Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
17916z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Pruszcz Gdański Oddział: Referat Inwestycji i Remontów
Zakątek 1
83-000 Juszkowo
powiat: gdański
https://platformazakupowa.pl/transakcja/488316
Województwo: pomorskie
Miasto: Juszkowo
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej 2224 G Wiślina- Krzywe Koło w msc. Bystra, budowa ciągu pieszo-rowerowego

wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub innego dokumentu organu architektoniczno-budowlanego potwierdzającego uprawnienie Zamawiającego do rozpoczęcia robót budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 dla inwestycji, której przedmiotem będzie:
Przebudowa drogi powiatowej 2224 G Wiślina- Krzywe Koło w msc. Bystra, budowa ciągu pieszo-rowerowego.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych
w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
II. Termin realizacji zamówienia: w terminie do 135 dni od podpisania umowy
III. Kryteria wyboru oferty:
Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
Cena - 100%.
IV. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę cenową należy złożyć na platformie zakupowej pod adresem: www.platformazakupowa.pl
2. Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia.
V. Badanie ofert:
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
Oferta zostanie odrzucona jeśli:
Jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym
Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających
wyjaśnień.
VI. Miejsce i termin złożenia oferty:
1. Ofertę cenową należy złożyć na platformie zakupowej pod adresem: www.platformazakupowa.pl
2. TERMIN SKŁADANIA ofert - 02.08.2021 r. do godz. 10:00.
VII. Informacje dodatkowe:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi elektronicznie wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie w celu podpisania umowy.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może
wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej
oceny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym
etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone
w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019 poz .2019 )
VIII. Osoba uprawniona do kontaktów:
Joanna Wojtaszek-Fischer tel. 58 692-94-41
e-mail: jfischer@pruszczgdanski.pl
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Przedmiot zamówienia
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej 2224 G Wiślina- Krzywe Koło w msc. Bystra, budowa ciągu pieszo-rowerowego. - 1 kpl. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -

Dokument nr: ID 488316

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/488316
Składania : 02-08-2021 10:00:00
Otwarcia : 02-08-2021 10:05:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/488316

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI
_____________________________________________________________
ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Pruszcz Gdański zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie dokumentacji
projektowo- kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej 2224 G Wiślina- Krzywe Koło
w miejscowości Bystra, budowa ciągu pieszo-rowerowego.
Zamawiający:
Gmina Pruszcz Gdański
ul. Zakątek 1,
83-000 Juszkowo
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - do 135 od podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
5 Projekt umowy - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (Zamawiający wymaga załączenia pliku)

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Joanna Wojtaszek-Fischer
Urząd Gminy Pruszcz Gdański Oddział: Referat Inwestycji i Remontów
Zakątek 1
83-000 Juszkowo
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.