Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów/środków chemicznych

Przedmiot:

Dostawa materiałów/środków chemicznych

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: ALEKSANDER BEDNAREK "ALBED" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
Syrenki 6/6
91-496 Łódź
powiat: Łódź
601222274
alex1bed@gmail.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61629
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: 601222274
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe nr 20/UE/NCBiR na dostawę materiałów/środków chemicznych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych
Powstaje w kontekście projektu
POIR.01.01.01-00-0795/20 - Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem laminatu o wysokim komforcie fizjologicznym

Część 1
Pozycja I.

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Materiały/środki chemiczne do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, według poniższej specyfikacji:
Pozycja: / Przedmiot zamówienia: / Ilość:
1. / Antypiren Polifosforan melaminy / 1551 kg
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent, rodzaj czy inne specyficzne pochodzenie należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty, rodzaje czy pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Wszelkie wskazanie określonego typu należy traktować jako przykładowe i pomocnicze.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pozycje zamówienia.
Nie jest możliwe składanie ofert wariantowych.

Część 2
Pozycja II.

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Materiały/środki chemiczne do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, według poniższej specyfikacji:
Pozycja: /Przedmiot zamówienia: / Ilość:
2. / Środek hydrofobowy:
2.1 Środek zawierający dodecylodimetyloaminę oraz kopolimer akrylowo-styrenowy jako środek wiążący.
2.2 Środek hydrofobowy na bazie fluorokarbonu oraz zawierający kationowy booster na bazie izocjanianów blokowanych.
2.3 Fluorowęglowodór.
/ 349 kg
W tym:
2.1 - w ilości 116 kg
2.2 - w ilości 116 kg
2.3 - w ilości 117 kg
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent, rodzaj czy inne specyficzne pochodzenie należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty, rodzaje czy pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Wszelkie wskazanie określonego typu należy traktować jako przykładowe i pomocnicze.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pozycje zamówienia.
Nie jest możliwe składanie ofert wariantowych.

Część 3
Pozycja III.

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Materiały/środki chemiczne do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, według poniższej specyfikacji:
Pozycja: / Przedmiot zamówienia: / Ilość:
3. / Emulgator Niejonowy poliuretan / 154 kg
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent, rodzaj czy inne specyficzne pochodzenie należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty, rodzaje czy pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Wszelkie wskazanie określonego typu należy traktować jako przykładowe i pomocnicze.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pozycje zamówienia.
Nie jest możliwe składanie ofert wariantowych.

Część 4
Pozycja IV.

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Materiały/środki chemiczne do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, według poniższej specyfikacji:
Pozycja: / Przedmiot zamówienia: / Ilość:
4. / Środek klejący o własnościach spieniających Fluoroheksan / 1313 kg
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent, rodzaj czy inne specyficzne pochodzenie należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty, rodzaje czy pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Wszelkie wskazanie określonego typu należy traktować jako przykładowe i pomocnicze.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pozycje zamówienia.
Nie jest możliwe składanie ofert wariantowych.

Część 5
Pozycja V.

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Materiały/środki chemiczne do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, według poniższej specyfikacji:
Pozycja: / Przedmiot zamówienia: / Ilość:
5. / Promotor adhezji
Wodny roztwór zawierający 2-Metylo-2h-izotiazol-3-on ( nr CAS: 2682-20-4) w ilości od 0,025 do 0,1%wag. oraz mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (nr CAS mieszaniny: 55965-84-9) w ilości od 0,0002 do 0,0015%wag
lub
Poli(akrylan butylu-ko-styren)
/ 374 kg
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent, rodzaj czy inne specyficzne pochodzenie należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty, rodzaje czy pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Wszelkie wskazanie określonego typu należy traktować jako przykładowe i pomocnicze.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pozycje zamówienia.
Nie jest możliwe składanie ofert wariantowych.

Część 6
Pozycja VI.

