Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa narzędzi różnych

Przedmiot:

Dostawa narzędzi różnych

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
powiat: Gdynia
tel. +48 (58) 355 33 33 fax: +48 (58) 620 67 43, 621 72 31
ofertytz@umgdy.gov.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdynia
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 (58) 355 33
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA narzędzi różnych
zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę:
1.Przedmiot zamówienia: NARZĘDZIA RÓŻNE dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony został w formularzu oferty.

Dokument nr: TZ2.374.2.2.140.II. 1.2021 WR

Otwarcie ofert: a) prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi w dniu 30.07.2021 r., otwarcie ofert nastąpi bez udziału Wykonawców w siedzibie Zamawiającego;

Składanie ofert:
4. Forma złożenia oferty:
Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1) oraz oświadczenie RODO (załącznik nr 2) należy złożyć w terminie do dnia 29.07.2021 r. godz. 11:00 w jednej z poniższych form:
o pisemnej przesłanej lub złożonej w zamkniętej kopercie na adres : Urząd Morski w Gdyni, Ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, z dopiskiem ,,Oferta na NARZĘDZIA RÓŻNE - Wydział TZ"
o w wersji elektronicznej (w postaci podpisanego skanu) jako plik PDF na e-mail : ofertytz@umgdy.gov.pl
W celu potwierdzenia dostarczenia wiadomości w formie elektronicznej, prosimy o jednoczesny kontakt telefoniczny.

Miejsce i termin realizacji:
a) termin wykonania zamówienia - do 14 dni od daty otrzymania zamówienia. Max dwie dostawy
inne: miejscem dostawy towaru jest Magazyn Centralny Urzędu Morskiego w Gdyni
81-341 Gdynia Ul. Warsztatowa 5 Nabrzeże Duńskie, czynne dni robocze pon.-pt. 08:00 do 14:00

Wymagania:
b) warunki płatności:
przelew w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury za dostarczony towar - z rachunku bankowego Zamawiającego na wskazany na fakturze rachunek bankowy. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego,
Wynagrodzenie Wykonawcy ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty transportu i dostawy,
2. Kryterium wyboru ofert: Cena: - cena 100%
3. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) - ustawy nie stosuje się.
5. Do zaproszenia załączono:
a) formularz oferty
b) oświadczenie RODO.
c) Projekt umowy
6. Dodatkowe informacje:
b) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni. Oferent który złożył najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie do podpisania umowy w terminie 3 dni..
c) w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą, uchyli się od wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny;
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn;
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty w przypadku, gdy:
o Wykonawca złoży ofertę, której przedmiot zamówienia będzie niezgodny z wymogami Zamawiającego i obowiązującymi przepisami (w tym z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług),
o niepełnej oferty oraz oferty z błędami rachunkowymi,
o dokonania zmian w formularzu oferty nie uzgodnionych z Zamawiającym,
o gdy oferta będzie złożona po wyznaczonym terminie.

Kontakt:
Osoby do kontaktu:
Wojciech Rosiński - St. Inspektor Oddziału Zaopatrzenia - tel.:58 355 35 46
e-mail: wojciech.rosinski@umgdy.gov.pl
Maciej Tyński - Naczelnik Oddziału Transportu i Zaopatrzenia - tel.: 58 355 35 30
e-mail: maciej.tynski@umgdy.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.