Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Wojska Polska 1
82-300 Elbląg
powiat: Elbląg
556290553
zp@pwsz.elblag.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Elbląg
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 556290553
Termin składania ofert: 2021-08-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy Al Grunwaldzkiej 137
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy Al Grunwaldzkiej 137.
1) Inwestycja obejmuje, nadbudowę, przebudowę segmentu ,,A" obiektu przy Al. Grunwaldzkiej o jedno piętro na potrzeby laboratoriów i pracowni modelowania 3D, montażu, programowania i badania dronów, wytwarzania prototypowych części dronów, robotyki i mechatroniki, Internetu rzeczy, programowania urządzeń mobilnych i eksperymentów z materiałami. Ponadto planuje się wydzielić przestrzeń na aktywności studenckie, prowadzące do nabywania kompetencji społecznych (prace zespołowe, gry strategiczne, miejsce spotkań i dyskusji kół naukowych, zajęcia z zakresu komunikacji społecznych, warsztaty i seminaria studenckie) w ramach przedmiotu Kultura Społeczna i Zawodowa. Cała planowana powierzchnia użytkowa rozbudowy (w tym komunikacja i toalety) wynosi 1 207 m2, w tym planowana powierzchnia dydaktyczna 807,30 m2. Zaprojektowane pomieszczenia są skomunikowane z resztą budynku dwiema klatkami schodowymi i windą dla osób niepełnosprawnych.
2) Przeznaczenie, program użytkowy oraz udział poszczególnych funkcji.
Projektowany budynek użyteczności publicznej z przeznaczeniem na cele uczelni wyższej.
- główna funkcja - laboratoryjno-badawcza i dydaktyczna,
- funkcje pomocnicze - węzły sanitarne, komunikacja, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia pomocnicze.
3) Inwestycja obejmuje roboty budowlane w zakresie przede wszystkim:
a) W ramach prac rozbiórkowych planuje się:
o Na zewnątrz budynku:
- częściową rozbiórkę sieci wodnej, kanalizacyjnej kolidującej z projektowaną rozbudową,
- częściową rozbiórkę nieczynnej sieci eNN kolidującej z projektowaną rozbudową,
- rozbiórki związane z przebudową istniejącego budynku,
- rozbiórkę nawierzchni utwardzonych.
o Wewnątrz budynku:
- rozbiórkę fragmentów ścian i stropów kolidujących z nowym układem funkcjonalno-przestrzennym,
- demontaż okien i drzwi,
- rozbiórkę pokrycia dachu wraz z płytami korytkowymi,
- zmianę posadzki.
b) Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przyjęte w projekcie:
o Fundamenty:
- istniejące ławy fundamentowe żelbetowe,
- projektowane żelbetowe wg projektu konstrukcji.
o Ściany zewnętrzne i wewnętrzne:
- istniejące: ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne w systemie wielkoblokowym ,,cegła żerańska" (elementy szkolne), ściany zewnętrzne docieplone gazobetonem gr.18cm, budynek po termomodernizacji (ocieplony).
- projektowane: ściany fundamentowe z bloczków betonowych typu M lub fragmentami żelbetowe, konstrukcyjne - cegła ceramiczna lub żelbetowe, działowe murowane z cegły dziurawki oraz uzupełnienia ścianek szkieletowych g-k, ściany zewnętrzne- dwuwarstwowe z cegły ceramicznej gr. 25cm ocieplonej styropianem gr. 20 cm metodą lekką mokrą
c) Słupy: projektowane słupy żelbetowe monolityczne wg projektu konstrukcji.
d) Stropy:
- istniejące stropy pozostają bez zmian, płyty stropowe kanałowe (o różnej nośności),
- projektowany strop - prefabrykowane płyty sprężone oraz miejscami uzupełnienia płytą monolityczną żelbetową.
e) Klatka schodowa:
- istniejąca prefabrykowane elementy wielkopłytowe,
- projektowana żelbetowa wg projektu konstrukcji.
f) Dach
- istniejąca konstrukcja dachu - dach wentylowany: płyty stropowe kanałowe typu I + płyty dachowe korytkowe oparte na ściankach ażurowych gr.12cm z cegły dziurawki, ocieplenie wełna mineralna 20cm. W ramach termomodernizacji wykonano dodatkowe ocieplenie (wstrzyknięty granulat) przestrzeni międzystropowej a także ułożono nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej. Projektuje się rozbiórkę dachu od płyt dachowych korytkowych z pozostawieniem płyty stropowej kanałowej.
