Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót renowacyjnych

Przedmiot:

Wykonanie robót renowacyjnych

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Paczkowie
Rynek 1
48-370 Paczków
powiat: nyski
77 431 67 91 wew. 111, 77 544 90 04
Województwo: opolskie
Miasto: Paczków
Wadium: ---
Nr telefonu: 77 431 67 91 wew. 11
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Rodzaj zamówienia: |3 roboty budowlane, O dostawy, usługi.
3. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie robót renowacyjnych murów obronnych oraz wieży Bramy Kłodzkiej i wieży Bramy Nyskiej, stanowiących element zabytkowego, średniowiecznego zespołu murów miejskich miasta Paczkowa, wynikających z zaleceń wykonanej kontroli rocznej 2021 stanu technicznego elementów obiektu budowlanego.
3.1. Zakres prac obejmuje :
Mury miejskie:
1. Zbicie i uzupełnienie miejscowo odparzonych tynków,
2. Uzupełnienie miejscowo brakujących elementów kamiennych i spoin,
3. Uzupełnienie brakujących cegieł i spoin,
4. Założenie plomb kontrolnych w celu monitorowania wielkości pęknięć.
5. Wykonanie naprawy podstawy betonowej baszty.
ó.Usunięcie porostów i oczyszczenie tynków, usunięcie graffiti, usunięcie samosiejek. 7. Wykonanie korekty gałęzi drzew przylegających do murów - cięcia pielęgnacyjne. Wieża Bramy Kłodzkiej:
1. Odbicie i uzupełnienie miejscowo odspojonych tynków,
2. Oczyszczenie tynków i usunięcie porostów,
3. Oczyszczenie tynków z graffiti,
4. Odnowienie powłok malarskich drewnianych elementów wykusza,
5. Uzupełnienie uszkodzonej dachówki. Wieża Bramy Nyskiej:
1. Wypełnienie szczelin żywicą,
2. Założenie plomb kontrolnych w celu monitorowania wielkości pęknięcia.
3.2. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia prac na substancji zabytkowej oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń ,w tym Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Otwarcie ofert: Urząd Miejski, Rynek 1, 48-370 Paczków pok. nr 2 dnia 06.08.2021r. godz. 10:15

Składanie ofert:
Zamkniętą kopertę (paczkę) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski, Rynek 1, 48-370 Paczków pok. nr 11 do dnia 06.08.2021 r. godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia: 12.11.2021 r.

Wymagania:
6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
[XI najniższa cena lub
? cena oraz inne dodatkowe kryteria i ich znaczenie
Kryteria: Znaczenie:
1. Cena 100%
7. Oznaczenie oferty : ,, Oferta na wykonanie naprawy murów obronnych wraz z basztami."
10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: -posiadają wiedzę i doświadczenie w w/w zakresie prac; -posiadają uprawnienia w zakresie koniecznym do realizacji zadania.
11. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ,,Formularz oferty". Oferta musi zawierać cenę ofertową wykonania usługi. Cena winna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zadania.
Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty:
- oświadczenie, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
Stosownie do zapisu art. 4 pkt 8 w prowadzonym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.l 129 ). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu zamówienia oraz zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty.

Kontakt:
5. Osoba(y) upoważniona(e) do kontaktów:
..................Sebastian Komaś,.............................
Imię i nazwisko Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 48-370 Paczków, pok. nr 2, tel. (77) 431 67 91 wew. 111, w godz. 7:00 - 15:00.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.