Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Budowa oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Repki
ul. Parkowa 7
08-307 Repki
powiat: sokołowski
Telefon: 25 787 50 23, Fax: 25 506 57 40
gminarepki@list.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Repki
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 25 787 50 2
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowę oświetlenia ulicznego typu LED w systemie zaprojektuj i wybuduj w miejscowościach Sawice-Dwór i Sawice-Wieś w ramach zadania "Energooszczędne oświetlenie placów, ulic i dróg".
3. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego typu LED w systemie zaprojektuj i wybuduj w miejscowościach Sawice-Dwór i Sawice-Wieś.
2. Przedmiot zamówienia polega na zaprojektowaniu i wykonaniu oświetlenia drogowego typu LED w miejscowościach Sawice-Dwór i Sawice-Wieś wzdłuż drogi powiatowej dz. nr 142 i 88 oraz na działkach nr 129/1; 141 (Sawice-Wieś) i działce nr 72 (Sawice-Dwór) na projektowanych stalowych słupach ocynkowanych i linii kablowej pomiędzy nimi.
3. W ramach zadania Zamawiający przewiduje zaprojektowanie oświetlenia drogowego typu LED o długości ok 470 m na projektowanych słupach (11 szt.). Na słupach zamontowane oprawy w ilości 11 szt. typu LED o mocy max. 50 W i minimalnej jednostce strumienia świetlnego 4000 Im o jednostronnym rozmieszczeniu i możliwości regulacji kąta nachylenia oprawy. Klasa efektywności energetycznej oprawy min. A+. Linia zasilająca kablowa musi zostać wykonana z przewodu zasilającego izolowanego o długości ok. 470 m wraz z niezbędnym osprzętem. Wykonawca zobowiązany będzie do włączenia do istniejącego obwodu oświetlenia drogowego bez konieczności montażu szafy SON.
4. W ramach zamówienia należy:
1) Uzyskać warunki na przyłączenie do sieci o mocy odpowiedniej dla inwestycji .
2) Zaprojektować trasę linii oświetlenia drogowego z punktami świetlnymi m.in. wykonać mapę do celów projektowych, projekt zagospodarowania terenu, opracować szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, projekt budowlano-wykonawczy wraz z kompletem wymaganych uzgodnień, opinii; wykonać zestawienie materiałów.
3) Uzyskać decyzję o ustalenie lokalizacji celu publicznego, opinię ZUD, decyzję
0 pozwoleniu na budowę oświetlenia ulicznego na istniejących słupach.
4) Wybudować oświetlenie drogowe zgodnie z projektem i odrębnymi przepisami prawa.
5) Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
5. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: zgłoszenie rozpoczęcia
1 zakończenia robót do PINB w Sokołowie Podlaskim, prowadzenie dziennika budowy.
6. Szczegółowe rozwiązania przyjmowane przez Wykonawcę należy przedstawiać i uzgadniać z Zamawiającym.
7. Zamawiający przewiduje zaprojektowanie oświetlenia na istniejących słupach
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia tj. ilości punktów oświetleniowych. W takim przypadku należne wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone i z tego tytułu wykonawcy nie będzie przysługiwać żadne roszczenie finansowe.
Wstępna lokalizacja planowanego oświetlenia ulicznego stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Dokument nr: 22/2021

Otwarcie ofert: O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie.

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert.
Oferta powinna być złożona w formie papierowej i przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Repki, Ul. Parkowa 7, 08-307 Repki, (sekretariat) do dnia 06.08.2021 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia: do 20 grudnia 2021 r.

Wymagania:
Zamawiający zastrzega siebie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
5. Wymagania i warunki zamawiającego:
a) Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane zamówienie na okres - 36 miesięcy (licząc od daty odbioru końcowego zadania).
b) Wykonawca przed złożeniem oferty może dokonać oględzin i sprawdzić wskazany zakres prac do wykonania.
c) przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegóły realizacji zamówienia.
6. Oferta powinna zawierać:
Czytelnie wypełniony formularz oferty wykonawcy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
7. Kryterium wyboru ofert.
Kryterium wyboru oferty będzie cena - 100%
Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną brutto nie podlegająca odrzuceniu.
b) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:
Pieczątka Wykonawcy
,,Budowa oświetlenia ulicznego typu LED w systemie zaprojektuj i wybuduj w miejscowościach Sawice-Dwór i Sawice-Wieś w ramach zadania "Energooszczędne oświetlenie placów, ulic i dróg"
Nie otwierać przed 06 sierpnia 2021 r. do godz. 10.00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.