- projektowana konstrukcja dachu stalowa wg projektu konstrukcji.
g) Wymiana stolarki okiennej.
h) Podciągi, nadproża, słupy, wieńce:
- prefabrykowane L19 lub inne o analogicznej nośności oraz monolityczne żelbetowe- według rysunków szczegółowych konstrukcji,
- nadproża okienne i drzwiowe w istniejących ścianach nadproża z profili stalowych.
i) Akcesoria dachowe: wymaga się, aby dach był wyposażony w akcesoria dachowe.
j) Obróbki blacharskie:
- rynny i rury spustowe - z blachy powlekanej,
- wszystkie obróbki blacharskie utrzymać w tej samej kolorystyce.
k) Elewacje: cienkopowłokowa wyprawa tynkarska- kolorystyka wg projektu elewacji.
l) Okna fasadowe: aluminiowe.
m) Nadbudowa będzie polegała m.in. na:
- demontażu pokrycia dachowego,
- nadbudowie klatek schodowych,
- nadbudowie istniejących kominów,
- wykonaniu lekkiej konstrukcji ścian i dachu,
- wykonaniu fasad, stolarki wewnętrznej okiennej i drzwiowej,
- wykonaniu instalacji,
- oraz wszelkich robót budowlanych i instalacyjnych służących nadbudowie i połączeniu nadbudowy z budynkiem ,,A".
n) Wykonanie stolarki okiennej wewnętrznej i zewnętrznej.
o) Wykonanie stolarki i ślusarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej.
p) Wykonanie i instalacja schodów, poręczy, balustrad.
q) Roboty tynkarskie i malarskie.
r) Wykonanie węzłów higieniczno - sanitarnych.
s) Wykończenie posadzek, ścian i sufitów.
t) Schody i balustrady.
u) Izolacje przeciwwilgociowe
- izolacje posadzek - 2x papa termozgrzewalna lub inne materiały bitumiczne oraz folia w pomieszczeniach mokrych,
- izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne projektuje się jako typu ciężkiego,
- izolacja pozioma ścian fundamentowych - papa podkładowa termozgrzewalna,
- izolacja pionowa ścian fundamentowych- masa bitumiczna dwuwarstwowo z wtopiona siatką zbrojącą,
- izolacje pionowe istniejących ścian fundamentowych- należy wykonać izolacje pionowe odkopując je, oczyszczając i osuszając, w formie mas bitumicznych dwuwarstwowo, z wtopioną siatką zbrojącą w Izolacje termiczne, akustyczne:
- ścian zewnętrznych ocieplonych tradycyjną metodą lekką mokrą,
- ocieplenie dachu - PIR,
- ocieplenie podłogi na gruncie - styropian do ociepleń podłogowych gr. 15cm,
- izolacja cieplna pionowa ścian fundamentowych - styropian ekstrudowany np. XPS.
v) Zmiany adaptacyjne - przebudowa w segmencie ,,A" polegałyby głównie na:
- wykonaniu na każdej kondygnacji korytarza wzdłuż klatki schodowej głównej w celu prawidłowej komunikacji pionowej i połączenia komunikacyjnego z projektowaną windą,
- wykonaniu nadbudowy obu znajdujących się w segmencie ,,A" klatek schodowych,
- wykonaniu robót rozbiórkowych ścian, drzwi nadproży, fragmentów stropów nad klatkami schodowymi,
- korekcie instalacji,
- wydzieleniu segmentu ,,A" jako nowej strefy pożarowej i dostosowanie segmentu do obowiązujących przepisów,
- oraz wszelkich robót budowlanych i instalacyjnych służących przebudowie segmentu ,,A" w celu utworzenia niezbędnej całości z rozbudową i nadbudową.
w) Budynek zostanie wyposażony w następujące instalacje:
- instalacje zimnej i ciepłej wody,
- instalacje kanalizacji sanitarnej,
- instalacje kanalizacji deszczowej,
- instalacja hydrantowa i przeciwpożarowa,
- instalacje centralnego ogrzewania,
- wentylacje z rekuperacją,
- klimatyzacje,
- instalacje oświetlenia,
- instalacje gniazd i siły,
- instalacje uziemienia,
- instalacje odgromowe,
- instalacje informatyczną,
- instalacje SSP.
