Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA BUSKO-ZDRÓJ
ul. A. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój
powiat: buski
tel. 41/370 52 58
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Busko-Zdrój
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 41/370 52 58
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Busko - Zdrój z a p r a s z a do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: Przebudowa klatki schodowej w budynku Świetlico-Remizy OSP w miejscowości Mikułowice.
I. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1.1. Uzyskanie na własny koszt mapy do celów projektowych, jeżeli taka jest wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju;
1.2. Opracowanie dokumentacji projektowej, budowlano-wykonawczej i kosztorysowej dotyczącej przebudowy klatki schodowej w budynku Świetlico-Remizy OSP w miejscowości Mikułowice
1.3. Sporządzenie inwentaryzacji obiektu w zakresie niezbędnym do projektowania
1.4. W przypadku konieczności sporządzenie ekspertyzy technicznej obiektu w zakresie niezbędnym do projektowania
1.5. Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego
1.6. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
1.7.Występowanie w imieniu Zamawiającego w czynnościach formalno-prawnych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia - uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji w tym uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju
1.8. Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Przebudowie podlega klatka schodowa w części świetlicowej obiektu. Jest to budynek 2 -kondygnacyjny, podpiwniczony, przekryty dachem dwuspadowym pokrytym blachą, strych jest użytkowany i wykorzystywany na potrzeby magazynu. Projekt przebudowy klatki schodowej musi uwzględniać możliwość komunikacji przedmiotową klatką schodową na strych, co w chwil obecnej nie jest zapewnione. Istniejąca klatka schodowa kończy się na 2 kondygnacji budynku. Klatka ta nie spełnia obecnych przepisów w zakresie wymagań użytkowych i ewakuacyjnych. Konieczna jest jej przebudowa - również pod kątem umożliwienia dostępu na strych.
Rzuty obiektu, będące w posiadaniu Zamawiającego oraz zdjęcia obiektu i klatki schodowej podlegającej przebudowie zostały załączone jako Załącznik nr 4 do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty cenowej.

Dokument nr: RSID.7011.7.2.2021

Składanie ofert:
Termin złożenia oferty: do dnia 12.08.2021r

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: zgodnie z warunkami umowy do dnia 30 listopada 2021r. (w tym terminie złożenie wniosku do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, celem uzyskania potwierdzenia zgłoszenia robót lub decyzji o pozwoleniu na budowę)

Wymagania:
IV. Kryteria oceny ofert:
Kryteria oceny oferty - 100% cena
Najkorzystniejszą ofertę stanowi oferta z najniższą ceną brutto.
W cenie każdej z ofert należy uwzględnić koszty:
- uzyskania map niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej,
- wszystkich uzgodnień, opinii rzeczoznawców, decyzji i pozwoleń wymaganych przepisami prawa polskiego, w tym również uzgodnień branżowych niezbędnych do uzyskania pozytywnej opinii właściwych organów administracji, do wydania pozwolenia na budowę lub potwierdzenia zgłoszenia robót budowlanych.
Szczegółowy zakres usług projektowych i zobowiązań projektanta zawarto w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
V. Kwalifikacja osób biorących udział w realizacji zamówienia:
Dokumentacja projektowa winna być sporządzona przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do zakresu prac. Zatem Zamawiający żąda, aby Projektant dysponował osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania przedmiotowego zakresu.
Uzyskanie pozwolenia na budowę lub potwierdzenia zgłoszenia robót jest po stronie Projektanta.
VI. Istotne postanowienia umowy:
Postanowienia umowy zawarto w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
VII. Warunki udziału w zamówieniu:
1. Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę cenową i nie może zmienić jej treści w okresie trwania procedury zapytania o cenę.
2. Oferta cenowa musi zostać przedłożona na formularzu ofertowym.
VIII. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
IX. Wykaz wymaganych dokumentów:
a) Formularz Ofertowy
b) Oświadczenie

Kontakt:
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Projektantami jest Wioletta Tyma- inspektor w Wydz. RSID tel. 41/370 52 58.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.