Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie napraw bieżących instalacji elektrycznych

Przedmiot:

Wykonywanie napraw bieżących instalacji elektrycznych

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe
ul. Śniadeckich 15
33-300 Nowy Sącz
powiat: Nowy Sącz
/0-18/ 442-09-49, 602727725
sekretariat@spr.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Nowy Sącz
Wadium: ---
Nr telefonu: /0-18/ 442-09-49, 60
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozeznanie cenowe
dla zamówienia o wartości poniżej 130.000,00 zł na ,,Świadczenie usługi w zakresie
wykonywania napraw bieżących instalacji elektrycznych w budynkach SPZOZ Sądeckiego
Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu"
I. WPROWADZENIE
W związku z art. 2. ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami) ) i zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień,
których wartość nie przekracza równowartości kwoty 130.000 zł wprowadzonego Zarządzeniem nr
74/2020 Dyrektora SPZOZ SPR w dniu 31 grudnia 2020 r. ) ,zwracamy się z prośba o podanie oferty
cenowej na: ,,Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących instalacji
elektrycznych w budynkach SPZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu"
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania cenowego.
2. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych i wynosi poniżej 130.000 zł.
III. ZAKRES PRAC
Przedmiotem zamówienia będzie wykonanie napraw bieżących instalacji elektrycznych w budynkach
SPZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w :
- Nowym Sączu Ul. Śniadeckich 15
- Krynicy Ul. Kraszewskiego 118
oraz w miejscach stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego w Grybowie, Łososinie
Dolnej, Łącku, Nawojowej, Piwnicznej, Rytrze i Korzennej.
Szczegółowy zakres prac :
1. Usuwanie usterek instalacji elektrycznej wewnętrznej.
2. Drobne naprawy urządzeń elektrycznych
3. Wymiana uszkodzonego osprzętu elektrycznego (wyłączniki, przełączniki, gniazda wtykowe,
wtyczki, wkładki topikowe, puszki instalacyjne itp.) z wykonaniem wymaganych pomiarów
4. Wymiana urządzeń elektrycznych (np. term) źródeł światła ( żarówki, świetlówki, zapłonniki ),
naprawa opraw, mocowanie opraw i przewodów.
5. Naprawy lub wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na ścianach budynku i słupach
oświetleniowych wraz z wymianą żarówek ( w tym na wysokości powyżej 4,0m).
6. Wymiana zabezpieczeń zwarciowych i termicznych.
7. Wydawanie orzeczeń technicznych o nieprzydatności do dalszej eksploatacji urządzeń i sprzętu
elektrycznego.

CPV: 50710000-5

Składanie ofert:
Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego : SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe
33-300 Nowy Sącz Ul. Śniadeckich 15 lub elektronicznie na adres e-mail : sekretariat@spr.pl do dnia
03 sierpnia 2021 r. do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
IV. TERMIN WYKONANIA
Od podpisania umowy : 12 miesięcy

Wymagania:
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką
budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami w sposób gwarantujący utrzymanie stałej
sprawności urządzeń i instalacji elektrycznych .
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobowym oraz
wiedzą, które gwarantują należyte wykonanie Umowy. Wykonawca zobowiązuje się wykonać
przedmiot umowy przy pomocy swoich pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
oraz przy użyciu sprzętu normalnie stosowanego dla danego rodzaju robót. Niezbędne do
wykonania przedmiotu umowy narzędzia, sprzęt, materiały i inne środki zapewnia Wykonawca.
3. WYKONAWCA zobowiązuje się przystąpić do usunięcia awarii i usterki zgłoszonej w godz. 07:00
- 20:00 w czasie max. 24 godzin od zgłoszenia na nr tel. ...........
4. Dopuszcza się odstępstwo od czasu reakcji określonego w ust. 3 po uprzednim uzgodnieniu z
kierownictwem SPZOZ SPR, wyłącznie w przypadkach nie powodujących wystąpienia zagrożeń i
strat poniesionych przez ZAMAWIAJĄCEGO.
5. W uzasadnionych przypadkach ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu
oczekiwania na usunięcie awarii.
6. Wykonawca winien posiadać aktualne elektryczne uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji
urządzeń elektrycznych,.
7. Wykonawca winien posiadać aktualną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dotyczącej odpowiedzialności cywilnej za
wszelkie zawinione przez WYKONAWCĘ szkody osobiste i majątkowe wobec ZAMAWIAJĄCEGO
oraz osób trzecich , które mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy .
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
2. Oferta winna być podpisana przez właściciela lub osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
3. Wykonawca który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w
terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
4. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest cena - 100% , przy założeniu ,że Wykonawca złoży
ofertę zgodną z wymaganiami Zamawiającego.
5. Jeżeli złożone zostaną oferty o tej samej cenie , Zamawiający wezwie Wykonawców którzy złożyli
te oferty, do złożenia ofert dodatkowych, w terminie określonym przez Zamawiającego.
6. Wykonawca związany jest złożona oferta przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert.

Kontakt:
2. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Janusz Geroch Zastępca Dyrektora ds. Techniczno - Eksploatacyjnych,
telefon: 18 442 09 49 , kom. 602727725

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.