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Materiały/środki chemiczne do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, według poniższej specyfikacji:
Pozycja: / Przedmiot zamówienia: / Ilość:
6. / Mączka keratynowa / 220 kg
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent, rodzaj czy inne specyficzne pochodzenie należy przyjąć, że wskazane znaki towarowe, patenty, rodzaje czy pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Wszelkie wskazanie określonego typu należy traktować jako przykładowe i pomocnicze.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pozycje zamówienia.
Nie jest możliwe składanie ofert wariantowych.

CPV: 24960000-1, 15612300-4

Dokument nr: 2021-1815-61629, 20/UE/NCBiR

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-09

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-08

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź-Bałuty
Miejscowość
Łódź
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2021-12-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Pozycja I.

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź-Bałuty
Miejscowość
Łódź
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2021-12-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Pozycja II.

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź-Bałuty
Miejscowość
Łódź
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2021-12-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Pozycja III.

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź-Bałuty
Miejscowość
Łódź
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2021-12-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Pozycja IV.

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź-Bałuty
Miejscowość
Łódź
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2021-12-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Pozycja V.

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
łódzkie
Powiat
Łódź
Gmina
Łódź-Bałuty
Miejscowość
Łódź
Harmonogram
Etap 1
Koniec realizacji
2021-12-31
Czy występuje płatność częściowa
TAK
Opis
Pozycja VI.

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w poniższym zakresie:
1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
a/ w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na dzień ogłoszenia przetargu,
b/ w przypadku gdy opóźnienie wystąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
2. Zmiana warunków i terminów płatności w następujących przypadkach:
a/ w wyniku zmiany terminu realizacji umowy;
b/ w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
3. Zmiana przepisów prawa w zakresie realizacji przedmiotu umowy i konieczności dostosowania do nich zapisów umowy.
4. Ewidentne omyłki pisarskie.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
TAK
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
VII. Sposób przygotowania ofert:
Oferta powinna być przedstawiona na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 2) w formie pisemnej, w języku polskim i zawierać:
- nazwę, adres, adres email i NIP oferenta (jeśli dotyczy);
- opis przedmiotu zamówienia zgodny z punktem II niniejszego Zapytania;
- co najmniej cenę netto poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia (w przypadku cen podanych w walutach obcych zostaną one przeliczone na PLN po kursie średnim NBP, obowiązującym w dniu oceny ofert);
- datę sporządzenia oferty;
- termin ważności oferty - minimum 30 dni od daty otwarcia ofert;
- termin dostawy - obligatoryjnie nie dłuższy niż do 31-12-2021 r.;
- imię i nazwisko osoby sporządzającej ofertę;
- podpis oferenta;
- podpisane Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego;
- oferty składane drogą mailową muszą być skanem podpisanej wersji papierowej Formularza ofertowego (załącznik nr 2) oraz wypełnionego i podpisanego Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1);
- jest dopuszczalne składanie ofert częściowych na poszczególne pozycje zamówienia.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
III. Warunki udziału w postępowaniu:
III.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy zaakceptowali bez zastrzeżeń wszystkie postanowienia niniejszego zapytania ofertowego.
III.2 Nie jest dopuszczalne składanie ofert przez podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności przez:
a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-28
Data ostatniej zmiany
2021-07-28

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena w PLN [waga: 100%]
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 100 punktów.
Cena najniższa / Cena badana x 100%

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena w PLN [waga: 100%]
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 100 punktów.
Cena najniższa / Cena badana x 100%

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena w PLN [waga: 100%]
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 100 punktów.
Cena najniższa / Cena badana x 100%

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena w PLN [waga: 100%]
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 100 punktów.
Cena najniższa / Cena badana x 100%

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena w PLN [waga: 100%]
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 100 punktów.
Cena najniższa / Cena badana x 100%

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena w PLN [waga: 100%]
Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 100 punktów.
Cena najniższa / Cena badana x 100%

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Aleksander Bednarek
tel.: 601222274
e-mail: alex1bed@gmail.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.