Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
307z dziś
4868z ostatnich 7 dni
18224z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont mieszkania wspomaganego/wspieranego dla osób niesamodzielnych

Przedmiot:

Remont mieszkania wspomaganego/wspieranego dla osób niesamodzielnych

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PACZKOWIE
WOJSKA POLSKIEGO 32A
48-370 PACZKÓW
powiat: nyski
Telefon: (77) 431 62 09 Faks: (77) 431 62 09 wew. 25, tel. (77) 431 62 09
Województwo: opolskie
Miasto: PACZKÓW
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: (77) 431 62
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI
NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 130 000 zł
2. Rodzaj zamówienia: x roboty budowlane, dostawy, usługi.
3. Przedmiot zamówienia:
,,Remont mieszkania wspomaganego/wspieranego dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych i niepełnosprawnych w Paczkowie przy ulicy Staszica 8".
Przedmiot zamówienia obejmuje remont lokalu mieszkalnego znajdującego się na parterze budynku położonego przy ulicy Staszica 8 w Paczkowie o powierzchni 32,19m2. W skład mieszkania wchodzi pokój o powierzchni 19,84 m2, kuchnia o powierzchni 9,35m2 oraz pomieszczenie o powierzchni 3m2, które zostanie zaadoptowane z obecnego pomieszczenia WC znajdującego się na korytarzu na łazienkę. Mieszkanie należy dostosować do pobytu stałego osób niesamodzielnych, w szczególności osób starszych i osób z niepełnosprawościami (różne typy niepełnosprawności).
Lokal wymaga remontu w zakresie:
- wymiany instalacji elektrycznej,
- wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- wymiany instalacji ogrzewania (gazowego),
- wykonanie łazienki (adaptacja WC) biały montaż i kuchni biały montaż,
- wymiany podłogi w pokoju i wykonanie nowej podłogi w kuchni i łazience
- naprawy i malowania tynków ścian i sufitów (gładzie, malowanie, położenie płytek ceramicznych),
- wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
- zakup i montaż opraw oświetleniowych.
Podczas remontu w lokalu należy znieść bariery architektoniczne w celu dostosowania mieszkania do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Zamawiający zaleca dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej na miejscu inwestycji w celu szczegółowego określenia robót do wykonania w ramach niniejszego zamówienia - dołączony przedmiar robot ma charakter pomocniczy.
Remont mieszkania wspomaganego/wspieranego będzie realizowany w ramach projektu ,,NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokument nr: OPS.252.4. 2021

Otwarcie ofert: 9. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Ośrodek Pomocy Społecznej, Wojska Polskiego 32a, 48-370 Paczków, sekretariat, dnia 04.08.2021 godz. 14.15

Składanie ofert:
8. Miejsce, termin oraz sposób składania ofert:
Zamkniętą kopertę (paczkę) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej, Wojska Polskiego 32a, 48-370 Paczków, sekretariat, dnia 04.08.2021 godz. 14.00

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia: do 30 września 2021 r.

Wymagania:
6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
najniższa cena
lub x cena oraz inne dodatkowe kryteria i ich znaczenie
Kryteria: Znaczenie:
1. Cena 70 %
2. Gwarancja 30%
W przypadku kryterium ,,Gwarancja" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z poniższego:
30 pkt - 3 lata
20 pkt - 2 lata
10 pkt - 1 rok
0 pkt - poniżej roku
7. Oznaczenie oferty: ,,Oferta na remont mieszkania wspomaganego/wspieranego dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych i niepełnosprawnych w Paczkowie przy ulicy Staszica 8"."
10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
-posiadają wiedzę i doświadczenie w w/w zakresie prac.
-posiadają uprawnienia w zakresie koniecznym do realizacji zadania.
11. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ,,Treść oferty". Oferta musi zawierać cenę ofertową wykonania usługi. Cena winna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem dokumentacji i uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień do wykonania zadania.
Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty:
- oświadczenie, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia
Stosownie do zapisu art. 4 pkt 8 w prowadzonym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu zamówienia oraz zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty.

Kontakt:
5. Osoba(y) upoważniona(e) do kontaktów:
Monika Majkowska, Gwidon Gulanowski
Imię i nazwisko:
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wojska Polskiego 32a, 48-370 Paczków, tel. (77) 431 62 09 w godz. 08:00 - 14:00.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.