Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Włączenie do systemów Master i Proman rozdzielni

Przedmiot:

Włączenie do systemów Master i Proman rozdzielni

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A
ul. Łowiecka 24
50-220 Wrocław
powiat: Wrocław
Tel.: +48 225307970
dorota.zajac@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: Tel.: +48 225307970
Termin składania ofert: 2021-08-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Włączenie do systemów Master i Proman rozdzielni 6kV i 0,4kV KW3-5

Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/UZS/00700/2021
II.1.2)Główny kod CPV
51900000 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest włączenie do systemów Master i Proman rozdzielni 6kV i 0,4kV KW3-5.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Elektrociepłownia Wrocław, 50-220 Wrocław, Ul. Łowiecka 24

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest włączenie do systemów Master i Proman rozdzielni 6kV i 0,4kV KW3-5, na terenie Elektrociepłowni Wrocław - 50-220 Wrocław; Ul. Łowiecka 24. Szczegółowy zakres prac zawiera opis przedmiotu Zamówienia, Załącznik nr 1 do SIWZ. Obejmuje on m.in: inwentaryzację rozdzielni RA, opracowanie projektu modernizacji obwodów wtórnych rozdzielni RA, opracowanie projektu rozbudowy systemów Master i Proman w zakresie włączenia do tych systemów rozdzielni RA, przeniesienie wszelkich funkcjonalności dotyczących sterowań, pomiarów, sygnalizacji i alarmowania, które dotychczas były realizowane ze schematów synoptycznych, dostawy całości wyposażenia, doposażenie koncentratora w odpowiednie moduły wejściowe, przystosowanie pól rozdzielni, położenie nowych kabli, wprowadzenia wszystkich/wybranych danych do systemu Master w zakresie niezbędnym do prawidłowej pracy rozdzielni, niezbędne modyfikacje w koncentratorze 0EE27, testy systemu Master sprawdzające prawidłową synchronizację, włączenie do istniejącego systemu okołoprodukcyjnego PROMAN danych przekazywanych z systemu DCS MASTER w zakresie rozdzielni RA, wykonanie dokumentacji powykonawczej elektrycznej i AKPiA, wszelkie inne usługi niezbędne dla włączenia do systemu DCS Master rozdzielnicy RA.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 120
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 51900000

Dokument nr: 378952-2021, POST/PEC/PEC/UZS/00700/2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 24/08/2021
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców, przy użyciu Systemu Zakupowego GK PGE. Do upływu terminu otwarcia ofert Zamawiający nie ma możliwości zapoznania się z ofertą.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zgodnie z pkt 22 SWZ.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.swpp2.gkpge.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Elektrociepłownia Wrocław, 50-220 Wrocław, Ul. Łowiecka 24

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/07/2021

Kontakt:
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS: 0000001010
ul. Łowiecka 24
Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
50-220
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Zając
E-mail: dorota.zajac@gkpge.pl
Tel.: +48 225307970

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.