Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Śląska
Akademicka 2A
44-100 Gliwice
powiat: Gliwice
(32) 237-13-34, 237-13-35
IA1@polsl.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: (32) 237-13-34, 237-
Termin składania ofert: 2021-08-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana pionów instalacji centralnego ogrzewania. Oznaczenie sprawy: IA1/B/21/59/HP
Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1:
Wymiana pionów instalacji c.o. zasilanych z węzła wymiennikowego nr 2
oraz fragmentów rozprowadzeń
W zakres robót wchodzą:
a) roboty demontażowe istniejących fragmentów instalacji (rurociągi, grzejniki, armatura),
b) wykonanie nowych pionów z rur miedzianych, montaż grzejników konwektorowo -
płytowych, armatury (zawory grzejnikowe termostatyczne, zawory grzejnikowe odcinające powrotne, zawory podpionowe),
c) wymiana fragmentów rurociągów rozprowadzających z rur stalowych,
d) badanie szczelności instalacji,
e) roboty ogólnobudowlane towarzyszące (m.in. malowanie, uzupełnianie tynków, wykucie bruzd, przebicia w ścianach itp.).

Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CZĘŚĆ 2:
Wymiana pionów instalacji c.o. zasilanych z węzła wymiennikowego nr 3
W zakres robót wchodzą:
a) roboty demontażowe istniejących fragmentów instalacji (rurociągi, grzejniki, armatura),
b) wykonanie nowych pionów z rur miedzianych, montaż grzejników konwektorowo -
płytowych, armatury (zawory grzejnikowe termostatyczne, zawory grzejnikowe odcinające
powrotne, zawory podpionowe),
c) wymiana fragmentów rurociągów rozprowadzających z rur stalowych,
d) badanie szczelności instalacji,
e) roboty ogólnobudowlane towarzyszące (m.in. malowanie, uzupełnianie tynków, wykucie
bruzd, przebicia w ścianach itp.).

Kod CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV: 45331100-7

Dokument nr: 2021/BZP 00129203, IA1/B/21/59/HP

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-13 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://www.administracja.polsl.pl/zamowienia
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Przetargowej Politechniki Śląskiej: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/ oraz poczty elektronicznej: IA1@polsl.pl. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
b) Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej ma dostęp do możliwości złożenia i wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym
w pozostałych obszarach.
c) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w zakładce ,,Instrukcje" na Platformie Przetargowej.
d) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy Przetargowej wynosi 150 MB.
e) Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych na Platformę Przetargową jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, zawiadomienia, dokumentu lub oświadczenia przez Wykonawcę.
f) Wykonawca może również przekazać ww. zawiadomienie, dokument lub oświadczenie (nie dotyczy oferty) na adres poczty elektronicznej Zamawiającego. Wykonawca, przekazując ww. zawiadomienie, dokument lub oświadczenie, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości. Za datę przekazania zawiadomienia, dokumentu lub oświadczenia przyjmuje się datę otrzymania potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej ww. pliki/ załączniki z serwera pocztowego Zamawiającego. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej Zamawiającego wynosi 10 MB.
g) Zastrzega się, że Zamawiający i Wykonawca w trakcie prowadzenia postępowania oraz realizacji umowy, na każdym jej etapie oraz w każdej formie komunikują się w języku polskim, przy czym dopuszcza się używanie w oświadczeniach, ofertach oraz innych dokumentach określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia
7 października 1999 roku o języku polskim.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-13 11:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w postępowaniu wyłącznie za pośrednictwem Platformy Przetargowej: https://polsl.logintrade.net/rejestracja/, zgodnie z treścią instrukcji pn. Udział w trybie podstawowym bez negocjacji, znajdującą się w zakładce ,,Instrukcje" na ww. Platformie. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.