4) Prace inwestycyjne w obiekcie przy Al. Grunwaldzkiej 137 obejmą również montaż wentylacji wraz z rekuperacją jako niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania obiektu oraz możliwości prowadzenia zajęć w ramach procesu kształcenia. Inwestycja pozwoli na odzysk energii cieplnej, tym samym wpłynie na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i jest zgodne z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej - zrównoważony rozwój. Instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacją dla pomieszczeń dydaktycznych i laboratoryjnych projektowanego piętra obejmuję:
- centrale wentylacyjną z nagrzewnicą, chłodnicą i układem odzysku ciepła (rekuperacja),
- agregat chłodniczy do centrali,
- kanały nawiewne i wywiewne z doborem ilości nawiewanego do pomieszczeń powietrza,
- nawiewniki i wywiewniki w poszczególnych pomieszczeniach,
- układ mechanicznej instalacji wywiewnej dla sanitariatów.
Centrale wentylacyjną wyposażoną w chłodnicę freonową umożliwiającą schłodzenie nawiewanego do pomieszczeń powietrza. Z centralą będzie połączony agregat chłodniczy o mocy chłodniczej dostosowanej do potrzeb centrali. Urządzenia zapewnią niezbędną wymianę powietrza w pomieszczeniach oraz utrzymanie wewnątrz założonej temperatury. Dzięki obrotowemu wymiennikowi ciepła zamontowanemu w centrali wentylacyjnej zapewniony będzie odzysk energii cieplnej zimą oraz chłodu latem. Zakładana sprawność odzysku energii cieplnej (chłodu) ma być na poziomie ok. 90 %.
2. Szczegółowo zakres zamówienia w tym zakres inwestycji, warunki gwarancje i sposób realizacji i odbioru robót określony został w:
a) Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SWZ,
b) Dokumentacji stanowiącej ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SWZ,
c) Projekcie umowy stanowiącym ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SWZ.

CPV: 45000000-7, 44112310-4, 45100000-8, 45111200-0, 45111220-6, 45111291-4, 45111300-1, 45200000-9, 45223200-8, 45223300-9

Dokument nr: 2021/BZP 00129998, ZP/TP/2312/13/1081/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-17 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://www.pwsz.elblag.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://www.pwsz.elblag.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do
komunikacji". Dostęp do ww. formularzy Wykonawca może uzyskać ponadto poprzez miniportal UZP
za pomocą adresu internetowego: https://miniportal.uzp.gov.pl/FormsRedirect.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP), dostępnym pod adresem
internetowym: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB i
uzależniony jest od parametrów technicznych systemu ePUAP oraz miniPortalu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-17 10:00
Miejsce składania ofert: https://epuap.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

Wymagania:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości: 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty wg średniego kursu NBP z dnia wniesienia wadium.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299)
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/2312/13/1081/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu przy Al Grunwaldzkiej 137.
1) Inwestycja obejmuje, nadbudowę, przebudowę segmentu ,,A" obiektu przy Al. Grunwaldzkiej o jedno piętro na potrzeby laboratoriów i pracowni modelowania 3D, montażu, programowania i badania dronów, wytwarzania prototypowych części dronów, robotyki i mechatroniki, Internetu rzeczy, programowania urządzeń mobilnych i eksperymentów z materiałami. Ponadto planuje się wydzielić przestrzeń na aktywności studenckie, prowadzące do nabywania kompetencji społecznych (prace zespołowe, gry strategiczne, miejsce spotkań i dyskusji kół naukowych, zajęcia z zakresu komunikacji społecznych, warsztaty i seminaria studenckie) w ramach przedmiotu Kultura Społeczna i Zawodowa. Cała planowana powierzchnia użytkowa rozbudowy (w tym komunikacja i toalety) wynosi 1 207 m2, w tym planowana powierzchnia dydaktyczna 807,30 m2. Zaprojektowane pomieszczenia są skomunikowane z resztą budynku dwiema klatkami schodowymi i windą dla osób niepełnosprawnych.
