Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
484z dziś
4927z ostatnich 7 dni
20002z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i dostawa energii elektrycznej

Przedmiot:

Zakup i dostawa energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2021-07-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: INNEKO Sp. z o.o
ul. Teatralna 49
66-400 Gorzów Wielkopolski
powiat: Gorzów Wielkopolski
a.chodarcewicz@inneko.pl
https://inneko.ezamawiajacy.pl/pn/inneko/demand/notice/public/34950/details
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Wadium: 20 000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-31 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022 roku o szacowanym wolumenie ok. 3875 MWh do punktów poboru określonych w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej swz/umowy.
1) Wskazany powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości pobranej energii nie pociąga dla zamawiającego (odbiorcy) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania
zapłaty za faktycznie pobraną energię wg stawek określonych w zawartej umowie. Okresy rozliczeniowe: 1 (jeden) miesiąc.
Opis zamówienia:
3. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022 roku o szacowanym wolumenie ok. 3875 MWh do punktów poboru określonych w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej swz/umowy.
1) Wskazany powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości pobranej energii nie pociąga dla zamawiającego (odbiorcy) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną energię wg stawek określonych w zawartej umowie. Okresy rozliczeniowe: 1 (jeden) miesiąc.
2) Standardy jakościowe: przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych. Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne oraz Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz.U. z 2007r. Nr 93, poz. 623 ze zm.). Zasady kształtowania kalkulacji teryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczna określa Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 503 ze zm).
3) Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy zamawiającym, a operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD).
4) Operator systemu dystrybucyjnego - zgodnie z opisem w załączniku nr 1 do swz kolumna ,,.Operator systemu dystrybucyjnego".
5) Wykonawca w oparciu o udzielone pełnomocnictwo, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnymi i zamawiającego (odbiorcy) umów sprzedaży energii elektrycznej właściwemu OSD zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6) Uwaga: Wykonawca dokona zgłoszenia punktów poboru wyłącznie w oparciu o przekazane (po zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej) przez zamawiającego lub jego Pełnomocnika dane do zmiany sprzedawcy.
7) W załączniku nr 7 do swz w kolumnie zmiana wskazano, iż zmiana sprzedawcy nastąpi po raz kolejny tzn., iż zamawiający (odbiorca) posiada umowy dystrybucyjne zawarte na czas nieoznaczony.
8) W załączniku nr 7 do swz w kolumnie ,,Odbiorca (adres do przesyłania faktur)" wskazano Odbiorcę oraz adres, na który należy przesłać fakturę (jedną zbiorczą). Dane dotyczące wystawienia i dostarczenia faktury zawarte zostaną w umowie na dostawę energii elektrycznej/ załączniku do umowy.
9) Obowiązujące obecnie umowy na dostawę energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw.
10) W odniesieniu do wszystkich PPE zamawiający (odbiorca) posiada status odbiorcy, wobec czego przysługuje mu uprawnienie do zakupu energii od wybranego przez siebie sprzedawcy/ art.4j ust.1 ustawy prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r./.
11) Rozliczenie za pobraną energię elektryczną odbywać się będzie na podstawie danych o zużyciu energii elektrycznej
INNEKO Sp. z o. o.
ul. Teatralna 49,
66-400 Gorzów Wlkp.
dla udostępnionych wykonawcy przez OSD za dany okres rozliczeniowy. Zamawiający nie dopuszcza wystawiania faktury na podstawie zużyć szacunkowych sporządzonych przez wykonawcę - zakaz nie dotyczy szacunkowych zużyć wykazywanych przez OSD.
12) Rozliczenia prowadzone mają być wg odbiorcy, zamawiający wyraża zgodę na wystawianie jednej wspólnej faktury dla punktów poboru.
13) Dla potrzeb rozliczeń za pobraną energię elektryczną wykonawca posługiwać się będzie (jako wyjściową) cena jednostkową netto. Zamawiający wyraża zgodę na stosowanie na fakturach jednostki kWh lub MWh.
14) Zamawiający nie dopuszcza dokonania rzez wykonawcę samodzielnej zmiany terminu rozpoczęcia dostaw do poszczególnych punktów. Obowiązującymi terminami dostaw do poszczególnych punktów poboru są daty wskazane w Załączniku nr 1 do swz/umowy kolumna ,,okres dostaw".
4. Przedmiot niniejszego zamówienia nie został podzielony na części.

CPV: 09300000

Dokument nr: PZP.271/11.2021-PN

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 31/08/2021
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego - platformy inneko.ezamawiajacy.pl. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://inneko.ezamawiajacy.pl/pn/inneko/demand/notice/public/34950/details
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/08/2021
Czas lokalny: 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2022
Koniec: 31/12/2022

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach

Kontakt:
Osoba do kontaktów: ADRIANA CHODARCEWICZ E-mail: a.chodarcewicz@inneko.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.