Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa oraz wdrożenie sprzętu i oprogramowania do wideokonferencji, wyposażenia audio,...

Przedmiot:

Dostawa oraz wdrożenie sprzętu i oprogramowania do wideokonferencji, wyposażenia audio, wideo oraz systemu dyskusyjnego, a także udzielenie gwarancji jakości i wsparcia technicznego

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY w Warszawie
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
powiat: Warszawa
, Faks: +48 226301609
przetargi@mi.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 28 000,00 PLN
Nr telefonu: , Faks: +48 22630160
Termin składania ofert: 2021-08-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA oraz wdrożenie sprzętu i oprogramowania do wideokonferencji, wyposażenia audio, wideo oraz systemu dyskusyjnego, a także udzielenie gwarancji jakości i wsparcia technicznego

Numer referencyjny: BDG-5.2510.11.2021.PZ
II.1.2)Główny kod CPV
32232000 Sprzęt wideokonferencyjny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie sprzętu i oprogramowania do wideokonferencji, wyposażenia audio, wideo oraz systemu dyskusyjnego, a także udzielenie gwarancji jakości i wsparcia technicznego na oferowane rozwiązanie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 949 778.11 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32322000 Urządzenia multimedialne
51313000 Usługi instalowania urządzeń dźwiękowych
51314000 Usługi instalowania urządzeń wideo
51340000 Usługi instalowania urządzeń telefonicznych
51612000 Usługi instalowania urządzeń do przetwarzania informacji
71356300 Usługi wsparcia technicznego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ministerstwo Infrastruktury, Ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie sprzętu i oprogramowania do wideokonferencji, wyposażenia audio, wideo oraz systemu dyskusyjnego, a także udzielenie gwarancji jakości i wsparcia technicznego na oferowane rozwiązanie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: czas realizacji zgłoszenia gwarancyjnego / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 25
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wyjaśnienie do pkt II.2.7.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w zakresie:

1. dostawy, wdrożenia sprzętu oraz wymaganego oprogramowania w terminie 25 dni roboczych od dnia zawarcia umowy;

2. usługi wsparcia technicznego w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

CPV: 32232000, 32322000, 51313000, 51314000, 51340000, 51612000, 71356300

Dokument nr: 382163-2021, BDG-5.2510.11.2021.PZ

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 27/08/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP, zaś miniPortal jest miejscem, w którym wykonawca znajdzie opublikowany przez zamawiającego formularz postępowania oraz może zaszyfrować ofertę. Cały proces szyfrowania odbywa się na stronie (miniPortal.uzp.gov.pl).

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ministerstwo Infrastruktury, Ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/07/2021

Kontakt:
Ministerstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6
Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
00-928
Polska
E-mail: przetargi@mi.gov.pl
Faks: +48 226301609

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.