Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4476z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Koszenie kosiarką bijakową

Przedmiot:

Koszenie kosiarką bijakową

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Gromnik
ul. Generała Andersa 1
33-180 Gromnik
powiat: tarnowski
tel.: +48 14 65 14 205 fax: +48 14 65 15 081,
gromnik@krakow.lasy.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Gromnik
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48 14 65 14 2
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2.Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest; koszenie kosiarką bijakową na wysięgniku o szer. bębna
roboczego 120-140 cm , poboczy dróg leśnych obustronnie na całej szerokości , skarpy
schodzącej do rowu i przeciwskarpy przy drogach leśnych i w obrębie zjazdów z dróg
leśnych na szlaki zrywkowe i składy na drewno, oraz wykaszarkami w obrębie rogatek,
wlotów i wylotów przepustów oraz barier drogowych w leśnictwach; Bogoniowice, Kąśna
Górna, Bieśnik, Pleśna, Skrzyszów, Bistuszowa, Zalasowa, Burzyn -ogółem długość dróg
58,51 km.
2)Szczegółowy opis w załączonej SZ.

Dokument nr: SA.270.18.2021

Otwarcie ofert: o Otwarcie ofert nastąpi w świetlicy nadleśnictwa w dniu 05.08.2021r. o godz. 930

Składanie ofert:
Ofertę sporządzoną w formie pisemnej, zawierającą pełne dane Wykonawcy, wymagane
oświadczenia/dokumenty oraz oferowaną cenę za realizację przedmiotu zamówienia należy
złożyć do dnia 05.08.2021r. do godz. 9?? w sekretariacie Nadleśnictwa Gromnik ul.
Generała Andersa 1 33-180 Gromnik. Ofertę można złożyć w formie pisemnej lub
elektronicznej przesłanej na adres gromnik@krakow.lasy.gov.pl (plik z ofertą powinien
zostać zabezpieczony hasłem, które należy przesłać osobnym mailem)- kopertę lub e-maila
należy oznakować zapisem:
Oferta na; ,,Koszenie poboczy oraz skarp przy drogach leśnych w leśnictwach
Nadleśnictwa Gromnik ,,

Miejsce i termin realizacji:
6.Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą:
1) Termin rozpoczęcia prac ustala się od dnia podpisania umowy w/g zleceń
Zamawiającego , a termin zakończenia do 10.09.2021r

Wymagania:
3)Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
3.Opis wymagań:
1) Opis sposobu obliczenia ceny.
Cenę należy podać ogółem netto/brutto za koszenie kosiarką bijakową na wysięgniku o
szer. bębna roboczego 120-140 cm , poboczy dróg leśnych obustronnie na całej szerokości ,
skarpy schodzącej do rowu i przeciwskarpy przy drogach leśnych i w obrębie zjazdów z dróg
leśnych na szlaki zrywkowe i składy na drewno, oraz wykaszarkami w obrębie rogatek,
wlotów i wylotów przepustów oraz barier drogowych w leśnictwach; Bogoniowice, Kąśna
Górna, Bieśnik, Pleśna, Skrzyszów, Bistuszowa, Zalasowa, Burzyn -ogółem długość dróg
58,51 km.
4.Wykaz dokumentów:
Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
1) oświadczenie Wykonawcy ( załącznik nr 1 )
2) zaakceptowany/podpisany wzór umowy (załącznik nr. 2)
3) wypełniony formularz ,,Oferta" (załącznik nr. 3)
5.Kryteria oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
Znaczeniem - 100% - cena oferty brutto
2)Wykonawca jest związany z ofertą do dnia 10.08.2021r.
o Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy. Oferta elektroniczna musi być podpisana kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
8.Wymagania dotyczące należytego wykonania umowy:
Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości 10% ceny ofertowej brutto.
10. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu stanowiącego
załącznik do Zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Gromnik nr.20 z dnia
06.04.2021r.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.