Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie pieszego ciągu komunikacyjnego z oświetleniem

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie pieszego ciągu komunikacyjnego z oświetleniem

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Starachowice
Gmina Starachowice ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
powiat: starachowicki
Tel.: +41 2738275, Faks: +41 2746305
zamowienia@starachowice.eu
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Starachowice
Wadium: 23 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +41 2738275, F
Termin składania ofert: 2021-08-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie pieszego ciągu komunikacyjnego z oświetleniem, na odcinku od Ul. Czerwonego Krzyża do Ul. Waryńskiego w Starachowicach w ramach zadania w budżecie miasta (...)

Numer referencyjny: ZP.271.38.2021.ZWi
II.1.2)Główny kod CPV
45233140 Roboty drogowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ciągu pieszego zmiennej szerokości z kostki brukowej betonowej, łącznej długości ok. 157,00 m; ścian oporowych; kanalizacji deszczowej - kolektor PEHD śr. 300 mm, długości ok. 105,00 m ze studniami rewizyjnymi, przykanalikami i wpustami ulicznymi; oświetlenia ulicznego - linia kablowa ok. 208 m ze słupami i oprawami LED szt. 8; niwelacji terenu.

Więcej informacji w pkt. 1 SWZ dostępnej na stronie (https://bip.um.starachowice.pl/).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 162 090.98 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Starachowice

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ciągu pieszego zmiennej szerokości z kostki brukowej betonowej, łącznej długości ok.157,00 m; ścian oporowych; kanalizacji deszczowej - kolektor PEHD śr. 300 mm, długości ok.105,00 m ze studniami rewizyjnymi, przykanalikami i wpustami ulicznymi; oświetlenia ulicznego - linia kablowa ok. 208 m ze słupami i oprawami LED szt. 8; niwelacji terenu.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osób wykonujących wskazane czynności związane z realizacją zamówienia: roboty drogowe, sanitarne (kanalizacja deszczowa) i elektryczne (oświetlenie terenu).

Nie wymaga się, ale przewiduje, możliwość odbycia wizji lokalnej przez Wykonawcę przed złożeniem oferty. Z uwagi, iż zamówienie obejmuje roboty na terenie ogólnodostępnym, Wykonawca może dokonać wizji lokalnej samodzielnie.

Zamawiający nie wymaga i nie umożliwia sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zmówienia, dostępnych na miejscu u Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 162 090.98 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 105
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 45233140

Dokument nr: 376804-2021, ZP.271.38.2021.ZWi

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 30/08/2021
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.um.starachowice.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Starachowice

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/07/2021

Kontakt:
Gmina Starachowice ul. Radomska 45
ul. Radomska 45
Starachowice
Kod NUTS: PL721 Kielecki
27-200
Polska
Osoba do kontaktów: Wioletta Zielińska
E-mail: zamowienia@starachowice.eu
Tel.: +41 2738275
Faks: +41 2746305

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.