Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
576z dziś
5052z ostatnich 7 dni
19032z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków i skwerów

Przedmiot:

Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków i skwerów

Data zamieszczenia: 2021-07-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa w ramach którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ul. Hoża 13 a
00-528 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 222774200, Faks: +48 222774201
zamowienia@zzw.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: +48 222774200,
Termin składania ofert: 2021-08-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie parków i skwerów na terenie m.st. Warszawa

Numer referencyjny: 73/PN/2021
II.1.2)Główny kod CPV
77313000 Usługi utrzymania parków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w standardach jakościowych wykonania prac stanowiących załącznik nr 1A-E do SWZ, w pracach przy drzewach stanowiących załącznik nr 4 do umowy (część I-IV) oraz w kosztorysie stanowiącym załącznik nr 7A-E do SWZ.

Mapa z lokalizacją terenu objętego przedmiotem zamówienia dla części I-IV przedstawiona jest w formie cyfrowej i znajduje się pod linkiem https://um-warszawa.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e2b0338c4418495b90f80afb8d08062b.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Zamawiający zgodnie z art. 134 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp. określa maksymalną liczbę części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy w maksymalnie 2 częściach zamówienia z zakresu części I-IV oraz na część V.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I - Park Ujazdowski wraz terenem zieleni wokół fontanny na Pl. na Rozdrożu /5,35 ha/

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77313000 Usługi utrzymania parków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w standardach jakościowych wykonania prac stanowiących załącznik nr 1A do SWZ, w pracach przy drzewach stanowiących załącznik nr 4 do umowy (część I) oraz w kosztorysie stanowiącym załącznik nr 7A do SWZ.

Mapa z lokalizacją terenu objętego przedmiotem zamówienia dla części I przedstawiona jest w formie cyfrowej i znajduje się pod linkiem https://um-warszawa.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e2b0338c4418495b90f80afb8d08062b.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2021
Koniec: 30/11/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w trakcie realizacji Umowy z opcji, o której mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którą Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem realizację zamówienia polegającego na wykonaniu:

1.1. dodatkowych prac pielęgnacyjnych drzew i usunięcia drzew w ilości 50 %;

1.2. dodatkowego 2 krotnego koszenia trawników.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do wartości 100 % zamówienia podstawowego.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II - Ogród Krasińskich /pow. 9,57 ha/

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77313000 Usługi utrzymania parków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w standardach jakościowych wykonania prac stanowiących załącznik nr 1B do SWZ, w pracach przy drzewach stanowiących załącznik nr 4 do UMOWY (część II) oraz w kosztorysie stanowiącym załącznik nr 7B do SWZ.

Mapa z lokalizacją terenu objętego przedmiotem zamówienia dla części II przedstawiona jest w formie cyfrowej i znajduje się pod linkiem https://um-warszawa.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e2b0338c4418495b90f80afb8d08062b.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2021
Koniec: 30/11/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w trakcie realizacji Umowy z opcji, o której mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którą Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem realizację zamówienia polegającego na wykonaniu:

1.1. dodatkowych prac pielęgnacyjnych drzew i usunięcia drzew w ilości 50 %;

1.2. dodatkowego 2 krotnego koszenia trawników.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do wartości 100 % zamówienia podstawowego.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część III - parki i skwery dzielnicy Śródmieście i /obszar I pow. 47,74 ha/

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77313000 Usługi utrzymania parków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w standardach jakościowych wykonania prac stanowiących załącznik nr 1C do SWZ, w pracach przy drzewach stanowiących załącznik nr 4 do UMOWY (część III) oraz w kosztorysie stanowiącym załącznik nr 7C do SWZ.

Mapa z lokalizacją terenu objętego przedmiotem zamówienia dla części III przedstawiona jest w formie cyfrowej i znajduje się pod linkiem https://um-warszawa.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e2b0338c4418495b90f80afb8d08062b.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2021
Koniec: 30/11/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w trakcie realizacji Umowy z opcji, o której mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którą Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem realizację zamówienia polegającego na wykonaniu:

1.1. dodatkowych prac pielęgnacyjnych drzew i usunięcia drzew w ilości 50 %;

1.2. dodatkowego 2 krotnego koszenia trawników.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do wartości 100 % zamówienia podstawowego.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część IV - parki i skwery dzielnicy Śródmieście /obszar II pow. 55,28 ha/

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77313000 Usługi utrzymania parków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w standardach jakościowych wykonania prac stanowiących załącznik nr 1D do SWZ, w pracach przy drzewach stanowiących załącznik nr 4 do UMOWY (część IV) oraz w kosztorysie stanowiącym załącznik nr 7D do SWZ.

Mapa z lokalizacją terenu objętego przedmiotem zamówienia dla części IV przedstawiona jest w formie cyfrowej i znajduje się pod linkiem https://um-warszawa.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e2b0338c4418495b90f80afb8d08062b.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2021
Koniec: 30/11/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w trakcie realizacji Umowy z opcji, o której mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którą Zamawiający może zlecić Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem realizację zamówienia polegającego na wykonaniu:

1.1. dodatkowych prac pielęgnacyjnych drzew i usunięcia drzew w ilości 50 %;

1.2. dodatkowego 2 krotnego koszenia trawników.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do wartości 100 % zamówienia podstawowego.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część V - Teren nad Kanałem Żerańskim /pow. 12,39 ha/

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77313000 Usługi utrzymania parków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w standardach jakościowych wykonania prac stanowiących załącznik nr 1E do SWZ oraz w kosztorysie stanowiącym załącznik nr 7E do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2021
Koniec: 30/11/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do wartości 100 % zamówienia podstawowego.

CPV: 77313000

Dokument nr: 380600-2021, 73/PN/2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 24/08/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert, w siedzibie Zamawiającego - Ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, pok. 16

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zzw.waw.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-powyzej-130-000/73-pn-2021/?b=94

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Warszawa

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/07/2021

Kontakt:
Miasto Stołeczne Warszawa w ramach którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252248481
ul. Hoża 13 a
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
00-528
Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Mycko
E-mail: zamowienia@zzw.waw.pl
Tel.: +48 222774200
Faks: +48 222774201

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.