Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa instalacji fotowoltaicznych

Przedmiot:

Budowa instalacji fotowoltaicznych

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK
ul. Zielony Rynek 11/13
87-800 Włocławek
powiat: Włocławek
zamowienia@um.wloclawek.pl
https://umwloclawek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Włocławek
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Budowa instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków użyteczności publicznej" w ramach zadania inwestycyjnego Budowa instalacji fotowoltaicznych
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1:
Zespół Szkół Muzycznych Ul. Wiejska 29, 87-800 Włocławek.
Moc instalacji fotowoltaicznej została określona na 34,68 kWp.

Zadanie nr 2:
Szkoła Podstawowa nr 12 Ul. Wiejska 29, 87-800 Włocławek.
Moc instalacji fotowoltaicznej została określona na 49,64 kWp.

Zadanie nr 3:
Szkoła Podstawowa nr 10 Ul. Starodębska 29B, 87-800 Włocławek.
Moc instalacji fotowoltaicznej została określona na 39,78 kWp.

Zadanie nr 4:
Szkoła Podstawowa nr 14 Ul. Bukowa 9, 87-800 Włocławek.
Moc instalacji fotowoltaicznej została określona na 48,28 kWp.

Zadanie nr 5:
Zespół Szkół Ekonomicznych Ul. Bukowa 38, 87-800 Włocławek.
Moc instalacji fotowoltaicznej została określona na 49,98 kWp.

Zadanie nr 6:
Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości Ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek.
Moc instalacji fotowoltaicznej została określona na 49,98 kWp.

Zadanie nr 7:
Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg Ul. Zielna13/21, 87-800 Włocławek (obecnie: MZDIT, MZZIUK)
Moc instalacji fotowoltaicznej została określona na 25,16 kWp.

Zadanie nr 8:
Zespół Szkół Elektrycznych Ul. Toruńska 77,87-800 Włocławek.
Moc instalacji fotowoltaicznej została określona na 49,98 kWp.

Zadanie nr 9:
Urząd Miasta Włocławek Ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek.
Moc instalacji fotowoltaicznej została określona na 20,4 kWp.

Zadanie nr 10:
Międzyosiedlowy Basen Miejski ul Wysoka 12, 87-800 Włocławek.
Moc instalacji fotowoltaicznej została określona na 49,98 kWp.

CPV: 45261215-4, 09331200-0, 45300000-0, 45310000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00126783, BZP.271.18.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 10:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://umwloclawek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W prowadzonym postępowaniu
komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy
Przetargowej Urzędu Miasta Włocławek, dostępnej pod adresem:
https://umwloclawek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.2. Środkiem komunikacji
elektronicznej,służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na
Platformie Przetargowej Urzędu Miasta Włocławek dostępnej pod
adresem:https://umwloclawek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html, w wierszu oznaczonym tytułem
oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem.3. Zamawiający może również
komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej
Zamawiającego to: zamowienia@um.wloclawek.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Korzystanie z Platformy Przetargowej Urzędu Miasta Włocławek przez Wykonawcę jest bezpłatne. 2.
Instrukcja korzystania z Platformy Przetargowej Urzędu Miasta Włocławek dostępna jest pod
adresem:https://umwloclawek.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.3. Do połączenia używany jest
szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat
SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający
kontona Platformie Przetargowej Urzędu Miasta Włocławek ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany,
wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz
komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.4. Wymagania techniczne wysyłania i
odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń
orazinformacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Urzędu Miasta Włocławek:1)
dopuszczalne przeglądarki internetowe: a) Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer
10, Internet Explorer 11, b) Google Chrome 31, c) Mozilla Firefox 26, d) Opera 18;2) pozostałe
wymagania techniczne: a) dostęp do sieci Internet, b) obsługa przez przeglądarkę protokołu
XMLHttpRequest -ajax, c) włączona obsługa JavaScript, d) zalecana szybkość łącza internetowego
powyżej 500 KB/s, e) zainstalowany Acrobat Reader, f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe
Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy; 3) wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy: a) Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni
Papierów Wartościowych S.A., b) Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby
Rozliczeniowej S.A., c) Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Unizeto Technologies S.A., d)
Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.;4) dopuszczalne
formaty przesyłanych danych: Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka
komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na
podstawie § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz. U.z 2020 r. poz. 2452 ze zm.). Równocześnie
Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: *.pdf. 5) maksymalny rozmiar
pojedynczego pliku: 150 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. 5. Zamawiający może
również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. Adres poczty
elektronicznej Zamawiającego to:zamowienia@um.wloclawek.pl.6. Zamawiający nie przewiduje
sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://umwloclawek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-10 10:00
Miejsce składania ofert: W prowadzonym postępowaniu Wykonawcy składają swoje oferty zapośrednictwem Platformy Przetargowej Urzędu Miasta Włocławek dostępnej pod adresem:https://umwloclawek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.