Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: PRACE ZABEZPIECZAJĄCE FUNDAMENTY, REMONT ZAPLECZA MAGAZYNOWEGO, GABINETU REHABILITACJI I...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

PRACE ZABEZPIECZAJĄCE FUNDAMENTY, REMONT ZAPLECZA MAGAZYNOWEGO, GABINETU REHABILITACJI I WYMIANA WYKŁADZIN PCW W POMIESZCZENIACH WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W PRZEWORSKU

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: FUNDACJA POMOCY MŁODZIEŻY IM. ŚW. JANA PAWŁA II "WZRASTANIE"
Łopuszka Mała 13
37-220 Łopuszka Mała
powiat: przeworski
16 6483999
wtzprzeworsk@wp.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Łopuszka Mała
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 16 6483999
Termin składania ofert: 2021-08-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
PRACE ZABEZPIECZAJĄCE FUNDAMENTY, REMONT ZAPLECZA MAGAZYNOWEGO, GABINETU REHABILITACJI I WYMIANA WYKŁADZIN PCW W POMIESZCZENIACH WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ W PRZEWORSKU
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - Izolacja pionowa ścian budynku
1. Roboty rozbiórkowe
2. Wykopy z wywiezieniem urobku
3. Odbicie tynków z oczyszczaniem ścian
4. Tynki i izolacje
5. Docieplenie ścian piwnic
6. Warstwy podsypkowe
7. Ułożenie płyty odbojowej
3. Przewidywany zakres prac stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia dla poszczególnych części określa dokumentacja zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Część 2 - Roboty remontowe zaplecza magazynowego
1. Skucie tynków z przygotowaniem podłoża
2. Nowe tynki i przecierki
3. Warstwy wyrównawcze i izolacyjne
4. Posadzki z cokolikami
5. Wymiana wypustu żeliwnego
6. Gruntowanie i malowanie powierzchni

Część 3 - Roboty posadzkowe
1. Rozebranie posadzek i boazerii
2. Przetarcie istniejących tynków
3. Posadzki z cokolikami
4. Gruntowanie i malowanie powierzchni
5. Demontaż i montaż wyposażenia
6. Wywiezienie materiałów po remoncie

CPV: 45000000-7, 45442100-8

Dokument nr: 2021/BZP 00127029, ZP.3.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-10 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
- miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
- ePUAPu /Elektroniczna Skrzynka Podawcza - nazwa Miasto Przeworsk, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres skrzynki ePUAP Urzędu Miasta Przeworsk: EPUAP/MPrzeworsk/skrytka (Zamawiający w niniejszym postępowaniu korzysta ze skrzynki Urzędu Miasta Przeworsk, na którą można kierować wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem i należy złożyć ofertę)
- poczty elektronicznej wtzprzeworsk@wp.pl
Komunikacja z wykonawcami będzie prowadzona również poprzez zamieszczanie istotnych informacji dotyczących postępowania na stronie internetowej zamawiającego pod adresem
http://wzrastanie.com.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający obowiązek informacyjny RODO realizuje w dokumentach zamówienia
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający obowiązek informacyjny RODO realizuje w dokumentach zamówienia

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-10 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej - nazwa - Urząd Miasta Przeworska) i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.