Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa kruszyw na drogi gminne

Przedmiot:

Dostawa kruszyw na drogi gminne

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Narew
ul. Mickiewicza 101
17-210 Narew
powiat: hajnowski
85 6816016, 85 8733535
narew@narew.gmina.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Narew
Wadium: ---
Nr telefonu: 85 6816016, 85 87335
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Narew informuje, że w związku z prowadzonym na podstawie zarządzenia Nr
243/21 Wójta Gminy Narew z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia
w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość
szacunkowa jest niższa niż kwota 130 000 zł netto postępowaniem w sprawie wyłonienia
wykonawcy na realizację zadania:
,,REMONT I MODERNIZACJA ORAZ BIEŻĄCA KONSERWACJA
INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ DRÓG GMINNYCH W RAMACH
ZADAŃ Z WYODRĘBNIONYCH Z BUDŻETU GMINY NAREW
FUNDUSZY SOŁECKICH NA 2019 ROK ORAZ BIEŻĄCYCH REMONTÓW DRÓG"
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszyw na drogi gminne w ramach bieżącej
konserwacji oraz bieżących remontów infrastruktury komunikacyjnej dróg gminnych (zadanie
2. Zakres zamówienia i podstawa wykonania robót:
Zakres zamówienia obejmuje dostarczenie kruszywa naturalnego, niekruszonego wg
specyfikacji w poniższej tabeli w miejsce wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego
zaproszenia.
PN-S-06102 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
WT Kruszywa Wymagania wobec kruszyw do powierzchniowych utrwaleń

CPV: 14210000-6, 14212100-1, 60100000-9

Dokument nr: Or. 271.8.2021

Otwarcie ofert: 5. Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej odbędzie się dnia 3 sierpnia 2021 r. o godz. 12.15
w Urzędzie Gminy Narew, Ul. A. Mickiewicza 101, pokój nr 18.

Składanie ofert:
4.1. Ofertę cenowa należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Fundusze sołeckie - 2019"
do dnia 3 sierpnia 2021 r., godz. 12.00 na formularzu oferty cenowej, którego wzór
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia:
1) osobiście w Sekretariacie siedziby Zamawiającego lub
2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Narew, Ul. A. Mickiewicza 101, 17-210
Narew.

Wymagania:
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
1) na dostawę kruszywa oraz niwelację równiarką oraz zagęszczenie walcem,
2) na dostawę żwiru oraz niwelację równiarką i zagęszczenie walcem.
4.2. Cenę w ofercie podajemy cyframi i słownie jako wartość brutto.
6. Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym
kryterium:
[KOSZT za 1 TONĘ] 100%.
7. Wyłoniony wykonawca złoży Oświadczenie o dostarczeniu materiału zgodnie ze
specyfikacją zgodności objętościowej ze stanem faktycznym dostarczanego materiału.
7.1. Wyłoniony wykonawca złoży Wykaz taboru do realizacji Zamówienia z nr
rejestracyjnym pojazdu.
7.2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokument WZ z podaniem
wagi dostarczonego materiału orz nr rejestracyjnym pojazdu W MOMENCIE
DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Na wniosek sołtysa sołectwa w którym ma być realizowane zadanie, Wykonawca
zobowiązany jest na własny koszt (ok. 20 - 30 zł) przeważyć dostarczany materiał na
wadze elektronicznej firmy PRONAR Sp. z o. o. w Narwi, ul. A. Mickiewicza 101A.
7.3. Wymiana taboru z przyczyn technicznych możliwa jest po uprzedniej zmianie w wykazie
określonym w punkcie 5.1.
7.4. Zamawiający zastrzega prawo do:
1) kontroli jakości i ilości materiału bez wcześniejszego powiadomienia Wykonawcy;
2) przerwania realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego, oraz stwierdzenia uchybień leżących po stronie wyłonionego
Wykonawcy podczas realizacji przedmiotu zamówienia.
Wyłonionemu Wykonawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania z tytułu przerwania
realizacji przedmiotu zamówienia.
Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do roszczenia ze
strony Wykonawcy.
7.5. Podstawową jednostką rozliczeniową za dostarczone kruszywo jest [T lub MG].
7.6. Termin rozpoczęcia realizacji Zamówienia, uzgodniony zostanie z Wykonawcą w
zawartej Umowie na podstawie kosztu brutto wyłonionej oferty NIE PÓŹNIEJ NIŻ 14
DNI OD DNIA OGŁOSZENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Termin zakończenia realizacji Zamówienia: 2 września 2021 r.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.