Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sukcesywne dostawy materiałów izolacyjnych

Przedmiot:

Sukcesywne dostawy materiałów izolacyjnych

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Enea Ciepło sp. z o.o
ul. Warszawska 27
15-062 Białystok
powiat: Białystok
mateusz.wiszenko@enea.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1199268,5351150577dc23b33b3758c12196757e.html
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sukcesywne dostawy materiałów izolacyjnych (OZ/261/MWI/D/228/21)
Treść zapytania:
Szanowni Państwo,
ENEA Ciepło Sp. z o.o. Ul. Warszawska 27, 15-062 Białystok zwraca się z prośba o przedstawienie oferty cenowej na Sukcesywne dostawy materiałów izolacyjnych asortymentu znajdującego się w Załączniku nr. 1 do zapytania ofertowego.
1. Zakres przedmiotu Zamówienia:
? Przedmiotem zamówienia są Sukcesywne dostawy materiałów izolacyjnych w asortymencie załącznik nr. 1 - formularz cenowy.
? Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
? Liczbę i asortyment towaru Zamawiający będzie podawać Wykonawcy w pisemnym lub elektronicznym zamówieniu.
? Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby Towarów w stosunku do występujących w ofercie. Zmiana może się odbywać tylko w ramach Towarów występujących w ofercie. Dostawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu niezrealizowania przedmiotu zamówienia. Dostawca przyjmuje do wiadomości, że ilości podane w formularzu cenowym są ilościami przewidywanymi do zużycia w terminie obowiązywania umowy.
? Dopuszcza się składania ofert równoważnych w pozycji: 77 - 131( formularz cenowy)
? W pozycjach 77 - 130 elementy izolacji z wełny skalnej na odcinki proste i odpowiadające im elementy izolacji z wełny skalnej na kolana muszą być jednego producenta
Zamówienie należy zrealizować w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty umowy.
2. Termin związania z ofertą 30 dni
3. Gwarancja:
2 lata
4. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
- karty katalogowe oferowanego asortymentu opisujące wymagane parametry techniczne
- deklaracje zgodności
Oferta powinna zawierać:
- cenę netto w PLN wraz z kosztami transportu - Załącznik nr 1
- zatwierdzony Projekt Umowy
- wypełniony i podpisany Formularz ofertowy
Wymagany termin realizacji dostaw każdej partii, w oparciu o poszczególne zamówienie liczony w dniach kalendarzowych wynosi -14 dni licząc od dnia złożenia zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się:
1) Wykonawcy, którzy są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,
2) Wykonawcy, którzy nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym,
3) Wykonawcy, w stosunku do których nie toczy się postepowanie upadłościowe, ani tez nie ogłoszono upadłości,
4) Wykonawcy, którzy nie zalegają z uiszczaniem podatków, oraz opłat i składek na ubezpieczenie społeczne,
Warunki realizacji zamówienia:
1/ DOSTAWA do Magazynu Technicznego Zamawiającego w Białymstoku Ul. Starosielce 2/1 w godz. 8.00 - 14.00 transportem Dostawcy, na jego koszt i ryzyko.
Do dostawy należy dołączyć dokument dostawy (Wz lub List Przewozowy), na którym należy umieścić nr zamówienia.
2/ Płatność nastąpi przelewem 30 dni od daty otrzymania towaru, po uprzednim sprawdzeniu zgodności ilościowej i jakościowej dostawy oraz daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT, zawierającej w swej treści nr zamówienia.
Faktura zostanie dostarczona przez Dostawce wraz z dostawa.
Fakturę należy wystawić w następujący sposób:
ENEA Ciepło sp. z o.o., Ul. Warszawska 27, 15-062 Białystok, NIP: 5420201908 z zaznaczeniem, ze jako NABYWCE i ODBIORCE należy wskazać:
Enea Ciepło sp. z o.o., Ul. Warszawska 27, 15-062 Białystok, NIP: 5420201908
W przypadku gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.
W przypadku odmowy zawarcia umowy w sprawie zamówienia po wyborze oferty przez Zamawiającego, Dostawca podlega wykluczeniu z udziału w postepowaniach na okres lat trzech
Zakazuje się dokonywania przez Dostawce cesji należności wynikających z niniejszego zamówienia na rzecz osób trzecich.
Pytania dotyczące zapytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej Logintrade. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony. W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas dokument zamówienia.
Jednocześnie informujemy, ze zastrzegamy sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji lub aukcji elektronicznej na platformie Logintrade z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili podpisania zamówienia.
Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Klauzula dot. RODO:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea Ciepło Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedziba w Białymstoku, adres: Ul. Warszawska 27; 15-062 Białystok, na rzecz której świadczy Pan/Pani dostawy.
Stosowne informacje znajdują się pod linkiem:
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/enea-cieplo/obowiazek-informacyjny
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z obsługa Logintrade: tel. +4871787-35-34, 71787-37-27, 71787-37-27 ;
email: :helpdesk@logintrade.net
Z poważaniem
Mateusz Wiszenko
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Sukcesywne dostawy materiałów izolacyjnych 1 szt.

Dokument nr: Z63/418679

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1199268,5351150577dc23b33b3758c12196757e.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
27- 07- 2021 11: 50
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
03- 08- 2021 10: 30
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
27- 07- 2021 12: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,1199268,5351150577dc23b33b3758c12196757e.html

Miejsce i termin realizacji:
-14 dni licząc od dnia złożenia zamówienia.

Uwagi:
Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Kupiec:
Mateusz Wiszenko
tel:
e-mail: mateusz.wiszenko@enea.pl
Kontakt merytoryczny:
Mateusz Wiszenko
tel:
e-mail: mateusz.wiszenko@enea.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.