Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
543z dziś
5066z ostatnich 7 dni
18161z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont 1 piętra i klatki schodowej w budynku

Przedmiot:

Remont 1 piętra i klatki schodowej w budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Fundusz Górnośląski S.A
Sokolska 8
40-086 Katowice
powiat: Katowice
zamowienia@fgsa.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61087
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: 10.000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPSL.03.05.02-24-02AC/20 - InterSilesia - modelowania działalności eksportowej przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa śląskiego

Opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu 1 piętra i klatki schodowej w budynku zlokalizowanym przy Al. Roździeńskiego 188 w Katowicach.
Na 1 poziomie budynku zlokalizowane będzie zaplecze biurowe, sale biznesowe i konferencyjne oraz węzeł sanitarny i zaplecze socjalne. Łączna powierzchnia przeznaczona do remontu to 617,49 m2.
Rodzaj materiałów zastosowanych do wykończenia nie może być niższy niż rodzaj materiałów wykorzystany podczas prac prowadzonych na 0, 3 i 4 kondygnacji budynku, z tego względu zalecana jest wizja lokalna aby oferent zapoznał się z częścią wyremontowanych pomieszczeń w przedmiotowym budynku. Aranżacja kolorystyczna i wykorzystanych materiałów musi nawiązywać do rozwiązań zastosowanych na 0, 3 i 4 kondygnacji budynku, z tego względu zalecana jest wizja lokalna aby oferent zapoznał się z częścią wyremontowanych pomieszczeń w przedmiotowym budynku.

