Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4456z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie projektu drogi

Przedmiot:

Wykonanie projektu drogi

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Waśniów
Rynek 24
27-425 Waśniów
powiat: ostrowiecki
tel.: 41 264 60 26 fax: 41 264 60 28, tel. 41 2646038
techniczny@wasniow.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Waśniów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 41 264 60 26 f
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT
Wójt Gminy Waśniów działając jako Zamawiający zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.),
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn:
WYKONANIE PROJEKTÓW DRÓG GMINNYCH W 2021 R - Etap II
WYKONANIE PROJEKTÓW DRÓG GMINNYCH W 2021 R - Etap II
I. Opis Zadania:
Wykonanie projektu drogi dla odcinka:
,,Modernizacja obejmująca przebudowę drogi położonej na działkach nr 449/1, 448/5, 448/3, 446/2,
445/2 i 443/1 w msc. Nowy Skoszyn o długości 102mb".
W ramach Zadania Zamawiający wymaga:
1. Wykonania map terenu dróg z zasobów PODGiK uzupełnionych o pomiar
aktualizacyjny wskazanych dróg.
2. Wykonania projektu budowlanego na podstawie map pozyskanych przez Wykonawcę.
Projekt budowlany musi zawierać:
a) część opisowo - obliczeniową tj: opis techniczny, wszystkie niezbędne obliczenia,
specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
b) część kosztową tj: przedmiar robót, kosztorys inwestorski,
c) część rysunkową tj: plan orientacyjny, plan sytuacyjny (podkłady geodezyjne 1:500
- mapa numeryczna), przekroje poprzeczne, przekroje normalne,
d) projekt organizacji ruchu dla projektowanego odcinka
3. Przedłożenia projektu każdorazowo w trzech wersjach papierowych i jednej
elektronicznej (format pdf i dwg).
4. Uzyskania przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych
decyzji, uzgodnień, zezwoleń, opinii służących prawidłowemu sporządzeniu
dokumentacji projektowej, dokumentów uprawniających do przystąpienia do realizacji
inwestycji - jeśli są wymagane.
5. Sprawowania nadzoru autorskiego w pełnym zakresie wynikającym z przepisów ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
6. Wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
7. Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją
projektową, kierowanymi do Zamawiającego przez Wykonawców biorących udział
w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej
8. Uzgadnianie i wprowadzenie uzupełnień, modyfikacji lub rozwiązań zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Zamawiającego,
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku stwierdzenia
wad lub braków uniemożliwiających prowadzenie robót bądź zauważenia
w zastosowanej technologii nieadekwatnych rozwiązań mogących mieć wpływ na
przyszłe koszty eksploatacji obiektu.
Zamawiający zastrzega, iż długość podana w nazwie zadania ma jedynie charakter
informacyjny, a długość faktyczna do zaprojektowania może ulec niewielkim zmianom i
będzie wynikać z mapy dostarczonej przez Wykonawcę

Dokument nr: T.2710.13.2021

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.08.2021r. do godz. 1100
a) za pomocą wiadomości e-mail (skan podpisanej oferty i załączniki) na adres
techniczny@wasniow.pl, lub
b) Na adres Zamawiającego: Gmina Waśniów, ul Rynek 24,27-425 Waśniów (decyduje
data i godz. wpływu oferty), lub
c) Osobiście - biuro podawcze Zamawiającego.
z wyraźnym oznaczeniem:
dotyczy zamówienia pn:
WYKONANIE PROJEKTÓW DRÓG GMINNYCH W 2021 R - Etap II

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zadania:
w terminie do 30 dni od dnia podpisania Umowy

Wymagania:
1. Zamawiający nie określa szczególnych warunków udziału w postępowaniu.
IV. Kryteria oceny oferty:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena (wartość oferty brutto) - waga 100%.
VI. Warunki odrzucenia oferty:
1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
VII. Pozostałe informacje dotyczące postępowania:
1. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą rozliczane w oparciu
o wystawioną fakturę VAT.
2. Termin płatności faktury - 14 dni.
3. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową;
5. Ofertę należy złożyć zgodnie z wzorem załączonego kwestionariusza (załącznik nr 1 do
niniejszego zaproszenia)

Kontakt:
4. Osoba z Gminy Waśniów uprawniona do kontaktu w zakresie procedury przetargowej
i przedmiotu zamówienia: Sylwester Grąkowski - Urząd Gminy w Waśniowie, tel.
41 2646038,

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.