Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Część Nr 2, pn. Zadanie 2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Część Nr 2, pn. Zadanie 2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno - asfaltową

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Zgierski
Sadowa 6a
95-100 Zgierz
powiat: zgierski
42 2888153, 42 2888154, 42 2888156
przetargi_wojcik@powiat.zgierz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Zgierz
Wadium: ---
Nr telefonu: 42 2888153, 42 28881
Termin składania ofert: 2021-08-23 16:30:04 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Część Nr 2, pn. Zadanie 2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno - asfaltową na terenie miasta i gminy Zgierz oraz gminy Ozorków
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej na drogach powiatowych (o których mowa w załączniku do zaproszenia pn. Wykaz dróg). Średnia głębokość ubytku - 4,00 cm. Temperatura emulsji asfaltowej, bezpośrednio przed wbudowaniem nie może być niższa niż 140°C. Lepiszcze: asfalt, ręczne obcinanie krawędzi bądź mechaniczne frezowanie, masa grysowa.
2. Zlecenia realizacji prac będą kierowane do Wykonawcy na piśmie, sukcesywnie w miarę zapotrzebowania Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo zobowiązany będzie wskazać Wykonawcy lokalizację ubytków do wypełnienia, z dokładnym jej opisem (np. strona jezdni, numer posesji, skrzyżowanie itp.), wymagany do wbudowania tonaż oraz termin wykonania zlecenia częściowego.
3. Każdorazowo po zakończeniu prac na wyznaczonym odcinku drogi Wykonawca zobowiązany będzie poinformować o tym fakcie Zamawiającego oraz przekazać raport z wykonanych prac zawierający, w szczególności: obmiar wykonanych robót z podziałem wg. numerów poszczególnych dróg, zgodnie z oznakowaniem naprawionych ubytków w terenie oraz wraz z opisem ich lokalizacji. Zatwierdzone przez Zamawiającego zestawienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowić będzie podstawę do wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia częściowego.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót objętych przedmiotem zamówienia oraz wymagania dotyczące ich wykonania zawarte są w: Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, pn.: ,,Remonty cząstkowe nawierzchni mieszanką mineralno - bitumiczną na terenie całego Powiatu" D.05.03.17 - załącznik do zaproszenia do negocjacji oraz w projekcie umowy -załącznik nr 3 do zaproszenia do negocjacji.
Szacunkowa ilość zamówienia -385 ton

CPV: 45000000-7, 45233142-6, 45233220-7

Dokument nr: 2021/BZP 00125755, ZP.272.25.2021

Uwagi:
SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Zamówienie podstawowe zostało przeprowadzone w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 Ustawy, pn.: ,,Remonty cząstkowe nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną na terenie całego Powiatu". Przedmiot zamówienia podstawowego został podzielony na trzy części.
Zamówienia podstawowego w ramach części Nr 2 pn.: ,,Zadanie Nr 2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na terenie miasta i gminy Zgierz oraz gminy Ozorków", udzielono w dniu 7 maja 2021 r. - Umowa nr 9/2021 z Wykonawcą, działającym pod firmą: K2A Sp. z o.o., ul. Andrzeja Struga 13/21 lok. 202, 95-100 Zgierz.
Zamówienie uzupełniające - art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129).
4.3.) Identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu:
ZP.272.5.2021
SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY
5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): K2A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zgierzu
5.1.2.) Ulica: Andrzeja Struga 13/21 lok. 202
5.1.3.) Miejscowość: Zgierz
5.1.4.) Kod pocztowy: 95-100
5.1.5.) Województwo: łódzkie
5.1.6.) Kraj: Polska
SEKCJA VI NFORMACJE DODATKOWE
Negocjacje prowadzone bezpośrednio pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_zgierz ? Postępowania ? nazwa przedmiotowego postępowania.
Niniejsze postępowanie, pn. "Remonty cząstkowe nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną
na terenie całego Powiatu", zostało podzielone na 3 części:
Część nr 1, pn. ,,Zadanie Nr 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno - asfaltową na terenie miasta i gminy Aleksandrów Łódzki oraz gminy Parzęczew",
Część nr 2, pn. ,,Zadanie Nr 2. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na terenie miasta i gminy Zgierz oraz gminy Ozorków",
Część nr 3, pn. ,,Zadanie Nr 3. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową na terenie miasta i gminy Stryków oraz gminy Głowno".

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.