Wszystkie prace mają zostać wykonane zgodnie z planem architektonicznym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Dodatkowo załącznikiem do zapytania ofertowego jest projekt instalacji eklektycznej, p. pożarowej, inwentaryzacja budynku.
Zakres prac:
a) Prace demontażowe:
- Demontaż istniejących sufitów podwieszanych;
- Demontaż ścianek działowych;
- Wykucie ościeżnic drzwi;
- Demontaż istniejącego oświetlenia, okablowania elektrycznego, gniazdek i włączników - z wyłączeniem okablowania do systemu CCTV, które należy pozostawić wraz z kamerami;
- Demontaż wykładzin/posadzek;
- Utylizacja gruzu;
- Demontaż instalacji c.o. (piony, poziomy oraz grzejniki);
b) Prace montażowo-wykończeniowe
- Wykonanie wylewek wypoziomowanie całej powierzchni 1 piętra do jednej płaszczyzny tj. do poziomu windy (dopasowanie zgodnie z UDT windy) oraz montaż płytek podłogowych nie większych niż 60x60 cm o kat. gat. 1. (powielić kolorystykę płytek z parteru),
- Montaż nowych ścianek działowych - z płyty karton-gipsowych;
- Montaż sufitów podwieszanych - wykonanych z płyt gipsowych, kratka o min. wymiarach 60 x 60 cm;
- Montaż ościeżnic i drzwi wewnętrznych - drzwi pełne, bez szyby, dostosowanie do aktualnie zamontowanych na 4 i 3 kondygnacji;
- Montaż parapetów wewnętrznych - płyta ze sztucznego tworzywa, odporna na zacieki wodne - kolorystyka dopasowana do wnętrza pomieszczeń;
- Szpachlowanie, wyrównywanie ścian w tym, wyrównanie ścian płytami gipsowymi;
- Minimum dwukrotne malowanie ścian farbami akrylowymi o podwyższonej jakości;
- Montaż nowej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem:
1) Instalację wykonać jako natynkową, trasy kablowe na korytarzu koryta kablowe metalowe, w pomieszczeniach koryta kablowe PCV o szerokości umożliwiającej montaż przegrody do prowadzenia okablowania sieciowego 230V wraz z okablowaniem LAN z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych gdzie instalację rozprowadzić podtynkowo.
2) Na korytarzu stosować okablowanie nierozprzestrzeniające dymu - bezhalogenowe.
3) Stosować w pomieszczeniach biurowych, aneksach kuchennych itp. podrozdzielnice zamontowane nad drzwiami wewnątrz pomieszczenia wyposażone m.in. w kontrolę faz, wyłączniki ochronne różnicowoprądowe, wyłączniki nadprądowe (standard podobnie jak piętro wyżej).
4) W pomieszczeniach biurowych stosować zestaw PEL (4 szt. gniazdo 230V + 2szt. gniazdo LAN RJ45) dla każdego z biurek,
5) Na korytarzu przewidzieć wykonanie podtynkowo dwóch gniazd dla sprzątaczek,
6) W łazienkach stosować oświetlenie ogólne oraz miejscowe nad lustrem oraz jedno gniazdo 230V w pobliżu każdej z umywalek,
7) Na korytarzu oraz w sanitariatach stosować sterowanie oświetleniem za pomocą czujników obecności, w pozostałych stosować łączniki 1 biegunowe lub świecznikowe,
8) Wymiana tablicy rozdzielczej piętrowej zgodnie z obowiązującym projektem elektrycznym;
9) Montaż nowego oświetlenia górnego, korytarza po 2 oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED, w suficie podwieszanym na każdy segment;
10) Montaż oświetlenia awaryjnego zgodnie z obowiązującym projektem pożarowym na korytarzu;
11) Montaż okablowania strukturalnego do Internetu i telefonii stacjonarnej z podłączeniem do szafy sterowniczej na I piętrze w pokoju 102 - odległości do 100m - dostosowanie do istniejącego stanu;
12) W salach konferencyjnych przewidzieć wykonanie okablowania do podłączenia rzutnika tzn. gniazdo sieciowe 230V + kabel sygnałowy HDMI,
13) Na korytarzu przewidzieć dwa gniazda LAN na suficie w dla sieci WiFi,
14) Istniejący system CCTV należy zachować.
- Montaż drzwi pożarowych- drzwi szklane, założenia techniczne zgodnie z załączonym projektem p.poż.;
- Montaż syreny alarmowej przeciwpożarowej;
- Przebudowa hydrantu pożarowego zgodnie z obowiązującym projektem pożarowym;
- Podłączenie wywietrzników do istniejących kominów wentylacyjnych;
- Wykonanie instalacji c.o. przy uwzględnieniu braku możliwości prowadzenia poziomów na ścianie zewnętrznej budynku pod oknami ze względu na planowaną wymianę okien;
c) Klatka schodowa - od parteru do 2 piętra
- Odbudowanie pionów instalacji sanitarnych na klatce schodowej - technologia lekkiej zabudowy;
- Obudowanie pionów instalacji sanitarnej w pomieszczeniach biurowych, w tym murków pod oknami - technologia lekkiej zabudowy;
- Wykonanie nawierzchni schodów klatki schodowej w technologii bez spoinowej ,,lastriko";
- Szpachlowanie, wyrównywanie ścian, wyrównanie płytami gipsowymi, jedna ściana wyłożona panelami drewnopodobnymi ognioodpornymi;
d) Toalety:
- Wymiana pionów kanalizacyjnych, wodnych, wentylacyjnych od pierwszego piętra do piwnicy;
- Wykonanie sufitów, płytek posadzkowych i ściennych - powielenie układu i aranżacji toalet z parteru budynku;
- Oświetlenie pomieszczenia za pomocą opraw ze źródłami światła LED, sterowanie za pomocą czujników obecności;
- Montaż wentylacji grawitacyjnej na paterze i 1 piętrze;
- Montaż dozownika na płyn do mycia rąk, suszarki oraz podajnika na papier, schowanych pod płaszczyzną lustra,
- Montaż baterii umywalkowych oraz dozowników elektrycznych,
- Montaż muszli ustępowych wiszących z elektronicznym zaworem spłukującym z możliwością ręcznego spłukania,
- Wykonanie kanalizacji w systemie niskoszumowym;
e) Pomieszczenie socjalne:
- Wymiana pionów wodnych, wentylacji;
- Wymiana pionów kanalizacyjnych (wykonanie w systemie niskoszumowych);
- Wykonanie podejścia wod-kan pod zlewozmywak.
Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.
Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania.
Okres gwarancji
min. 36 m-cy

