Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
520z dziś
4996z ostatnich 7 dni
18976z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa instalacji CO

Przedmiot:

Przebudowa instalacji CO

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Miechów
os. Kolejowe 54a
32-200 Miechów
powiat: miechowski
tel.: +48 41 382-50-00, fax: +48 41 382-50-02
miechow@krakow.lasy.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Miechów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: +48 41 382-50-
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia pn: ,,Przebudowa instalacji CO w Leśniczówce Trzyciąż".
Zakres prac:
1. Roboty budowlane instalacyjne - przebudowa instalacji CO w budynku leśniczówki Trzyciąż
w miejscowości Zagórowa 71, gmina Trzyciąż,
2. Wymiana kotła CO na paliwo stałe na kocioł na PELLET np. typ DEFRO GAMMA
o mocy 15kW wraz z osprzętem i AKPiA
3. Montaż pogrzewacza CWU o poj. 300dm3 (pionowy) wraz z osprzętem
4. Montaż wkładu kominowego ze stali kwasoodpornej,
5. Przebudowa instalacji CO i CWU z dostosowaniem do istniejących instalacji CO i CWU
6. Montaż drzwi p.poż EI30 - 1szt.

Dokument nr: SA.270.1.7.2021

Otwarcie ofert: 4. Otwarcie i ocena złożonych ofert zostanie dokonana w dniu 02.08.2021 r. po godz. 09:15.

Składanie ofert:
3. Oferty należy złożyć / przesłać w terminie do dnia 02.08.2021 r. do godz. 09:00.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Termin rozpoczęcia - niezwłocznie po podpisaniu umowy,
Termin zakończenia: 15.10.2021 r.

Wymagania:
INFORMACJE DODATKOWE
a) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
b) Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji w budynku leśniczówki Trzyciąż
w miejscowości Zagórowa, gmina Trzyciąż po uprzednim uzgodnieniu wizyty w Leśniczym
Panem Januszem Hajdułą. tel. kom. 502-395-738 w celu rzetelnego określenia zakresu prac
i przygotowania oferty na całość robót instalacyjnych.
c) Zaproszenie do składania ofert nie stanowi postępowania o zamówienie publiczne
w świetle ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych.
d) Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, bez podawania
przyczyny.
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
? Ofertę należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Zamawiającego (e-mail
Zamawiającego: miechow@krakow.lasy.gov.pl) Nadleśnictwa Miechów, os. Kolejowe 54A,
32-20 Miechów z tytułem: OFERTA - ,,Przebudowa instalacji CO w Leśniczówce Trzyciąż"
nie otwierać do dnia 02.08.2021 r do godz. 09:15.
? Oferta winna posiadać datę sporządzenia,
? Oferta powinna zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP i e-mail oferenta.
2
? Oferta powinna być podpisana czytelnie przez wykonawcę (Zamawiający dopuszcza
podpisanie oferty przez oferenta elektronicznie),
? Oferta powinna zawierać oferowaną cenę netto i brutto za całość zamówienia.
? Oferta powinna zawierać termin wykonania robót,
? Oferta powinna zawierać okres udzielonej gwarancji.
V. DO OFERTY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ NASTĘPUJĄCE PODPISANE I WYPEŁNIONE ZAŁĄCZNIKI:
1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku przesłanek do odrzucenia z udziału w postepowaniu.
4. Załącznik nr 4 - Parafowany wzór umowy.
5. Załącznik nr 5 - Informacja RODO
VI. MIEJSCE, TERMIN I WYMOGI SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę w formie tradycyjnej należy przesłać na adres zamawiającego: Nadleśnictwo Miechów,
os. Kolejowe 54A, 32-20 Miechów.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania oferty w formie elektronicznej (oferta winna
spełniać warunek podpisania jej wraz załącznikami przez Oferenta kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem osobistym) na adres email Zamawiającego:
miechow@krakow.lasy.gov.pl z tytułem wiadomości: OFERTA na ,,Przebudowa instalacji CO
w Leśniczówce Trzyciąż" - nie otwierać do dnia 02.08.2021 r. do godz. 09:15.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
VII. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%
VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi oferenta/oferentów telefonicznie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na podstawie danych wskazanych w formularzu ofertowym.

Uwagi:
Miechów, 27.07.2021 r.

Kontakt:
e) Osoba do kontaktu: Janusz Kustosz - starszy specjalista ds. inwestycji remontów,
tel. 41 382-50-00, tel. kom. 510-068-088, e-mail: janusz.kustosz@krakow.lasy.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.