2) Przeznaczenie, program użytkowy oraz udział poszczególnych funkcji.
Projektowany budynek użyteczności publicznej z przeznaczeniem na cele uczelni wyższej.
- główna funkcja - laboratoryjno-badawcza i dydaktyczna,
- funkcje pomocnicze - węzły sanitarne, komunikacja, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia pomocnicze.
3) Inwestycja obejmuje roboty budowlane w zakresie przede wszystkim:
a) W ramach prac rozbiórkowych planuje się:
o Na zewnątrz budynku:
- częściową rozbiórkę sieci wodnej, kanalizacyjnej kolidującej z projektowaną rozbudową,
- częściową rozbiórkę nieczynnej sieci eNN kolidującej z projektowaną rozbudową,
- rozbiórki związane z przebudową istniejącego budynku,
- rozbiórkę nawierzchni utwardzonych.
o Wewnątrz budynku:
- rozbiórkę fragmentów ścian i stropów kolidujących z nowym układem funkcjonalno-przestrzennym,
- demontaż okien i drzwi,
- rozbiórkę pokrycia dachu wraz z płytami korytkowymi,
- zmianę posadzki.
b) Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przyjęte w projekcie:
o Fundamenty:
- istniejące ławy fundamentowe żelbetowe,
- projektowane żelbetowe wg projektu konstrukcji.
o Ściany zewnętrzne i wewnętrzne:
- istniejące: ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne w systemie wielkoblokowym ,,cegła żerańska" (elementy szkolne), ściany zewnętrzne docieplone gazobetonem gr.18cm, budynek po termomodernizacji (ocieplony).
- projektowane: ściany fundamentowe z bloczków betonowych typu M lub fragmentami żelbetowe, konstrukcyjne - cegła ceramiczna lub żelbetowe, działowe murowane z cegły dziurawki oraz uzupełnienia ścianek szkieletowych g-k, ściany zewnętrzne- dwuwarstwowe z cegły ceramicznej gr. 25cm ocieplonej styropianem gr. 20 cm metodą lekką mokrą
c) Słupy: projektowane słupy żelbetowe monolityczne wg projektu konstrukcji.
d) Stropy:
- istniejące stropy pozostają bez zmian, płyty stropowe kanałowe (o różnej nośności),
- projektowany strop - prefabrykowane płyty sprężone oraz miejscami uzupełnienia płytą monolityczną żelbetową.
e) Klatka schodowa:
- istniejąca prefabrykowane elementy wielkopłytowe,
- projektowana żelbetowa wg projektu konstrukcji.
f) Dach
- istniejąca konstrukcja dachu - dach wentylowany: płyty stropowe kanałowe typu I + płyty dachowe korytkowe oparte na ściankach ażurowych gr.12cm z cegły dziurawki, ocieplenie wełna mineralna 20cm. W ramach termomodernizacji wykonano dodatkowe ocieplenie (wstrzyknięty granulat) przestrzeni międzystropowej a także ułożono nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej. Projektuje się rozbiórkę dachu od płyt dachowych korytkowych z pozostawieniem płyty stropowej kanałowej.
- projektowana konstrukcja dachu stalowa wg projektu konstrukcji.
g) Wymiana stolarki okiennej.
h) Podciągi, nadproża, słupy, wieńce:
- prefabrykowane L19 lub inne o analogicznej nośności oraz monolityczne żelbetowe- według rysunków szczegółowych konstrukcji,
- nadproża okienne i drzwiowe w istniejących ścianach nadproża z profili stalowych.
i) Akcesoria dachowe: wymaga się, aby dach był wyposażony w akcesoria dachowe.
j) Obróbki blacharskie:
- rynny i rury spustowe - z blachy powlekanej,
- wszystkie obróbki blacharskie utrzymać w tej samej kolorystyce.
k) Elewacje: cienkopowłokowa wyprawa tynkarska- kolorystyka wg projektu elewacji.
l) Okna fasadowe: aluminiowe.
