Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sieci wodociągowej

Przedmiot:

Budowa sieci wodociągowej

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Świątniki Górne
ul. K. Bruchnalskiego 36
32-040 Świątniki Górne
powiat: krakowski
Telefon: 12 270 40 30
Województwo: małopolskie
Miasto: Świątniki Górne
Wadium: 5 000,00 zł
Nr telefonu: Telefon: 12 270 40 3
Termin składania ofert: 2021-08-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM :
,,Budowa sieci wodociągowej w rejonie Ul. Paryskiej w m. Ochojno
na terenie Gminy Świątniki Górne"
3.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj" inwestycji pod nazwą ,,Budowa sieci wodociągowej w rejonie Ul. Paryskiej w m. Ochojno na terenie Gminy Świątniki Górne".

Dokument nr: IS.271.2.4.2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 23.08.2021 o godz. 10:30.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. W przypadku awarii miniportalu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

Specyfikacja:
Dokumenty te są zamieszczone na : stronie internetowej Gminy Świątniki Górne (www.swiatniki-gorne.pl) -> BIP -> Zamówienia publiczne i ogłoszenia -> Ogłoszenia o zamówieniu -> 2021 -> Budowa sieci wodociągowej w rejonie Ul. Paryskiej w m. Ochojno na terenie Gminy Świątniki Górne.

Składanie ofert:
8.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć w terminie do dnia 23.08.2021 do godz. 10:00.

Numer iD na miniPortalu: ac377558-0ca3-44a8-a681-db29bfd36913

Miejsce i termin realizacji:
5.Termin realizacji przedmiotu zamówienia : do 31.10.2022 r.

Wymagania:
4.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, projektowanych postanowieniach umowy, opisie przedmiotu umowy, które należy traktować jako dokumenty uzupełniające się.
Warunki udziału w postępowaniu określono w Rozdziale 6 SWZ.
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia oraz inne dokumenty wyszczególniono w Rozdziale 8 SWZ.
6.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
7.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1) Cena - 60%

2) Okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane - 40 %
10.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 Regulaminu.

Uwagi:
Świątniki Górne, 26 lipca 2021 r.
9. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez 60 kolejnych dni począwszy od dnia składania ofert włącznie.
11.Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Poddziałanie 7.2 Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Operacje typu ,,Gospodarka wodno-ściekowa".
Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00075-65150-UM0600163/19 z dnia 1 kwietnia 2021 r.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.