Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynku

Przedmiot:

Termomodernizacja budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Budynków Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o
Plac Warszawski 10
41-800 Zabrze
powiat: Zabrze
tel. (032) 272 29 96
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (032) 272 29 96
Termin składania ofert: 2021-08-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Kod budynku: 050- 01427
DZIAŁAJĄC W IMIENIU I NA RZECZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ
OGŁASZA KONKURS OFERT
na wykonanie robót budowlanych:
Termomodernizacja budynku przy Ul. Andersa 42 w Zabrzu - Rokitnicy.
Zakres prac obejmuje:
Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych w budynku mieszkalnym wraz z izolacją
pionową ścian fundamentowych budynku przy Ul. Andersa 42 w Zabrzu zgodnie
z dwoma przedmiarami Zamawiającego - należy przygotować dwa odrębne
kosztorysy.

Dokument nr: 108/2021 REB V Nr 13/2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi bez udziału Wykonawców.
Protokół ze złożonych ofert zostanie umieszczony na stronie internetowej w terminie
do 14 dni od otwarcia.
Informacje telefoniczne w sprawie złożonych ofert nie będą udzielane.
Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Specyfikacja:
Dokumentacja udostępniona jest jedynie drogą e-mailową na podstawie przelewu
bankowego na konto nr 70 1240 4227 1111 0000 4847 9929, kwota wpłaty - 30 zł w opisie:
Dokumentacja do konkursu ofert nr 108/2021 REB V nr 13/2021, dot.:
Termomodernizacja budynku przy Ul. Andersa 42 w Zabrzu - Rokitnicy .
Potwierdzenie przelewu należy przesłać e-mailem na adres: techniczny@zbm-tbs.zabrze.pl
wraz z danymi Firmy (nazwa, adres, NIP), które będą podstawą do wystawienia faktury
i wysłania dokumentacji. Fakturę wystawi i prześle Dział Finansowo - Księgowy.

Składanie ofert:
Zamkniętą kopertę wraz z ofertą można złożyć w siedzibie Zamawiającego przy
pl. Warszawskim 10 w Zabrzu, II piętro - pokój nr 219 (biuro podawcze) lub przesłać pocztą.
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 17.08.2021r. o godz. 8.00
Koperta powinna być oznaczona :
ZBM-TBS Sp. z o.o. - KONKURS OFERT - Nr 108/2021 REB V Nr 13/2021Termomodernizacja budynku przy Ul. Andersa 42 w Zabrzu-Rokitnicy.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: 2022r. i po formalnym zakończeniu stanu epidemii, w uzgodnieniu
z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej i Zarządcą.

Wymagania:
UWAGA!
Wykonawca przed złożeniem oferty winien dokonać wizji na obiekcie we własnym zakresie
zachowując zasadę bezpieczeństwa sanitarnego i na zasadach postępowania na czas
epidemii.
* Koszty zakupu materiałów prosimy uwzględnić w cenach za poszczególne materiały.
* Wszelkie zezwolenia, uzgodnienia itp. Wykonawcy załatwiać będą we własnym zakresie,
jak również będą ponosić koszty z tym związane.
* Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze.
* W niniejszym konkursie ofert Wykonawcy we własnym zakresie sami określą zakres - ilość -
koniecznych prac oraz przedstawią wraz z ofertą szczegółowy kosztorys-(y) ofertowy-(e)
i opisy technologii wykonania robót.
* jeżeli dotyczy
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1. Formularz oferty określający oferowaną wartość realizacji przedmiotu zamówienia netto
i brutto, gwarancję, termin realizacji - Załącznik nr 1a
2. Oświadczenie - Załącznik nr 1b
3. Szczegółowy kosztorys ofertowy
UWAGA !
- Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi
Wykonawcami.
- Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu Wykonawcom nie
będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
- Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Zamawiający.
- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynie żadna
oferta Wykonawcy nie podlegająca odrzuceniu.
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia bez podania przyczyny.
- Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stosuje
się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże przepisów
dotyczących protestów, skarg i odwołań.

Kontakt:
Informacji w sprawie zamówienia udziela REB V tel. (032) 272 29 96
Danuta Ślimak - Inspektor nadzoru w godzinach urzędowania (tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00).
w godzinach pracy (tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00).

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.