m) Nadbudowa będzie polegała m.in. na:
- demontażu pokrycia dachowego,
- nadbudowie klatek schodowych,
- nadbudowie istniejących kominów,
- wykonaniu lekkiej konstrukcji ścian i dachu,
- wykonaniu fasad, stolarki wewnętrznej okiennej i drzwiowej,
- wykonaniu instalacji,
- oraz wszelkich robót budowlanych i instalacyjnych służących nadbudowie i połączeniu nadbudowy z budynkiem ,,A".
n) Wykonanie stolarki okiennej wewnętrznej i zewnętrznej.
o) Wykonanie stolarki i ślusarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej.
p) Wykonanie i instalacja schodów, poręczy, balustrad.
q) Roboty tynkarskie i malarskie.
r) Wykonanie węzłów higieniczno - sanitarnych.
s) Wykończenie posadzek, ścian i sufitów.
t) Schody i balustrady.
u) Izolacje przeciwwilgociowe
- izolacje posadzek - 2x papa termozgrzewalna lub inne materiały bitumiczne oraz folia w pomieszczeniach mokrych,
- izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne projektuje się jako typu ciężkiego,
- izolacja pozioma ścian fundamentowych - papa podkładowa termozgrzewalna,
- izolacja pionowa ścian fundamentowych- masa bitumiczna dwuwarstwowo z wtopiona siatką zbrojącą,
- izolacje pionowe istniejących ścian fundamentowych- należy wykonać izolacje pionowe odkopując je, oczyszczając i osuszając, w formie mas bitumicznych dwuwarstwowo, z wtopioną siatką zbrojącą w Izolacje termiczne, akustyczne:
- ścian zewnętrznych ocieplonych tradycyjną metodą lekką mokrą,
- ocieplenie dachu - PIR,
- ocieplenie podłogi na gruncie - styropian do ociepleń podłogowych gr. 15cm,
- izolacja cieplna pionowa ścian fundamentowych - styropian ekstrudowany np. XPS.
v) Zmiany adaptacyjne - przebudowa w segmencie ,,A" polegałyby głównie na:
- wykonaniu na każdej kondygnacji korytarza wzdłuż klatki schodowej głównej w celu prawidłowej komunikacji pionowej i połączenia komunikacyjnego z projektowaną windą,
- wykonaniu nadbudowy obu znajdujących się w segmencie ,,A" klatek schodowych,
- wykonaniu robót rozbiórkowych ścian, drzwi nadproży, fragmentów stropów nad klatkami schodowymi,
- korekcie instalacji,
- wydzieleniu segmentu ,,A" jako nowej strefy pożarowej i dostosowanie segmentu do obowiązujących przepisów,
- oraz wszelkich robót budowlanych i instalacyjnych służących przebudowie segmentu ,,A" w celu utworzenia niezbędnej całości z rozbudową i nadbudową.
w) Budynek zostanie wyposażony w następujące instalacje:
- instalacje zimnej i ciepłej wody,
- instalacje kanalizacji sanitarnej,
- instalacje kanalizacji deszczowej,
- instalacja hydrantowa i przeciwpożarowa,
- instalacje centralnego ogrzewania,
- wentylacje z rekuperacją,
- klimatyzacje,
- instalacje oświetlenia,
- instalacje gniazd i siły,
- instalacje uziemienia,
- instalacje odgromowe,
- instalacje informatyczną,
- instalacje SSP.
4) Prace inwestycyjne w obiekcie przy al. Grunwaldzkiej 137 obejmą również montaż wentylacji wraz z rekuperacją jako niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania obiektu oraz możliwości prowadzenia zajęć w ramach procesu kształcenia. Inwestycja pozwoli na odzysk energii cieplnej, tym samym wpłynie na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i jest zgodne z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej - zrównoważony rozwój. Instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacją dla pomieszczeń dydaktycznych i laboratoryjnych projektowanego piętra obejmuję:
- centrale wentylacyjną z nagrzewnicą, chłodnicą i układem odzysku ciepła (rekuperacja),
- agregat chłodniczy do centrali,
- kanały nawiewne i wywiewne z doborem ilości nawiewanego do pomieszczeń powietrza,
- nawiewniki i wywiewniki w poszczególnych pomieszczeniach,
- układ mechanicznej instalacji wywiewnej dla sanitariatów.
