Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
876z dziś
5413z ostatnich 7 dni
19607z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa platformy dla osób niepełnosprawnych wykonanie dokumentacji przetargowej

Przedmiot:

Budowa platformy dla osób niepełnosprawnych wykonanie dokumentacji przetargowej

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Świdnik
ul. Stanisława Wyspiańskiego 27
21-040 Świdnik
powiat: świdnicki (lubelski)
81 751 76 02, 81 751 76 08, 81 751 76 29
urzad@e-swidnik.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Świdnik
Wadium: ---
Nr telefonu: 81 751 76 02, 81 751
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Publiczne zaproszenie do składania ofert

1. Nazwa zamówienia:

Budowa platformy dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym przy Ul. Targowej - wykonanie dokumentacji przetargowej
3. Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie inwestycyjne wykonać zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zaproszenia - Opis przedmiotu zamówienia - Budowa platformy dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym przy Ul. Targowej - wykonanie dokumentacji przetargowej

Otwarcie ofert: 09.08.2021 r. godz. 15.00

Składanie ofert:
5. Miejsce i termin składania ofert:

Urząd Miasta Świdnik, Ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik - Biuro Obsługo Klienta (BOK) parter do dnia 09.08.2021 r. do godz. 15.00

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia,

od 8 do 12 miesięcy od daty podpisania umowy - wg oferty wykonawcy

Wymagania:
6. Wymaga się złożenia oferty w formie pisemnej w zamkniętym opakowaniu (kopercie) z dopiskiem:

,,OFERTA NA Budowa platformy dla osób niepełnosprawnych w przejściu podziemnym przy ul. Targowej - wykonanie dokumentacji przetargowej, NIE OTWIERAĆ PRZED 09.08.2021 r. godz. 15.00"

7. Warunki udziału w postępowaniu *

W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 zamówienia na wykonanie dokumentacji, o wartości min. 20 000 zł (brutto)

8. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganych warunków udziału
w postępowaniu *

W celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt 6 należy do oferty dołączyć dowód określających czy te dokumentacje zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy projekty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dokumentacje były wykonywane.

9. Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert
cena - waga 50%
termin - waga 50%
z tym, że wykonanie w terminie:

- 12 miesięcy - 0%
- skrócenie terminu o 1 miesiąc (do 11 miesięcy) - 20%
- skrócenie terminu o 2 miesiące (do 10 miesięcy) - 30%
- skrócenie terminu o 3 miesiące (do 9 miesięcy) - 40%
- skrócenie terminu o 4 miesiące (do 8 miesięcy) - 50%

Obliczanie punktacji będzie się odbywało w następujący sposób:

Punktacja całkowita P=Pc+Pt
Pc - punktacja za cenę
Pt - Punktacja za terminie

Pc=(Cena oferty najniższej /cena złożonej oferty)*100%
Pt - wg wyższej przedstawionej punktacji punktacji

1%=1pkt

Oferta z najwyższą punktacją całkowitą jest ofertą najkorzystniejszą.
11. Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Kontakt:
10. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami

Andrzej Kukawski - Inspektor WINI
tel. 81 751 76 29
e-mail: andrzej.kukawski@e-swidnik.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.