Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Lubań
7 Dywizji 14
59-800 Lubań
powiat: lubański
75 6464499
boi.um@miastoluban.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubań
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 75 6464499
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miejskiej Lubań
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu.
Przedmiotem Zamówienia są roboty budowlane związane z budową instalacji fotowoltaicznej, na dachu budynku sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu przy Ul. Kościuszki 4.
Zakres robót obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznej z podłączeniem do wewnętrznej instalacji elektrycznej obiektu. Roboty obejmują również wymianę papowego pokrycia dachu z jego obróbkami blacharskimi, orynnowaniem i instalacją odgromową oraz naprawę uszkodzonych elementów dachu drewnianego.
Roboty budowlane do wykonania:
o montaż/demontaż rusztowań zewnętrznych
o demontaż instalacji odgromowej
o demontaż papowego pokrycia dachu drewnianego
o demontaż obróbek blacharskich z orynnowaniem
o demontaż deskowania dachu - przyjęto rozbiórkę 60-70% powierzchni dachu
o oczyszczenie krokwi z luźnych części (zniszczone przez szkodniki drewna)
o miejscowa naprawa polegająca na wymianie uszkodzonych odcinków murłat, ociosaniu i wymianie końcówek krokwi oraz obustronnym wzmocnieniu krokwi
o deskowanie rozebranych połaci dachowych deskami impregnowanymi ciśnieniowo
o impregnacja odeskowania i krokwi (pozostała nie demontowana część)
o montaż haków rynnowych i uchwytów rur spustowych
o renowacja drewnianych wylotów wentylacyjnych na szczycie dachu 4 szt.
o montaż obróbek blacharskich z blachy tytanowo - cynkowej
o ułożenie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej na dachu drewnianym (warstwa podkładowa + warstwa nawierzchniowa)
o montaż rynien i rur spustowych
o budowa instalacji fotowoltaicznej 16,50kW (44 baterie słoneczne 375W monokrystaliczne montowane na dachu oraz jeden inwerter 3-fazowy 20 kW)
o montaż instalacji odgromowej
o badania instalacji elektrycznej i odgromowej
Nachylenie połaci dachu przewidzianej do montażu elementów instalacji wynosi 10°.

Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku socjalno-biurowego przy
ul. Ludowej w Lubaniu,
Przedmiotem Zamówienia są roboty budowlane związane z budową instalacji fotowoltaicznej, na dachu budynku socjalno-biurowego przy Ul. Ludowej w Lubaniu. Zakres robót obejmuje wyłącznie budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku .
Roboty budowlane do wykonania:
o montaż/demontaż rusztowań zewnętrznych
o budowa instalacji fotowoltaicznej 19,50kW (52 baterie słoneczne 375W monokrystaliczne, montowane na gotowych stelażach posadowionych na dachu budynku oraz inwerter 3 - fazowy 20 kW)
o demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej
o badania instalacji elektrycznej i odgromowej
o uporządkowanie placu budowy
Nachylenie połaci dachu przewidzianej do montażu elementów instalacji wynosi 5°.

Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu,
Przedmiotem Zamówienia są roboty budowlane związane z budową instalacji fotowoltaicznej, na dachu budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu, Ul. Mickiewicza 1. Zakres robót dotyczy budowy instalacji fotowoltaicznej na dachu sali gimnastycznej oraz dachu piętrowej dobudówki. Roboty obejmują również wymianę papowego pokrycia dachu z jego izolacją termiczną, obróbkami blacharskimi, orynnowaniem i instalacją odgromową oraz wykonanie wewnętrznej elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia, zasilającej budynek główny szkoły w energię elektryczną, pochodzącą z instalacji fotowoltaicznej zbudowanej na dachu sali gimnastycznej.
Roboty budowlane do wykonania:
o montaż/demontaż rusztowań zewnętrznych
o demontaż warstwy doszczelniającej z piany PUR grub. około 5 cm
o demontaż pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi, orynnowaniem i instalacją odgromową
o rozbiórka warstwy dociskowej z betonu grub. około 7 cm
o rozbiórka warstwy docieplenia z płyt wiórowo-cementowych ,,suprema" grub. 10 cm (sala gimnastyczna) i 20-50 cm (piętrowa dobudówka)
o oczyszczenie powierzchni dachu
o podmurowanie ścian attyki o 25 cm
o obustronne otynkowanie podmurowanych ścian
o wykonanie wylewki betonowej gr. ok.5 cm na ścianach attyki
o gruntowanie powierzchni dachu i stropu lepikiem na zimno
o wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (paroizolacji), powierzchni dachu i stropu papą podkładową
o montaż przy okapach i krawędziach dachu belek oporowych z krawędziaków 15x15 cm
o ułożenie płyt styropianowych jednostronnie laminowanych ,,styropapa" grub. 15 cm z przyklejeniem do podłoża
o ułożenie płyt styropianowych nieokleinowanych grubości 15 cm i płyt spadkowych ze styropianu z przyklejeniem do podłoża
o mechaniczne przymocowanie płyt styropianowych do podłoża za pomocą łączników teleskopowych z wkrętem
o montaż haków rynnowych
o montaż obróbek blacharskich
o ułożenie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej (warstwa podkładowa + warstwa nawierzchniowa)
o montaż rynien i rur spustowych
o budowa instalacji fotowoltaicznej 23,50kW (62 baterie słoneczne 375W monokrystaliczne, montowane na gotowych stelażach posadowionych na dachu budynku sali gimnastycznej oraz jeden inwerter 3 - fazowy 25 kW)
o wykonanie wewnętrznej linii zasilającej pomiędzy budynkiem sali gimnastycznej a budynkiem głównym szkoły
o montaż instalacji odgromowej
o badania instalacji elektrycznej i odgromowej
Nachylenie połaci dachu przewidzianej do montażu elementów instalacji wynosi 5°.

Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Urzędu Miasta przy Ul. 7 Dywizji w Lubaniu.
Przedmiotem Zamówienia są roboty budowlane związane z budową instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Urzędu Miasta Lubań, Ul. 7 Dywizji 14 oraz roboty remontowe budynku, wchodzące w zakres dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

- Zakres robót obejmujący budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku określa odrębna dokumentacja w postaci; projektu budowlanego i wykonawczego, STWiOR oraz przedmiaru. W ramach przedsięwzięcia zostanie wykonany remont istniejącego papowego pokrycia dachu z jego obróbkami blacharskimi, orynnowaniem i instalacją odgromową. Przewidziano również malowanie zamontowanego na dachu rurowego, stalowego masztu.
Roboty związane z budową instalacji fotowoltaicznej:
o montaż/demontaż rusztowania zewnętrznego
o demontaż instalacji odgromowej na dachu
o demontaż pokrycia dachowego z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem (wpusty deszczowe)
o demontaż wyłazu dachowego
o oczyszczenie powierzchni dachu
o naprawa betonowej wylewki dachu polegająca na wymianie uszkodzonych miejsc
o montaż obróbek blacharskich
o naprawa tynków kominów oraz ścian attyk
o montaż wpustów deszczowych
o obsadzenie wyłazu dachowego
o ułożenie pokrycia dachowego papą termozgrzewalną (warstwa podkładowa + warstwa nawierzchniowa)
o czyszczenie z rdzy i malowanie stalowego, rurowego masztu antenowego
o budowa instalacji fotowoltaicznej 17,00 kW (45 baterii słonecznych 375W monokrystalicznych, montowanych na gotowych stelażach posadowionych na dachu budynku oraz jeden inwerter 3-fazowy 20 kW)
o montaż instalacji odgromowej
o badania instalacji elektrycznej i odgromowej
Nachylenie połaci dachu przewidzianej do montażu elementów instalacji wynosi 5°.

- Zakres robót związanych z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, określa odrębna dokumentacja w postaci; projektu budowlanego, STWiOR oraz przedmiaru. Zamawiający postanowił wykonać roboty, które związane są z ingerencją w konstrukcję dachu i jego pokrycia, a wykonanie ich po wybudowaniu instalacji fotowoltaicznej byłoby nieracjonalne.
Roboty związane z dostosowaniem obiektu do przepisów p.poż:
o rozebranie części stropu nad II piętrem (otwór 2,0x1.35 na klatce schodowej) pod klapę oddymiającą
o rozebranie płyt dachowych żelbetowych (otwór 2,0x1.35 w dachu) pod klapę oddymiającą
o zmiana lokalizacji drzwi (0,8x2,0) pomieszczenia strychowego polegająca na wykuciu istniejących drzwi, zamurowaniu otworu, wykuciu nowego otworu drzwiowego i obsadzeniu nowych drzwi
o wykonanie tunelu klapy dymowej w postaci ścianki systemowej REI 120 na konstrukcji stalowej .