Centrale wentylacyjną wyposażoną w chłodnicę freonową umożliwiającą schłodzenie nawiewanego do pomieszczeń powietrza. Z centralą będzie połączony agregat chłodniczy o mocy chłodniczej dostosowanej do potrzeb centrali. Urządzenia zapewnią niezbędną wymianę powietrza w pomieszczeniach oraz utrzymanie wewnątrz założonej temperatury. Dzięki obrotowemu wymiennikowi ciepła zamontowanemu w centrali wentylacyjnej zapewniony będzie odzysk energii cieplnej zimą oraz chłodu latem. Zakładana sprawność odzysku energii cieplnej (chłodu) ma być na poziomie ok. 90 %.
2. Szczegółowo zakres zamówienia w tym zakres inwestycji, warunki gwarancje i sposób realizacji i odbioru robót określony został w:
a) Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SWZ,
b) Dokumentacji stanowiącej ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SWZ,
c) Projekcie umowy stanowiącym ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44112310-4 - Ścianki działowe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, których wartość nie przekroczy 10% wartości zamówienia podstawowego.
Zamówienia, o których mowa w ust. 9 będą polegały na powtórzeniu podobnych robót budowlanych określonych w zamówieniu podstawowym w szczególności dotyczących wykonania robót budowlanych i instalacyjnych realizowanych w budynku lub jego otoczeniu, określonych w Dokumentacji w tym w Przedmiarach Robót stanowiących ZAŁĄCZNIK nr 2.4 SWZ.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 12
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy
4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty społeczne
4.3.6.) Waga: 8
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
warunki udziału w postępowaniu, w tym dotyczące:
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
- warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie polegające na wykonaniu, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie tj.:
? co najmniej jednej roboty budowlanej polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub nadbudowie budynku o wartości nie mniejszej niż: 5.000.000,00 zł brutto (słownie: pięć milionów złotych),
? co najmniej jednej roboty budowlanej polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub nadbudowie obiektu budowlanego która zrealizowana była w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub w oparciu o równoważne warunki kontraktowe,
Spełnienie powyższych warunków może zostać potwierdzone jednym lub dwoma zrealizowanymi odrębnymi zamówieniami.

- warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że w celu prawidłowej realizacji przedmiotowego zamówienia dysponuje kadrą, posiadającą wymagane aktualne uprawnienia i doświadczenie w swojej branży, tj.: do realizacji zamówienia posługiwać się będzie co najmniej osobami pełniącymi funkcje:
o kierownika budowy - 1 osobą posiadającą: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub równoważne, co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy w w/w specjalności, w tym w zakresie dwóch wykonanych robót dotyczących budowy i/lub przebudowy i/lub nadbudowy budynku, w tym co najmniej jednej obejmującej swym zakresem wykonanie konstrukcji zawierającej słupy żelbetowe o wysokości minimum 6 m,
o kierownika robót sanitarnych - 1 osobą posiadającą: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub równoważne, co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót w w/w specjalności, w tym w zakresie dwóch wykonanych robót dotyczących budowy i/lub przebudowy i/lub nadbudowy budynku ,
o kierownika robót elektrycznych - 1 osobą posiadającą: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub równoważne, co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót w w/w specjalności, w tym w zakresie dwóch wykonanych robót dotyczących budowy i/lub przebudowy i/lub nadbudowy budynku,
o kierownika robót teletechnicznych - 1 osobą posiadającą: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub równoważne, co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót w w/w specjalności, w tym w zakresie dwóch wykonanych robót dotyczących budowy i/lub przebudowy i/lub nadbudowy budynku,
Uwagi dotyczące oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 3 dot. zdolności technicznej lub zawodowej:
- Za budowę lub przebudowę, Zamawiający uzna budowę lub przebudowę w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego tj. - za budowę - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, - za przebudowę - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;
- Przez warunki kontraktowe równoważne do FIDIC rozumie się wszelkie tożsame ogólne warunki i zasady dotyczące prowadzenia procesów inwestycyjnych, na podstawie których sporządzona została umowa na roboty budowlane np. PRAG (UE).
