Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana wyłączników

Przedmiot:

Wymiana wyłączników

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polskie Siecie Elektroenergetyczne SA
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna
powiat: piaseczyński
beata.olszewska@pse.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Konstancin-Jeziorna
Wadium: w uwagach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-09-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wymiana wyłączników

Numer referencyjny: 2021/WNP-0077-BO-RAD
II.1.2)Główny kod CPV
71314100 Usługi elektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wymianie wyłączników wraz z konstrukcjami wsporczymi, fundamentami oraz obwodami wtórnymi, dostosowaniem układów EAZ, sygnalizacji, rejestracji zakłóceń, blokad, SSiN, zasilania napędów, obwodów okrężnych, oszynowania aparatury pierwotnej oraz okablowania wewnętrznego szafek kablowych w części objętej zadaniem.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wymiana wyłączników

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71314100 Usługi elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar eksploatacyjny PSE S.A. w Poznaniu

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wymianie wyłączników wraz z konstrukcjami wsporczymi, fundamentami oraz obwodami wtórnymi, dostosowaniem układów EAZ, sygnalizacji, rejestracji zakłóceń, blokad, SSiN, zasilania napędów, obwodów okrężnych, oszynowania aparatury pierwotnej oraz okablowania wewnętrznego szafek kablowych w części objętej zadaniem.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SWZ oraz części IV SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wymiana wyłączników

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71314100 Usługi elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar eksploatacyjny PSE S.A. w Radomiu

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wymianie wyłączników wraz z konstrukcjami wsporczymi, fundamentami oraz obwodami wtórnymi, dostosowaniem układów EAZ, sygnalizacji, rejestracji zakłóceń, blokad, SSiN, zasilania napędów, obwodów okrężnych, oszynowania aparatury pierwotnej oraz okablowania wewnętrznego szafek kablowych w części objętej zadaniem.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SWZ oraz części IV SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wymiana wyłączników

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71314100 Usługi elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar eksploatacyjny PSE S.A. w Katowicach

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wymianie wyłączników wraz z konstrukcjami wsporczymi, fundamentami oraz obwodami wtórnymi, dostosowaniem układów EAZ, sygnalizacji, rejestracji zakłóceń, blokad, SSiN, zasilania napędów, obwodów okrężnych, oszynowania aparatury pierwotnej oraz okablowania wewnętrznego szafek kablowych w części objętej zadaniem.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SWZ oraz części IV SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wymiana wyłączników

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71314100 Usługi elektryczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar eksploatacyjny PSE S.A. w Bydgoszczy

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wymianie wyłączników wraz z konstrukcjami wsporczymi, fundamentami oraz obwodami wtórnymi, dostosowaniem układów EAZ, sygnalizacji, rejestracji zakłóceń, blokad, SSiN, zasilania napędów, obwodów okrężnych, oszynowania aparatury pierwotnej oraz okablowania wewnętrznego szafek kablowych w części objętej zadaniem.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SWZ oraz części IV SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 71314100

Dokument nr: 384142-2021, 2021/WNP-0077-BO-RAD

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 02/09/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej znajdującej się na stronie internetowej Zamawiającego, tj. https://przetargi.pse.pl/. Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych otwarcie ofert nie jest jawne.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://przetargi.pse.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/09/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar eksploatacyjny PSE S.A. w Poznaniu

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar eksploatacyjny PSE S.A. w Radomiu

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar eksploatacyjny PSE S.A. w Katowicach

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar eksploatacyjny PSE S.A. w Bydgoszczy

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Wymogi w tym zakresie zostały określone w SWZ dostępnej pod adresem https://przetargi.pse.pl/.

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/07/2021

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

a) pakiet I - 80 000,00 PLN;

b) pakiet II - 170 000,00 PLN;

c) pakiet III - 160 000,00 PLN;

d) pakiet IV - 10 000,00 PLN.

Kontakt:
Polskie Siecie Elektroenergetyczne SA
ul. Warszawska 165
Konstancin-Jeziorna
Kod NUTS: PL Polska
05-520
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Olszewska
E-mail: beata.olszewska@pse.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.