Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
838z dziś
5361z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: PREZYDENT MIASTA OTWOCKA
ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock
powiat: otwocki
tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06) wew. 156
inwestycje@otwock.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Otwock
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48 (22) 779 2
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Ul. Niezapominajki (na odcinku od Ul. Narutowicza do zakrętu oraz z jej przedłużeniem dojazdowym do ogródków działkowych ,,Meran") wraz z zaprojektowaniem odwodnienia oraz z zaprojektowaniem oświetlenia jako oddzielnego opracowania w ramach zadania budżetowego pn.: ,,Projekty i inwestycje na drogach gminnych".
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Ul. Niezapominajki (na odcinku od Ul. Narutowicza do zakrętu oraz z jej przedłużeniem dojazdowym do ogródków działkowych ,,Meran") wraz z zaprojektowaniem odwodnienia oraz z zaprojektowaniem oświetlenia jako oddzielnego opracowania. Mapy podziałowe niezbędne do uzyskania decyzji ZRID, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, projekt stałej organizacji ruchu oraz projekty przebudowy kolidujących sieci uzbrojenia terenu wraz z uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na realizację przedmiotu zadania oraz uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
Zakres opracowania będzie obejmował 2 etapy jak pokazano na załączniku. Jeden obejmuje przebieg drogi w granicach istniejącego pasa drogowego. Drugi etap, przebieg drogi z wykorzystaniem procedur)' ZRID. Budowa drogi dojazdowej do ogródków działkowych ,,Meran" polegać będzie na wykonaniu drogi o szer. 5 m wg warunków technicznych wraz z poboczami, z odwodnieniem i oświedeniem. Zakres przebiegu projektowanej ulicy określa szkic poglądowy stanowiący załącznik do umowy.
2. Zamawiający zamieszcza w załączeniu do ogłoszenia materiały jakie posiada w związku z ogłoszeniem o zamówieniu ( w przypadku robót budowlanych ).

Otwarcie ofert: Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 30.07.2021 r. o godz. 12 00
w siedzibie Zamawiającego przy Ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, budynek B, pok. Nr 35.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.07. 2021 r. do godz. 10.00
W zaklejonej kopercie do siedziby Zamawiającego: Biuro Obsługi Mieszkańców --bud. ,,B", pok. 1 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Otwocka , Ul. Armii Krajowej 5.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia : do 137 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
4. Przy wyborze oferty do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena - 100% wg wzoru: najniższa/badana x 100%
5. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
a) Kompletny, wypełniony formularz ofertowy wg załączonego wzoru -- zał. nr 1
b) oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 Oferta niespełniająca warunków wymienionych w pkt. a) i b) nie zostanie poddana procesowi punktacji.
6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie:
a) Cenę należy wliczyć:
a) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
8. Opis sposobu przygotowania oferty:
a) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, a na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: oferta cenowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi dojazdowej do ogródków działkowych ,, Meran".
-ceny w ofercie maja być wyrażone cyfrowo i słownie,
-oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką
b) oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy nie otwarta.
c) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.
Zamawiający bez podania przyczyny może unieważnić postępowanie.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Krzysztof Gościcki
Wioletta Steięgowska-Kumuniecka

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.