Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
838z dziś
5361z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa, montaż, zaprogramowanie, uruchomienie oraz dozór techniczny i kompleksowy serwis...

Przedmiot:

Dostawa, montaż, zaprogramowanie, uruchomienie oraz dozór techniczny i kompleksowy serwis fabrycznie nowych parkomatów

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Rabka-Zdrój
ul. Parkowa 2
34-700 Rabka-Zdrój
powiat: nowotarski
tel. 18 26-92-000, 18 26-76-440, fax 18 26-77-700
urzad@rabka.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Rabka-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 18 26-92-000, 1
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE

,,DOSTAWA, montaż, zaprogramowanie, uruchomienie oraz dozór techniczny i kompleksowy serwis zapewniający stałą gotowość operacyjną 2 sztuk fabrycznie nowych parkomatów
na potrzeby funkcjonowania parkingów płatnych i stref płatnego parkowania"
Wymagania techniczne parkomatów wraz z oprogramowaniem zostały opisane w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Usługa montażu obejmuje wykonanie fundamentów oraz trwałe przytwierdzenie do nich parkomatów w sposób uniemożliwiający ich oderwanie. Montaż prakomatów należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z materiałów własnych Wykonawcy i na jego koszt. Wykonawca zamontuje urządzenia w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

Usługa dozoru technicznego i kompleksowego serwisu zapewniającego stałą gotowość operacyjną parkomatów, realizowana będzie w okresie gwarancyjnym wymaganym przez Zamawiającego, tj. 24 miesięcy.

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia przeszkoli wskazanych przez Zamawiającego pracowników z zakresie obsługi dostarczonych urządzeń.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 04.08.2021 r.
W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu oferty
do Zamawiającego, a nie data jej nadania.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Rabce-Zdroju, Ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój, dziennik podawczy w Urzędzie Miejskim w Rabce-Zdroju.

Dopuszcza się możliwość przesłania oferty faxem na numer: 18 26 77 700 lub drogą elektroniczną na adres urzad@rabka.pl lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej (EPUAP)

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 14 dni od dnia podpisania umowy

Wymagania:
WARTOŚĆ SZACUNKOWA ZAMÓWIENIA - PONIŻEJ 130 000,00 ZŁOTYCH
BEZ UWZGLĘDNIENIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej - zapytania ofertowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm) w przypadku udzielania zamówień publicznych, których wartość jest niższa od kwoty 130 000,00 złotych bez uwzględnienia podatku od towarów i usług nie mają zastosowania przepisy wspomnianej ustawy.
V. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Za poprawną uznaje się taką ofertę, która zawiera wycenę wykonania zamówienia uwzględniającą cenę brutto oraz wartość podatku VAT.

Do oferty należy dołączyć niezbędne dokumenty, w tym certyfikaty, potwierdzające spełnianie wymagań technicznych parkomatów, określonych w załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, tj.: certyfikaty wystawione przez niezależne od producenta parkomatów akredytowane laboratorium potwierdzający spełnienie norm: PN-EN 50102 w zakresie klasy co najmniej IK10 oraz PN-EN 60529 w zakresie klasy co najmniej IP54, a także certyfikat ISO 9001:2015 lub równoważny w zakresie rozwoju, produkcji i sprzedaży systemów parkingowych. (zapytać czy to zostawić albo jakoś zmienić).

Oferta musi być podpisana (zaleca się zaparafowanie wszystkich stron oferty), podbita pieczęcią firmową, sporządzona w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub czytelnym pismem ręcznym przez osobę do tego upoważnioną.

Wszelkie zmiany i skreślenia (poprawki własnych pomyłek) dokonane w ofercie muszą zostać parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę do tego upoważnioną. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i spięte w sposób zapobiegający dekompletacji.
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone.
VIII. KRYTERIA STAWIANE WYKONAWCY ORAZ ICH WAGA*:

? cena 100 % ? termin wykonania ....-----.....% ? szybkość dostawy ......-----.....%

? koszty eksploatacji....-----....% ? gwarancja ...-----....% ? inne walory...------....%

* niepotrzebne skreślić

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania zapytania ofertowego i/lub nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.