Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
384z dziś
4946z ostatnich 7 dni
18301z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zad.1 ,,Budowa ciepłowni geotermalno-biomasowej " Zad. 2 ,,Budowa modułu kogeneracyjnego"

Przedmiot:

Zad.1 ,,Budowa ciepłowni geotermalno-biomasowej " Zad. 2 ,,Budowa modułu kogeneracyjnego"

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sieradzu
Ul. Zachodnia 2
98-200 Sieradz
powiat: sieradzki
Tel.: +48 438266910
geotermia@pecsieradz.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Sieradz
Wadium: 500 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 438266910
Termin składania ofert: 2021-09-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zad.1 ,,Budowa ciepłowni geotermalno-biomasowej wraz z otworem zatłaczającym GT-2". Zad. 2 ,,Budowa modułu kogeneracyjnego o mocy 0,9 MWe i 1,1 MWt wspomagającego pracę ciepłowni geotermalno-biomasowej"

Numer referencyjny: ZP/2021/07/01
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są zadania:

-- zadanie nr 1 ,,Budowa ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu wraz z otworem zatłaczającym GT-2" - w formule "zaprojektuj i wybuduj".

-- zadanie nr 2 ,,Budowa modułu kogeneracyjnego o mocy 0,9 MWe i 1,1 MWt wspomagającego pracę ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu" - w formule ,,zaprojektuj i wybuduj".

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31120000 Generatory
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45211350 Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych
45251240 Roboty budowlane w zakresie zakładów wytwarzających energię elektryczną na bazie gazu ziemnego
45255500 Roboty wiertnicze i górnicze
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71321200 Usługi projektowania systemów grzewczych
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ul. Zachodnia 2, 98-200 Sieradz

II.2.4)Opis zamówienia:

W zakresie Zadania nr 1 - ,,Budowy ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu wraz z otworem zatłaczającym GT-2": zaprojektowanie (projekt wykonawczy) i proces realizacji obiektów służących wytwarzaniu i dystrybucji energii cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w północno-zachodniej części Sieradza, opartej na istniejącym otworze geotermalnym GT-1, planowanym nowym odwiertem GT-2, planowaną kogeneracją gazową oraz podłączenia źródła do istniejącego systemu zakładu ciepłowniczego przy Ul. Zachodniej 2.

W zakresie Zadania nr 2 ,,Budowa modułu kogeneracyjnego o mocy 0,9 MWe i 1,1 MWt wspomagającego pracę ciepłowni geotermalno-biomasowej w Sieradzu": zaprojektowanie i budowę gazowego źródła kogeneracji (CHP) na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Sieradzu. Planowane przedsięwzięcie zakłada wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Gazowy moduł kogeneracyjny zostanie zabudowany w kontenerze dźwiękochłonnym. Moc elektryczna modułu wynosić będzie 0,9 MWe. Nowy moduł kogeneracyjny współpracował będzie z istniejącą ciepłownią węglową (CM-1) oraz nowoprojektowaną ciepłownią geotermalno-biomasową (CGB).

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się dokumentacji przetargowej zamieszczonej na stronie: https://pecsieradz.e-zp.finn.pl

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10 %
Cena - Waga: 90 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/08/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.01-00-0004/19-00 Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.06.01-00-0029/19-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 45000000, 31120000, 45111291, 45211350, 45251240, 45255500, 45300000, 71320000, 71321200, 45310000

Dokument nr: 378838-2021, ZP/2021/07/01

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 06/09/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Sieradz

https://pecsieradz.e-zp.finn.pl

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie wczytanych w systemie ofert.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://pecsieradz.e-zp.finn.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/09/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ul. Zachodnia 2, 98-200 Sieradz

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/12/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/07/2021

Kontakt:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8271006473
98-200
Sieradz
Kod NUTS: PL714 Sieradzki
98-200
Polska
Osoba do kontaktów: Renata Kurzawska
E-mail: geotermia@pecsieradz.pl
Tel.: +48 438266910

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.