Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Montaż i demontaż namiotów na imprezę

Przedmiot:

Montaż i demontaż namiotów na imprezę

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Targi Kielce S.A
ul. Zakładowa 1
25-672 Kielce
powiat: Kielce
tel. (41) 3651435, tel. 517 759 174
zabrodzki.przemyslaw@targikielce.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (41) 3651435, t
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZNIE DO ROKOWAŃ (ZDR)
NA WYKONANIE ZADANIA:
,,Montaż i demontaż namiotów na imprezę plenerową w dniu
09 września 2021 r."
III. Przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest: ,,DOSTAWA i montaż namiotów wolnostojących na imprezę plenerową w obiekcie Amfiteatr Kadzielnia, Kielce, Ul. Legionów 1, w dniu 9 września 2021r."
1. Opis przedmiotu zamówienia:
a) namiot wolnostojący, prostokątny, o wymiarach co najmniej 10 x 24 m - szt. 4, (o łącznej powierzchni co najmniej 900 mkw). Namiot biały, z podnoszonymi ścianami bocznymi i szczytowymi, z możliwością połączenia. Posadowienie na terenie wyłożonym kostką, Namioty wolnostojące, z wewnętrznym oświetleniem, zasilanie sieciowe z obiektu. Wysokość ścian bocznych namiotów co najmniej 2,5 m, a w szczycie co najmniej 4 m. Dopuszcza się instalację 2 szt. namiotów z czego ich powierzchnia łączna będzie wynosić min. 900 m2 .
b) namiot biały z podłogą do tańca o powierzchni podłogi co najmniej 200 mkw. - szt. 1,
w kształcie prostokąta (minimalna długość boku 10 m) z podnoszonymi ściankami bocznymi (wysokość ścianek bocznych co najmniej 2,5 m) , z wewnętrznym oświetleniem.
c) wyposażenie namiotów na które składają się: stoły (wraz z obrusami jednorazowymi) i krzesła, zapewniając miejsca siedzące w ilości łącznie 1000.
d) w przypadku wszystkich namiotów, powinna być możliwość podwieszenia i zamontowania dodatkowego oświetlenia zasilanego ze sceny i ewentualnego dodatkowego nagłośnienia. Prace obejmują: montaż urządzeń, instalacje elektryczne wewnętrzne, demontaż oraz utrzymanie w trakcie imprezy.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia do dnia 30.07.2021 r. do godz. 15:00 w siedzibie spółki Targi Kielce S.A., Ul. Zakładowa 1 w Recepcji w zamkniętej kopercie, odpowiednio opisanej.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania dotyczy wydarzenia na dzień 09.09.2021 r.: gotowość na godz. 12:00 w dniu 09 września 2021 r. Instalacja stołów, miejsc do zasiadania i sprzętu cateringowego, zastawy przez podwykonawców w dniu 09 września w godz.12:00 - 17:00. Impreza plenerowa odbywa się w dniu 09 września 2021 r., w godz. 18:00 - do godz. 3:00 w dniu 11 września 2020 r.
Montaż w dniach 8 - 9 września, demontaż w dniu 10 września do godz. 14:00.

Wymagania:
II. Tryb udzielenia zamówienia.
1. Postępowanie w celu zawarcia umowy na realizację zamówienia prowadzi się w trybie mieszanym zawierającym elementy negocjacji i przetargu zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
2. Stosunek prawny pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na etapie poprzedzającym zawarcie umowy kształtują postanowienia niniejszego ZDR.
V. Kryterium wyboru oferty.
1. Zamawiający zastosuje jako kryterium oceny ofert:
Cena - 60 %
Referencje i doświadczenie - 30% (referencje muszą dotyczyć realizacji projektów wydarzeń o podobnej wielkości i charakterze jak w przedmiocie zamówienia). Jakość oferowanych namiotów, mebli - 10%
VI. Wykaz dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu.
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1.1. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do ZDR, Wymagana forma dokumentu - oryginał
1.2. Specyfikację techniczną, opis i zdjęcia namiotów.
1.3. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
VII. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Wymogi formalne:
1.1. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami ZDR.
1.2. Do oferty winny być dołączone dokumenty wskazane w pkt. VI.
2. Dopuszcza się składanie oferty cząstkowej dla każdego z zadań, obejmującej następujące elementy:
2.1. Wynajem i montaż białych namiotów wraz z oświetleniem.
2.2. Wynajem stołów i krzeseł zapewniających 1000 miejsc siedzących.
3. Opakowanie oferty:
3.1. Oferta powinna być spakowana do jednej koperty i zawierać: dokumenty formalno-prawne oraz ofertę cenową - wypełniony formularz ofertowy (wzór - załącznik nr 1).
3.2. Kopertę opatrzyć napisem: ,,Montaż i demontaż namiotów na imprezę plenerową dla Targów Kielce S.A." dodając odpowiednio: oferta kompleksowa lub oferta cząstkowa z podaniem jakiej części dotyczy (numer zadania i zakres).
VIII. Zakończenie postępowania bez wyboru oferty.
1. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. Z ważnych powodów zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
3. W przypadkach określonych w pkt.1 i 2 Wykonawca, którego oferta nie została wybrana oraz Wykonawca, którego dotyczy odstąpienie od zawarcia umowy nie może zgłaszać jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego, w szczególności o zwrot wydatków poniesionych w związku
z postępowaniem lub o naprawienie szkody poniesionej przez to, że Wykonawca liczył na zawarcie umowy.
Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy składać wyłącznie w formie pisemnej (mailowej), nie później niż na 7 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty zapytania. Złożenie pytań nie powoduje przedłużenia terminu składania ofert.

Uwagi:
IX. Klauzula RODO.
Wykonawca, oświadcza, że składając ofertę wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, których Administratorem są Targi Kielce S. A. ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce i zapoznał się
z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych znajdującymi się na stronie
http://www.targikielce.pl/pl/rodo-klauzula-informacyjna,18198.htm

Kontakt:
X. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Przemysław Zabrodzki, tel. 517 759 174, e-mail: zabrodzki.przemysław@targikielce.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.