CPV: 45000000-7, 45111300-1, 45310000-3, 45421000-4, 45430000-0

Dokument nr: 2021-20517-61087, PZPC.2612.6.2021

Specyfikacja:
W celu odbycia wizji lokalnej należy skontaktować się z zamawiającym pod adresem: z.machulik@fgsa.pl, który wyznaczy termin odbycia wizji. Zgłoszenia należy dokonywać nie później niż 3 dni robocze przed ostatecznym terminem składania ofert.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-18

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
Katowice
Gmina
Katowice
Miejscowość
Katowice
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2021-12-15
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Termin rozpoczęcie: od dnia zawarcia umowy
Termin zakończenia: do 15.12.2021 r.

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówień uzupełniających
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej Umowy w przypadkach, gdy:
a) z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, których nie mógł wcześniej przewidzieć, gdy zaszła konieczność zmiany terminów wykonania Przedmiotu Umowy - w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w innym, wskazanym przez Zamawiającego terminie,
b) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na sposób realizacji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę lub Wynagrodzenie (np. zmiana stawki VAT),
c) wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian doprecyzowujących treść Umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy, w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów,
d) wystąpienia siły wyższej rozumianej jako wydarzenie lub okoliczność wyjątkową, niezależną od Strony, której nie można było w racjonalny sposób uniknąć lub zaradzić - zmianie ulegnie termin realizacji przedmiotu umowy o czas występowania siły wyższej
e) braku możliwości wykonywania umowy z uwagi na okoliczności związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o wpływie w/w okoliczności na termin wykonania zamówienia wraz z dołączeniem stosownych dokumentów na ich potwierdzenie),
f) łączna wartość zmian jest niższa niż 10% wartości umowy o której mowa w § 6 ust. 1, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
2. Wszelkie zmiany Umowy, poza przypadkami wyłączonymi Umową, wymagają dla swej ważności zgody Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy za zgodą drugiej Strony.
4. Zmiana osób wyznaczonych do kontaktów oraz zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
W przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
W przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. polegającą na wykonaniu robót ogólnobudowlanych o wartości min. 300.000,00 zł brutto.
Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego oraz wykazu robót budowlanych, stanowiącego załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego wraz z załączeniem dowodów określających, że te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
W przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:
dysponuje lub będzie dysponował min. jedną osobą, która przy realizacji zamówienia będzie pełniła funkcję kierownika robót budowlanych, posiadającą uprawnienia budowlane min. w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1117),
lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) tj. osobą której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (,,świadczenie usług transgranicznych").
Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego oraz wykazu osób, stanowiącego załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
W przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Do oferty, sporządzonej zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego - formularz ofertowy, należy dołączyć następujące oświadczenia lub dokumenty:
a. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,
b. oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym - załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego,
c. wykaz robót budowlanych - załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego,
d. dowody (np. referencje) potwierdzające należyte wykonania robót budowlanych wskazanych w wykazie,
e. wykaz osób - załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego,
f. pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy lub do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy),
g. wadium:
- w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej zaleca się dołączenie do oferty potwierdzenia dokonania wpłaty wadium (przelew),
- w przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej wraz z ofertą należy złożyć dokument wadialny.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100).
2. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym (beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy) a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
Na potwierdzenie okoliczności, o której mowa w pkt 2 Wykonawca złoży stosowne oświadczenie o braku powiązań (załącznik nr 3 do zapytania).

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-26
Data ostatniej zmiany
2021-07-26

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena - 90%
Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym - waga 90% (maksymalnie 90 pkt).
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
okres gwarancji
Kryterium okres gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie okresu udzielonej gwarancji, podanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym - waga 10% (maksymalnie 10 pkt).

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Patryk Hudziec
tel.:
e-mail: zamowienia@fgsa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.