Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
556z dziś
4998z ostatnich 7 dni
20073z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane

Przedmiot:

Roboty budowlane

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: 4 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
ul. Generała Władysława Andersa 47
44-121 Gliwice
powiat: Gliwice
4wog.kancelaria@ron.mil.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/488275
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty budowlane w podziale na 4 części
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane podzielone na następujące części:
Część 1 - Remont pomieszczeń w budynku nr 10 na terenie kompleksu przy Ul. Andersa 47 w Gliwicach.
Roboty polegać będą przede wszystkim na wymianie armatury sanitarnej, wymianie instalacji kanalizacyjnej i wodnej, wymianie instalacji i osprzętu elektrycznego, rozebranie ścianki działowej, rozebraniu okładzin ścinanych oraz posadzek z płytek, rozkuciu i zaprawieniu bruzd, spękań i zarysowań na powierzchni tynków i ścian, skuciu zmurszałych tynków z ścian i sufitów, rozebraniu posadzki betonowej, odgrzybieniu ścian i sufitów, tynkowaniu, wymianie parapetów z tworzywa, częściowej wymianie instalacji centralnego ogrzewania, wykonaniu podsadzek i wylewek, wykonaniu i zabudowie nowych drzwi, wykonanie i zabudowie boksów aluminiowych, zabudowie kratek wentylacyjnych, zabudowie drzwi stalowych, robotach malarskie, układaniu płytek.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót odpowiednio dla danej części zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ), przedmiary robót odpowiednio dla danej części zamówienia (załącznik nr 5 do SWZ).
Załączniki stanowią integralną część niniejszej SWZ.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - 4 części. Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną liczbę części.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

5. Zamawiający wymaga dla wszystkich części zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawców, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót opisanych w przedmiarze robót a w szczególności:
Cz.1 - wymianę armatury sanitarnej, wymianę instalacji kanalizacyjnej i wodnej, wymianie instalacji i osprzętu elektrycznego, rozebranie ścianki działowej, rozebraniu okładzin ścinanych oraz posadzek z płytek, rozkuciu i zaprawieniu bruzd, spękań i zarysowań na powierzchni tynków i ścian, skuciu zmurszałych tynków z ścian i sufitów, rozebraniu posadzki betonowej, odgrzybieniu ścian i sufitów, tynkowaniu, wymianie parapetów z tworzywa, częściowej wymianie instalacji centralnego ogrzewania, wykonaniu podsadzek i wylewek, wykonaniu i zabudowie nowych drzwi, wykonanie i zabudowie boksów aluminiowych, zabudowie kratek wentylacyjnych, zabudowie drzwi stalowych, robotach malarskie, układaniu płytek.
Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami, dostawców materiałów, usług transportowych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.
Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań opisane są w projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 3 do SWZ).

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane podzielone na następujące części:

Część 2 -Wymiana instalacji elektrycznej i malowanie pomieszczeń
w budynku nr 2 w kompleksie wojskowym w Tarnowskich Górach przy Ul. Opolskiej 36
Prace polegać będą na wymianie instalacji elektrycznej, wymianie stolarki drzwiowej, robotach malarskich, tynkowaniu (w tym wykonanie tynku mozaikowego ścian), wymianie wykładzin podłogowych, płytkowaniu, wymianie sposobu montowania krat.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót odpowiednio dla danej części zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ), przedmiary robót odpowiednio dla danej części zamówienia (załącznik nr 5 do SWZ).
Załączniki stanowią integralną część niniejszej SWZ.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - 4 części. Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną liczbę części.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

5. Zamawiający wymaga dla wszystkich części zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawców, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót opisanych w przedmiarze robót a w szczególności:
Cz. 2 - wymianę instalacji elektrycznej, wymianę stolarki drzwiowej, robotach malarskich, tynkowaniu (w tym wykonanie tynku mozaikowego ścian), wymianę wykładzin podłogowych, płytkowaniu, wymianę sposobu montowania krat;
Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami, dostawców materiałów, usług transportowych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.
Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań opisane są w projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 3 do SWZ).

2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane podzielone na następujące części:
Część 1 - Remont pomieszczeń w budynku nr 10 na terenie kompleksu przy Ul. Andersa 47 w Gliwicach.
Roboty polegać będą przede wszystkim na wymianie armatury sanitarnej, wymianie instalacji kanalizacyjnej i wodnej, wymianie instalacji i osprzętu elektrycznego, rozebranie ścianki działowej, rozebraniu okładzin ścinanych oraz posadzek z płytek, rozkuciu i zaprawieniu bruzd, spękań i zarysowań na powierzchni tynków i ścian, skuciu zmurszałych tynków z ścian i sufitów, rozebraniu posadzki betonowej, odgrzybieniu ścian i sufitów, tynkowaniu, wymianie parapetów z tworzywa, częściowej wymianie instalacji centralnego ogrzewania, wykonaniu podsadzek i wylewek, wykonaniu i zabudowie nowych drzwi, wykonanie i zabudowie boksów aluminiowych, zabudowie kratek wentylacyjnych, zabudowie drzwi stalowych, robotach malarskie, układaniu płytek.

Część 2 -Wymiana instalacji elektrycznej i malowanie pomieszczeń
w budynku nr 2 w kompleksie wojskowym w Tarnowskich Górach przy Ul. Opolskiej 36
Prace polegać będą na wymianie instalacji elektrycznej, wymianie stolarki drzwiowej, robotach malarskich, tynkowaniu (w tym wykonanie tynku mozaikowego ścian), wymianie wykładzin podłogowych, płytkowaniu, wymianie sposobu montowania krat.

