Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
452z dziś
4928z ostatnich 7 dni
18908z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Naprawa elewacji zachodniej ściany sali gimnastycznej

Przedmiot:

Naprawa elewacji zachodniej ściany sali gimnastycznej

Data zamieszczenia: 2021-07-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Inwestycji i Remontów
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza
powiat: Dąbrowa Górnicza
32 295 67 00, 32 262 50 32
um@dabrowa-gornicza.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Wadium: ---
Nr telefonu: 32 295 67 00, 32 262
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Wydział Inwestycji i Remontów zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:

,,Naprawa elewacji zachodniej ściany sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy
ul. Górników Redenu w Dąbrowie Górniczej".

Dokument nr: WIR-I.7021.44.2021.MG

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 04.08.2021 roku do godz. 1500 w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej - Biuro Obsługi Interesanta stanowisko nr 13, w zamkniętej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej jak niżej:

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Wydział Inwestycji i Remontów
ul. Graniczna 21
41-300 Dąbrowa Górnicza
Oferta dla zadania remontowego pn:

,,Naprawa elewacji zachodniej ściany sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy
ul. Górników Redenu w Dąbrowie Górniczej".

i informacją ,,oferta, nie otwierać przed dniem 04.08.2021 roku".

Wymagania:
W przypadku zainteresowania realizacją zadania, prosimy o złożenie oferty na załączonym do zaproszenia druku ,,OFERTA". Kompletna oferta powinna zawierać:
-wypełniony i podpisany DRUK oferta,
-kosztorys ofertowy prac remontowych wykonany zgodnie z załączonym przedmiarem robót,
-aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopię odpisu z KRS,
-kserokopię referencji potwierdzających należyte wykonanie dotychczas realizowanych robót remontowych w branży budowlanej - potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ( max. 2 referencje).

Zamawiający informuje, że niedołączenie do złożonej oferty powyższych dokumentów będzie skutkowało jej odrzuceniem bez możliwości uzupełnienia oferty. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający informuje, iż do realizacji robót, zostanie wybrany ten oferent, który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie zadania. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa. Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt.1. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)
W załączeniu projekt umowy, druk Oferta oraz przedmiar robót. Wszelkie zapytania mogą być składane przez Wykonawców wyłącznie na drodze pisemnej (osobiście, pocztą, lub e - mailem: inwestycje@dabrowa-gornicza.pl) z dopiskiem ,,Zapytanie do zadania pn. ,,Naprawa elewacji zachodniej ściany sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Górników Redenu w Dąbrowie Górniczej", (przy czym mogą one wpłynąć do Zamawiającego do połowy okresu wyznaczonego na składanie ofert), co zobowiązuje Zamawiającego do opublikowania zapytań na stronie internetowej z jednoczesnym poinformowaniem Wykonawców, którzy ujawnili się w toku prowadzonej procedury. Zapytania złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego. Nie dopuszcza się składania zapytań telefonicznie, co zobowiązuje Wykonawcę do respektowania procedury prowadzonej przez Zamawiającego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.