Przedmiotem Zamówienia są roboty remontowe w budynku Urzędu Miasta przy Ul. 7 Dywizji 14 w Lubaniu w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
Przedmiotowy budynek pełni rolę siedziby Urzędu Miasta Lubań i Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Lubaniu. Położony jest u zbiegu ulic 7 Dywizji i Lwóweckiej - w obrębie ścisłej zabudowy miejskiej. Jest to budynek całkowicie podpiwniczony, wykonany w konstrukcji tradycyjnej - murowanej, o podłużnym układzie ścian konstrukcyjnych, z pięcioma kondygnacjami wydzielonymi w większości za pomocą stropów typu Kleina. Budynek przykryty dwuspadowym stropodachem. Komunikację pionową wewnątrz budynku, poza spiralnymi schodami prowadzącymi na poddasze, zapewniają schody żelbetowe. Przy budynku zlokalizowano parking o nawierzchni z kostki betonowej, przeznaczony dla samochodów osobowych, służący petentom U.M. Lubań oraz klientom banku. Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:
? ciepłej i zimnej wody użytkowej,
? hydrantową,
? centralnego ogrzewania,
? kanalizacji deszczowej,
? kanalizacji sanitarnej,
? gazową (instalacja jedynie we fragmencie piwnicy - pozostała zdemontowana kilka lat temu),
? elektryczną,
? odgromową,
? telefoniczną,
? internetową,
? monitoringu zewnętrznego,
? alarmową

Zakres robót objętych zamówieniem:
o wykucie otworu w stropie II piętra i stropodachu (otwór 2,0x1.35 ) pod klapę oddymiającą
o zmiana lokalizacji drzwi (0,8x2,0) pomieszczenia strychowego
o wykonanie tunelu klapy dymowej w postaci ścianki systemowej REI 120 na konstrukcji stalowej
We wskazanym miejscu na rys. nr 11, należy wykonać otwory w stropie między II piętrem a poddaszem i w stropodachu nad poddaszem. Po usunięciu warstw wykończeniowych sufitu i podłogi stropu i odkryciu elementów konstrukcyjnych stropu i poddasza należy skonsultować z osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia linię cięcia w konstrukcji stropowej. Roboty należy prowadzić ze szczególną ostrożnością i zasadami BHP przy tego typu pracach rozbiórkowych. W kondygnacji poddasza zostanie wykonany tunel klapy dymowej. Tworzyć go będą cztery ścianki działowe tworząc szyb o wymiarach w świetle 1,35 x 1,85 m. Jeden bok szybu stanowić będzie istniejąca ścianka działowa murowana, natomiast pozostałe boki zostaną utworzone poprzez zamontowanie ścianek systemowych w klasie REI 120 odporności ogniowej. Ścianki te należy wykonać w systemie dowolnego producenta systemów zabudowy oddzieleń przeciwpożarowych stosując się ściśle do jego wytycznych w zakresie montowanych materiałów i sposobu wykonania. Rysunek szczegółu materiałowo - montażowego pokazano na rys. nr 11 i 13. Drzwi wejściowe do pomieszczenia gospodarczego, w którym montowany będzie szyb klapy dymowej, należy przenieść w miejsce wskazane na rys. nr 11, a pozostający otwór zamurować cegłami ceramicznymi pełnymi.