Część 3 - Remont pomieszczeń biurowych oraz piwnicznych w budynku nr 4 w Chorzowie
Roboty polegać będą na pracach związanych z naprawą wnętrz budynku: przygotowawcze, posadzkarskie i izolacyjne, montażowo - instalacyjne elementów zabudów stałych i wykończeniowych, tynkarsko - malarskie, prace w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, w zakresie instalacji elektrycznej, prace w zakresie klimatyzacji.

Część 4 - Przygotowanie systemów ciepłowniczych w kompleksach administrowanych przez SOI Gliwice do sezonu grzewczego 2021/2022
Roboty polegać będą na demontażu niesprawnych zaworów zaporowych, montażu (zabudowie) nowych zaworów, wymianie kołnierzy stalowych, uszczelek i śrub, wymianie odcinków rur stalowych DN 65, dopasowanie odległości montażowych do zabudowywanych zaworów, wpawanie króćców rurowych i kołnierzy, wymianie krucców stalowych podejścia pod rurki pętlicowe, zabudowie rurek pętlicowych, (syfonowych).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót odpowiednio dla danej części zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ), przedmiary robót odpowiednio dla danej części zamówienia (załącznik nr 5 do SWZ).
Załączniki stanowią integralną część niniejszej SWZ.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - 4 części. Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną liczbę części.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

6. Zamawiający wymaga dla wszystkich części zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawców, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót opisanych w przedmiarze robót a w szczególności:

Cz. 3 - naprawę wnętrz budynku: prace przygotowawcze, posadzkarskie
i izolacyjne, montażowo - instalacyjne elementów zabudów stałych
i wykończeniowych, tynkarsko - malarskie, prace w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, w zakresie instalacji elektrycznej, prace w zakresie klimatyzacji;

Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami, dostawców materiałów, usług transportowych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.
Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań opisane są w projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 3 do SWZ).

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane podzielone na następujące części:
Część 4 - Przygotowanie systemów ciepłowniczych w kompleksach administrowanych przez SOI Gliwice do sezonu grzewczego 2021/2022
Roboty polegać będą na demontażu niesprawnych zaworów zaporowych, montażu (zabudowie) nowych zaworów, wymianie kołnierzy stalowych, uszczelek i śrub, wymianie odcinków rur stalowych DN 65, dopasowanie odległości montażowych do zabudowywanych zaworów, wpawanie króćców rurowych i kołnierzy, wymianie krucców stalowych podejścia pod rurki pętlicowe, zabudowie rurek pętlicowych, (syfonowych).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla danej części zamówienia zawierają projektowane postanowienia umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót odpowiednio dla danej części zamówienia (załącznik nr 4 do SWZ), przedmiary robót odpowiednio dla danej części zamówienia (załącznik nr 5 do SWZ).
Załączniki stanowią integralną część niniejszej SWZ.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - 4 części. Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną liczbę części.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

4. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

5. Zamawiający wymaga dla wszystkich części zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawców, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót opisanych w przedmiarze robót a w szczególności:
Cz. 4 - demontaż niesprawnych zaworów zaporowych, montaż (zabudowa) nowych zaworów, wymiana kołnierzy stalowych, uszczelek i śrub, wymianie odcinków rur stalowych DN 65, dopasowanie odległości montażowych do zabudowywanych zaworów, wpawanie króćców rurowych i kołnierzy, wymianie krucców stalowych podejścia pod rurki pętlicowe, zabudowie rurek pętlicowych, (syfonowych)..
Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami, dostawców materiałów, usług transportowych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.
Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań opisane są w projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 3 do SWZ).

CPV: 45400000-1, 45310000-3, 45330000-9, 45453000-7, 45000000-7, 45210000-2, 45320000-6, 45331000-6, 45410000-4, 45421000-4

Dokument nr: 2021/BZP 00126788, 4WOG.1200.2712.36.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 09:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/4wog
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/4wog
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie pytania, oświadczenia,
wnioski,zawiadomienia oraz informacje, przekazywane będą za pośrednictwem platformazakupowa.pl i
formularza ,,Wyślij wiadomość do zamawiającego". Za datę przekazania (wpływu)
oświadczeń,wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku ,,Wyślij wiadomość do
zamawiającego" po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
2. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania,
zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na
platformie w sekcji "Komunikaty". Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami
adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.5. Wykonawca jako podmiot
profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii
lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.4. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych
(dalej:"Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji"), określa niezbędne wymagania sprzętowo -
aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:a) stały dostęp do sieci Internet o
gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o
następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza
wersja,jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze
wersje,c)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 100.,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny
obsługujący format plików .pdf,f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w
komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.9. Formaty plików wykorzystywanych
przez Wykonawców określone zostały w "OBWIESZCZENIU PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia
9listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych". Więcej informacji znajduje się w rozdziale VII SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119
z04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: a. administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest:o 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 44-121 Gliwice, Ul. Gen. Andersa 47, tel.
261111238;oPlatforma zakupowa Open Nexus Sp. z o.o., Ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-
441Poznań.b.pełniący obowiązki inspektorem ochrony danych osobowych w 4 Wojskowy Oddział
Gospodarczy jest Pan Krzysztof Hawrylak, kontakt: 261111238 514 519 700 *;c. Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, Nr sprawy:
4WOG.1200.2712.14.2021prowadzonym w trybie podstawowym;d. odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty,którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o ustawę Pzp; e.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1
ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowyprzekracza4lata,okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;f.
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp; g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22RODO;Więcej in formacji znajduje się w rozdziale XXI pkt 4
SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:o w związku z art. 17 ust. 3
lit.b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;o prawo do przenoszenia danych
osobowych,o którym mowa w art. 20 RODO;o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6ust.1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/488275
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-10 08:30
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/4wog

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.