Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
47z dziś
4570z ostatnich 7 dni
17665z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa przystani

Przedmiot:

Budowa przystani

Data zamieszczenia: 2021-07-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Ryjewo
Ul. Lipowa 1
82-420 Ryjewo
powiat: kwidzyński
55 277 42 70 wew. 30, 31, 55 277 43 21
ug@ryjewo.pl
https://ryjewo.ezamawiajacy.pl/pn/ryjewo/demand/notice/public/34840/details
Województwo: pomorskie
Miasto: Ryjewo
Wadium: ---
Nr telefonu: 55 277 42 70 wew. 30
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa przystani w Benowie na terenie Gminy Ryjewo
ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 130 000 złotych
,,Budowa przystani w Benowie na terenie Gminy Ryjewo".
Rodzaj zamówienia:
robota budowlana*)
1. Określenie przedmiotu zamówienia (określenie wielkości lub zakresu zamówienia):
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 2 niezależnych pomostów o konstrukcji drewnianej
w kształcie litery "I" o długości 5 m usytułowane równolegle do siebie: 1) pomost 1 o
wymiarach 0,55x5,0m, posadowiony na palach fi 0,20 m L=2,0 m Rz. pokładu pomostu 7,43
m n.p.m. 2) pomost 2 o wymiarach 1,35x5,0m, posadowiony na palach fi 0,20 m L= 3,00m
Rz. poszycia pomostu 7,26 m n.p.m. na dolnej platformie szerokości 0,35m oraz Rz. poszycia
pomostu 7,03 m n.p.m. na górnej platformie szerokości 1,00m Zaprojektowano 2 ciągi
schodów na skarpie o szerokości 1,5 m umocnione kostką betonową gr. 6 cm na warstwie
podsypki cementowej , podparte blokiem betonowym. Inwestycja znajduje sie na prawym
brzegu rzeki liwy w km 2+950 działka nr 194 obr. Benowo

Dokument nr: ZP.Z.271.12.2021

Otwarcie ofert: 10. Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 09.08.2021 o godz. 10:00 w siedzibie
zamawiającego.

Specyfikacja:
3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w
siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy w Ryjewie
ul. Lipowa 1
tel./fax 55 277 42 70

Składanie ofert:
1) ofertę należy złożyć poprzez platformę Marketplanet OnePlace www.ryjewo.ezamawiający.pl
, ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym (postępując zgodnie z
instrukcją na platformie) lub przez profil zaufany do dnia 09.08.2021 r., do godz. 9:00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia - od 01.09.2021 r. do 30.10.2021 r.

Wymagania:
4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Spełniają warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej oraz posiadają
doświadczenie przy budowie pomostów co najmniej 1 w ostatnich 3 latach
5. Zawartość oferty.
Oferta wykonawcy musi zawierać następujące dokumenty:
- ofertę wykonawcy,
- Dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie (referencje).
6. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:
- cenę ofertową należy przedstawić jako cenę brutto,
- cena ofertowa podana przez wykonawcę obowiązuje przez okres ważności umowy i nie
podlega waloryzacji.
7. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
- Najniższej ceny: Cena 100%
8. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie postawione
wymagania udziału w postępowaniu oraz przedstawia najniższą ceną (i innych kryteriów
oceny ofert).
Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w następujących przypadkach:
1) nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których
mowa w pkt. 4;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia ;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć;
12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przekazana oferentom najpóźniej w terminie 5
dni od dnia składania ofert.
13. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:
- w terminie do 2 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty wybrany wykonawca
zobowiązany jest do zawarcia umowy w treści zgodnej z załączonym wzorem i na
warunkach złożonej oferty.
- umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego.

Kontakt:
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
- Marcin Dmitrzak, m.dmitrzak@ryjewo.pl, 55 277 42 70 wew. 30
- Dorota Cipkowska fundusze@ryjewo.pl 55 277 42 70 wew. 31

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.