o montaż klapy dymowej z napędem (siłowniki dedykowane tej klapie)
Oddymianie klatki schodowej realizowane będzie za pomocą klapy dymowej 115 x 200 z owiewkami i kierownicą o powierzchni czynnej oddymiania A cz = 1,84 m2. Klapa oddymiająca jest częścią grawitacyjnego systemu oddymiania i służy do odprowadzania z wnętrza budynku dymu i ciepła powstającego w trakcie pożaru. Podczas normalnych warunków eksploatacji może służyć do przewietrzania i doświetlenia pomieszczenia. Posiada siłowniki elektryczne (24V), które poprzez sygnał elektryczny podany z systemu sterowania, podnoszą skrzydło. Klapę oddymiającą należy dobrać stosując się do podstawowych założeń przedstawionych na rys. nr 13.
Klapa dymowa musi spełniać następujące warunki:
- podstawa o budowie prostej,
- podstawa prosta wykonana z blachy ocynkowanej o grubości minimum 1,5 mm,
- spód podstawy z kołnierzem montażowym,
- przewidziana przestrzeń na izolację termiczną o grubości 50 mm,
- konstrukcja skrzydła klapy wykonana z kształtowników stalowych o przekroju zamkniętym, ocynkowana ogniowo,
- wypełnienie skrzydła klapy dwukomorową płytą poliwęglanową o grubości minimum 10 mm
Siłowniki klapy dymowej
Siłowniki klapy dymowej wykonać zgodnie z przepisami i w oparciu o obowiązujące normy.
Siłowniki powinny być dedykowane do klapy i być elementem wspólnego dopuszczenia (certyfikatu) wraz z klapą dymową.

o wykonanie obudowy stalowego szybu wentylacyjnego ścianką systemową REI 120 na konstrukcji stalowej
Szyb wentylacyjny, w postaci stalowych przewodów o przekroju kwadratowym 50 x 50cm, występujący w pomieszczeniu archiwum na poddaszu budynku, należy obudować w klasie REI 120 systemową zabudową do szybów instalacyjnych. Ścianki obudowy należy wykonać w systemie dowolnego producenta systemów zabudowy oddzieleń przeciwpożarowych stosując się ściśle do jego wytycznych w zakresie montowanych materiałów i sposobu wykonania. Rysunek szczegółu materiałowo - montażowego pokazano na rys. nr 11.

o uzupełnienia tynków po przekuciach
o roboty malarskie tynków wewnętrznych ścian i stropów ( ścianki systemowe, ściany i strop po przekuciach)
o malowanie stalowych belek dwuteowych 220 farbą ogniochronną do klasy R30
Wszystkie belki stalowe NP 220 na poddaszu stanowiące dźwigary dachowe należy pomalować farbami ogniochronnymi do uzyskania klasy R30 odporności ogniowej. W tym celu należy zastosować atestowane, pęczniejące farby do konstrukcji stalowych. Technologia prawidłowego naniesienia powłok malarskich określona jest kartach produktu. Grubość warstwy właściwej należy dobrać dla masywności profilu U/A = 196.

Wykonanie tych robót związane jest z utrudnieniami na czynnym obiekcie. Wymagane jest zapewnienie dostępu petentom w godz.ch pracy urzędu oraz stałe utrzymywanie czystości.

Część rysunkowa do opisu przedmiotu zamówienia:
1. Rzut II piętra przebudowa:
( na rysunku wskazano lokalizację tunelu klapy oddymiającej w poziomie II piętra)
2. Rzut poddasza przebudowa:
( na rysunku wskazano lokalizację tunelu klapy oddymiającej, lokalizację przeniesionych drzwi pomieszczenia gospodarczego oraz obudowę szybu wentylacyjnego)
3. Przekrój A-A przebudowa:
( na rysunku wskazano szczegóły lokalizacji tunelu i klapy oddymiającej oraz obudowy szybu wentylacyjnego)
4. Konstrukcja klapy dymowej:
( na rysunku wskazano szczegóły klapy dymowej)

CPV: 45310000-3, 45110000-1, 45261214-7, 45262100-2, 45261320-3

Dokument nr: 2021/BZP 00128223, ZP.271.20.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-11 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.miastoluban.pl/urzad,m,10439,ogloszenia-o-zamowieniach.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://bip.miastoluban.pl/urzad,m,10439,ogloszenia-o-zamowieniach.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu mini portalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wsp/portal,
adres skrytki: /umluban/SkrytkaESP,
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 2. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Lubań reprezentowany przez Burmistrza Miasta Lubań. Z administratorem danych można się kontaktować:
1) pod adresem korespondencyjnym : Ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań
2) pod adresem poczty elektronicznej : boi.um@miastoluban.pl
3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Lubań jest Pan Ryszard Skowron. W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych:
1) elektronicznie pod adresem poczty elektronicznej : ido@miastoluban.pl
2) na wyżej podany adres korespondencyjny z dopiskiem : inspektor ochrony danych,

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-11 11:00
Miejsce składania ofert: Gmina Miejska Lubań, Ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.