- Zamawiający uzna roboty budowlane, które zostały zakończone i odebrane przez zleceniodawców. Jako zakończenie roboty należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia - dla Kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC lub podpisanie protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu - w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia.
- W przypadku wartości realizowanych robót rozliczanych w innej walucie niż PLN, Wykonawca przeliczy te wartości na PLN wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień, złożenia danego oświadczenia.
- Zamawiający wymaga uprawnień budowlanych w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego oraz Rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
- Wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie nabytych w państwach członkowskich UE oraz wpis do stosownej izby odbywa się po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez odpowiedni organ samorządu zawodowego w Polsce na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej( tj. Dz.U.2018.2272).
- Zamawiający informuje, że doświadczenie wykazane w celu spełniania warunku udziału należy liczyć od daty uzyskania wymaganych uprawnień.
- Zamawiający zezwala na łączenie funkcji kierowników robót w przypadku, gdy ta sama osoba posiada wymagane uprawnienia oraz doświadczenie w więcej niż jednej specjalności
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty każdy Wykonawca dołącza Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 4;
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SWZ;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
c) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
e) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt. 3-6 oraz art.109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty:
- Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego
w Rozdz. V ust. 1 pkt. 2) lit. d) tiret 1.
- Wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 7 do SWZ.
b) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- Dokument składany jest na potwierdzenie spełniania warunku udziału określonego
w Rozdz. V ust. 1 pkt. 2) lit. d) tiret 2.
- Wykaz należy sporządzić na druku zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 8 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Formularza Oferty, którego wzór stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 3.
Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości: 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty wg średniego kursu NBP z dnia wniesienia wadium.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku, o którym mowa w pkt. 1), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Zamawiający nie wymaga od Wykonawców jw. posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty.
4) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
5) Jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy zgodnie z przepisami określonymi w Dziale VII-Rozdział 3 ustawy PZP i na warunkach określonych szczegółowo w Projekcie umowy w Rozdziale 13 Załącznik Nr 9 SWZ. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej zgodnie z art. 455 PZP. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian:1) na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 2,3,4 PZP 2) Zmiana terminu wykonania zamówienia: (a) wydłużenie terminu realizacji umowy, jeżeli z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych polegających na intensywnych opadach deszczu, gradu itp. oraz w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych panujących w trakcie realizacji umowy, których nie dało się przewidzieć z należytą starannością, (b) wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej; (c) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego, działań osób po stronie Zamawiającego, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; (d) zmiany będące następstwem działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; (e) gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, (f) wstrzymania robót spowodowanego wykryciem na przykład substancji i przedmiotów niebezpiecznych, szczątków ludzkich; g) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., (h) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, (i) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych i gruntowych, (j) wystąpienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, obiektów budowlanych, niewybuchów, niewypałów lub wykopalisk archeologicznych, (k) wystąpienia konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, (l) wystąpienia sytuacji, utrudniającej wykonanie robót niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, ze względu na zasady wiedzy technicznej. 6) Sposób wykonania przedmiotu zamówienia, 7) Warunki oraz termin płatności, 8) Zmiany rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej w uzasadnionych przypadkach, (b) zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotycząca podmiotu wskazanego w ofercie, na którego zasoby wykonawca powoływał się, (c) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru zmiany sposobu wykonywania umowy poprzez podwykonawców, 13.1.4. Aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego 13.1.5. Zmiany w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy: a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, (b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,(c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, (d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 13.1.6. Strony ustalają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy (niniejsze zapisy mają zastosowanie dla Umowy zawartej na okres powyżej 12 miesięcy), zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 13.1.12. zmiany powszechnie obowiązującego prawa - w zakresie mającym wpływ na realizację obowiązków umownych. 13.1.13. W przypadku wystąpienia oczywistych omyłek i błędów pisarskich poprzez ich poprawienie, 1. zmian organizacyjno-prawnych występujących po stronie Zamawiającego 2. zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia, 3.zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, 4. rozszerzenie zakresu podwykonawstwa 5.zmiany określone klauzulami Warunków Kontraktowych FIDIC, 6 okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 12
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy
4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty społeczne
4.3.6.) Waga: 8
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne
Termin związania ofertą: do 2021-09-15

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.