne wymagane przy projektowaniu i realizacji
zamierzenia.
Forma dokumentacji
1/ Dokumentację należy opracować w 5 egzemplarzach numerowanych w wersji papierowej (STWiORB - w 2
egzemplarzach) oraz w postaci elektronicznej, według następującej specyfikacji:
"> dokumentacja w wersji elektronicznej na nośniku CD lub pendrive, w formacie PDF (zalecana rozdzielczość
plików 150 - 200 dpi) jako scalony cały dokument oraz w wersji edytowalnej w formacie:
a/ część opisowa - *doc(x), *xls(x) - umożliwiającym odczytanie, drukowanie, edycję pliku w programie
Microsoft Office Word, Excel,
b/ cześć projektowa (dokumentacja) - *dwg - umożliwiającym odczytanie, drukowanie, edycję pliku w
programie AutoCAD,
2/ Kosztorysy i przedmiary robót należy przekazać w 2 egzemplarzach numerowanych w wersji papierowej oraz
w wersji elektronicznej na nośniku CD lub pendrive, w formacie PDF (zalecana rozdzielczość plików 150 - 200
dpi) jako scalony cały dokument oraz w wersji edytowalnej w formacie ATH, KST umożliwiającym odczytanie,
drukowanie, edycję w programie NORMA,

Dokument nr: PNO-87/2021, ZGM.ZP.8033202101

Składanie ofert:
Niniejszym zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wyżej wskazane zadanie. Ofertę, należy przesłać na
adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej: Ul. Grudziądzka 159 B, 87 - 100 Toruń lub przesłać drogą
elektroniczną na adres: zamowienia@zgm.torun.pl ,
w terminie do dnia: 04 sierpnia 2021 roku do godz.
14:00.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią lub w
formie elektronicznej z oznaczeniem ,,Nabór ofert: opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - ul.
Skłodowskiej-Curie 39 w Toruniu". Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert złożonych w
innej formie, a także do unieważnienia naboru bez podawania przyczyny. N|e dopuszcza się siadania ofert
częściowych.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zadania: 6 tygodni + uzgodnienia,

Wymagania:
Odbiór i płatność
Podstawą do odebrania i wystawienia faktury końcowej oraz otrzymania całości płatności za wykonanie
przedmiotu umowy będzie otrzymanie przez zamawiającego wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych
niezbędnych do rozpoczęcia robót, w tym decyzji z Wydziału Architektury i Budownictwa udzielającej
pozwolenia na budowę - organ I instancji.
Wynagrodzenie będzie płatne w następujący sposób:
- 75% wynagrodzenia brutto po opracowaniu przez wykonawcę i przekazaniu zamawiającemu kompletnej
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o ile zostanie ona pozytywnie zweryfikowana i zaakceptowana przez
Zamawiającego oraz zostaną uzyskane wszelkie niezbędne opinie i uzgodnienia;
- 25 % wynagrodzenia brutto po otrzymaniu przez zamawiającego wszystkich wymaganych, decyzji
administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia robót, w tym decyzji z Wydziału Architektury i Budownictwa
udzielającej pozwolenia na budowę - organ I instancji.
Podstawowe dane:
- adres: Marii Skłodowskiej - Curie 39, 87 - 100 Toruń, działka nr 230/2, obręb 49,
- budynek I - funkcja mieszkalna, dwie kondygnacje nadziemne, w budynku znajdują się dwa lokale mieszkalne,
- budynek II - funkcja mieszkalna, dwie kondygnacje nadziemne, w budynku znajduje się jeden lokal
mieszkalny dwukondygnacyjny.
Informujemy, że wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie poinformowany o terminie i miejscu
zawarcia umowy. Pozostali wykonawcy informację o wynikach naboru będą mogli uzyskać drogą telefoniczną
pod nr tel. 657-75-55.
Do oferty należy załączyć:
- wycenę netto i brutto,

Kontakt:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 657-75-50 (Dział Techniczny).

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.