Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa oświetlenia dróg

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa oświetlenia dróg

Data zamieszczenia: 2021-07-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Ustrzyki Dolne
Mikołaja Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne
powiat: bieszczadzki
przetargi@ustrzyki-dolne.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/489442
Województwo: podkarpackie
Miasto: Ustrzyki Dolne
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa oświetlenia dróg w Gminie Ustrzyki Dolne
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Oświetlenie drogi w m-ci Krościenko - odcinek od istniejącego słupa nr 7/19/WO do projektowanego słupa nr 15/19/WO
Zakres zadania obejmuje:
a) DOSTAWA i montaż słupów - 8 szt.
b) Montaż opraw oświetleniowych LED z wysięgnikami - 8 kpl.
c) Linia oświetleniowa kablowa YAKXS 4x35 mm2 - 379,0 m.
d) Przewiert przez drogę gminną - 8,0 m

2. Oświetlenie drogi w Ustrzykach Dolnych Ul. Strwiążyk - wyprowadzenie zasilania, odcinek od projektowanej szafy oświetleniowej SO do projektowanego słupa nr 2/1/WO
Zakres zadania obejmuje:
a) DOSTAWA i montaż szafy oświetleniowej - 1 szt.
b) DOSTAWA i montaż słupów - 2 szt.
c) Montaż opraw oświetleniowych LED z wysięgnikami - 2 kpl.
d) Linia oświetleniowa kablowa YAKXS 4x35 mm2 - 47,0 m

3. Oświetlenie drogi w m-ci Dźwiniacz Dolny - odcinek od istniejącego słupa nr 3/SO-11/WO do projektowanego słupa nr 6/SO-11/WO
Zakres zadania obejmuje:
a) DOSTAWA i montaż słupów - 3 szt.
b) Montaż opraw oświetleniowych LED z wysięgnikami - 3 kpl.
c) Linia oświetleniowa kablowa YAKY 4x35 mm2 - 108,0 m

4. Oświetlenie drogi w m-ci Brelików - wyprowadzenie zasilania, odcinek od projektowanej szafy oświetleniowej SO-11/WO do projektowanego słupa nr 2/11/WO oraz do projektowanego słupa 9/10/WO
Zakres zadania obejmuje:
a) DOSTAWA i montaż szafy oświetleniowej - 1 szt.
b) DOSTAWA i montaż słupów - 5 szt.
c) Montaż opraw oświetleniowych LED z wysięgnikami - 6 kpl.
d) Linia oświetleniowa kablowa YAKY 4x35 mm2 - 208,0 m
e) Linia oświetleniowa przewód AsXSn 2x35 mm2 - 129,0 m

5. Oświetlenie drogi w m-ci Trzcianiec - wyprowadzenie zasilania z istniejącego słupa nr 10/3, odcinek od projektowanej szafy oświetleniowej SO-18 do projektowanego słupa nr 24/18/WO oraz do istniejącego słupa 6/3
Zakres zadania obejmuje:
a) DOSTAWA i montaż szafy oświetleniowej - 1 szt.
b) DOSTAWA i montaż słupów - 2 szt.
c) Montaż opraw oświetleniowych LED z wysięgnikami - 4 kpl.
d) Linia oświetleniowa przewód AsXSn 2x35 mm2 - 136,0 m

6. Oświetlenie drogi w m-ci Jałowe - odcinek od istniejącego słupa 2/WO do projektowanego słupa 3/WO oraz podwieszenie lamp na istniejących słupach 1/WO i 19/WO
Zakres zadania obejmuje:
a) DOSTAWA i montaż słupów - 1 szt.
b) Montaż opraw oświetleniowych LED z wysięgnikami - 3 kpl.
c) Linia oświetleniowa przewód AsXSn 2x35 mm2 - 40,0 m

7. Oświetlenie drogi w m-ci Łodyna
Łodyna - podwieszenie opraw na odcinku od istniejącego słupa nr 16/4 do istniejącego słupa nr 28/4
Zakres zadania obejmuje:
a) DOSTAWA i montaż opraw oświetleniowych LED z wysięgnikami - 7 kpl.
b) Linia oświetleniowa przewód AsXSn 2x35 mm2 - 328,0 m.
Łodyna - kopalnia - podwieszenie opraw na odcinku od istniejącego słupa nr 4/6 do istniejącego słupa nr 7/6 oraz na odcinku od istniejącego słupa nr 1/6 do istniejącego słupa nr 2/1/6
Zakres zadania obejmuje:
a) DOSTAWA i montaż opraw oświetleniowych LED z wysięgnikami - 2 kpl.
b) Linia oświetleniowa przewód AsXSn 2x35 mm2 - 97,0 m.

CPV: 45316110-9

Dokument nr: 2021/BZP 00129994, ZP-271.12.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-12 12:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/ustrzyki_dolne
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ustrzyki_dolne
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem platformazakupowa.pl zwanej dalej Platformą. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
- W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/489442
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-12 12:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ustrzyki_dolne

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.